S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

Clorox Co: Ciekawa firma, która została poważnie sparaliżowana przez pandemię

Dominik Kumięga
3. 4. 2023
5 min read

Silna marka, duża liczba produktów i stabilny sektor? To Clorox Co, producent i sprzedawca środków czystości. Jak firma wygląda teraz i jak poradziła sobie z pandemią? Rozkładamy to na czynniki pierwsze poniżej.

Clorox Co to amerykańska firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży chemii użytkowej oraz produktów dla gospodarstw domowych i przemysłu. Niektóre z jej najbardziej znanych marek to Clorox, Pine-Sol, Liquid-Plumr, Glad, Brita i Burt's Bees. Firma koncentruje się na produkcji środków czyszczących, gospodarstwa domowego, higieny i higieny osobistej.

Clorox Co oferuje szeroką gamę produktów, jej główne produkty to:

Clorox - środki dezynfekujące, detergenty, proszki do prania, środki kuchenne i toaletowe.

Pine-Sol- środki czyszczące do podłóg, ścian i innych powierzchni.

Glad - worki na śmieci, pojemniki na śmieci.

Burt's Bees - kosmetyki naturalne i produkty do pielęgnacji skóry.

Brita - dzbanki filtrujące wodę i inne produkty do filtracji wody.

Liquid-Plumr- środki do czyszczenia kanalizacji i odpływów.

Przewaga konkurencyjna

Silne marki: Spółka posiadasilne marki takie jak Clorox, Pine-Sol i Burt's Bees, które są dobrze znane i szanowane przez klientów. Dzięki temu może konkurować na rynku z wysokim poziomem wiarygodności i świadomości marki.

Innowacyjność. To odróżnia ją od konkurencji i pozwala nadążyć za zmieniającymi się trendami i potrzebami konsumentów.

Firma oferujeszeroki asortyment środków czystości, higieny i higieny osobistej. K

Finanse

Jeśli chodzi oprzychody , to widzimy lekki spadek z 2021 na 2022 r. Spadek ten może być spowodowany mniejszym popytem na niektóre produkty z powodu pandemii, przynajmniej to wszystkie info, które namierzyłem na ten temat.

Kosztprodukcji (Cost of Revenue) nieznacznie rośnie, natomiast koszt działalności operacyjnej lekko się waha, ale pozostaje w granicach takiej średnioterminowej średniej dla spółki (nie ma dużego wzrostu ani spadku).

Zysk operacyjny Clorox Co wyniósł w ostatnim okresie 705 milionów dolarów, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten można przypisać wzrostowi kosztów operacyjnych oraz niższej sprzedaży. Ogólnie jednak widzimy tutaj trend spadkowy od 2020 roku, co mi się nie podoba.

Zysk netto Clorox Co w ostatnim okresie wyniósł 435 mln USD, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego. Ponownie jest to moim zdaniem negatywna wiadomość, nikt nie chce widzieć serii spadków zysku operacyjnego i netto.

Ogólnie rzecz biorąc, Clorox Co miał stabilne wyniki finansowe z niewielkimi wahaniami w sprzedaży i zyskach w ostatnich latach. Zysk brutto nieznacznie wzrósł, natomiast zysk netto i zysk na akcję nieznacznie spadły.

Bilans

Suma aktywów Clorox Co w ostatnim roku wyniosła 6,158 miliarda dolarów, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego, natomiast suma pasywów w ostatnim roku wyniosła 5,429 miliarda dolarów, co również oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Całkowity kapitał Clorox Co w ostatnim okresie wyniósł 3,030 mld dolarów, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten można przypisać zwiększeniu emisji obligacji.

Kapitał własny Clorox Co w ostatnim roku osiągnął wartość 729 mln USD, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten może być spowodowany zyskiem w poprzednim okresie oraz emisją nowych akcji.

Całkowite zadłużenie Cloroxa w ostatnim okresie osiągnęło wartość 3,103 miliarda dolarów, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Ogólnie rzecz biorąc, Clorox Co ma stabilną pozycję finansową z niewielkimi wahaniami w łącznych aktywach, zobowiązaniach i kapitale. Kapitał własny firmy i kapitał całkowity nieznacznie wzrosły, podczas gdy całkowite zadłużenie również nieznacznie wzrosło. Kapitał obrotowy był ujemny, co może wskazywać na potencjalne problemy z płynnością.

Jeśli chodzi oprzepływy pieniężne, ogólnie rzecz biorąc, Clorox ma stabilne przepływy pieniężne z niewielkimi wahaniami w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Kończąca się pozycja gotówkowa nieznacznie spadła, co może wskazywać, że firma ma potencjalne problemy z płynnością. Płatności odsetkowe pozostały bez zmian, podczas gdy wydatki kapitałowe spadły. Emisja długu spadła nieznacznie, co może wskazywać na mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji.

Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 18,86 mld USD. Wskaźnik P/E spółki wynosi 44,29, co oznacza, że cena akcji jest dość wysoka, nawet w porównaniu z konkurencją. Wskaźnik PEG spółki wynosi 3,28, co wskazuje, że cena akcji jest zbyt wysoka w porównaniu z potencjałem wzrostu spółki. Wskaźnik P/S spółki wynosi 2,67, co jest powyżej średniej dla sektora. ROA spółki wynosi 7,10%, a ROE spółki jest wysokie 108,50%. Stopa dywidendy spółki wynosi 3,04%, co nie jest złe.

Ogólnie rzecz biorąc, kapitalizacja rynkowa spółki i zyski są dość wysokie. Wskaźnik P/E i wskaźnik PEG sugerują, że cena akcji jest przewartościowana. ROE spółki jest wysoki, co oznacza, że spółka potrafi efektywnie wykorzystać swój kapitał. Stopa dywidendy jest atrakcyjna. Rekomendacja dla tej spółki jest lekko negatywna. Ogólnie rzecz biorąc, spółka ma dobre wyniki finansowe, ale cena akcji jest przeceniona.

Czego oczekują analitycy?

19 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Clorox Co ma medianę celów na poziomie 137,00, z wysoką estymacją 165,00 i niską estymacją 108,00. Mediana szacunków oznacza spadek o -13,42% od ostatniej ceny 158,24.

  • Co sądzicie o spółce? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.