S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Clorox Co: Zanimivo podjetje, ki ga je pandemija močno ohromila

Primoz Krajnc
3. 4. 2023
5 min read

Močna blagovna znamka, veliko število izdelkov in stabilen sektor? To je podjetje Clorox Co, proizvajalec in prodajalec čistil. Kako je podjetje videti zdaj in kako se je spopadlo s pandemijo? To bomo razčlenili v nadaljevanju.

Podjetje Clorox Co je ameriško podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in prodajo kemikalij za široko potrošnjo ter izdelkov za gospodinjstvo in industrijo. Med najbolj znanimi blagovnimi znamkami so Clorox, Pine-Sol, Liquid-Plumr, Glad, Brita in Burt's Bees. Podjetje se osredotoča na proizvodnjo izdelkov za čiščenje, gospodinjstvo, higieno in osebno nego.

Podjetje Clorox Co. ponuja široko paleto izdelkov, med katerimi so predvsem:

Clorox - razkužila, detergenti, pralni praški, kuhinjski in toaletni izdelki.

Pine-Sol- čistila za tla, stene in druge površine.

Glad - vrečke za smeti, zabojniki za smeti.

Burt's Bees - naravna kozmetika in izdelki za nego kože.

Brita - vrči za filtriranje vode in drugi izdelki za filtriranje vode.

Liquid-Plumr- čistila za odtoke in kanalizacijo.

Konkurenčne prednosti

Močne blagovne znamke: podjetje ima močne blagovne znamke, kot so Clorox, Pine-Sol in Burt's Bees, ki jih stranke dobro poznajo in spoštujejo. To ji omogoča, da na trgu konkurira z visoko stopnjo verodostojnosti in zavedanja blagovne znamke.

Inovativnost. S tem se razlikuje od svojih konkurentov in lahko sledi spreminjajočim se trendom in potrebam potrošnikov.

Podjetje ponujaširoko paleto izdelkov za čiščenje, higieno in osebno nego. K

Finance

Kar zadeva prihodke , vidimo rahel upad od leta 2021 do leta 2022. Ta upad je morda posledica manjšega povpraševanja po nekaterih izdelkih zaradi pandemije, vsaj to so vse informacije, ki sem jih zasledil o tem.

Stroški proizvodnje (Cost of Revenue) se rahlo povečujejo, medtem ko stroški poslovanja rahlo nihajo, vendar ostajajo v takšnem srednjeročnem povprečju za podjetje (brez velike rasti ali upada).

Dobiček iz poslovanja družbe Clorox Co je v zadnjem obdobju znašal 705 milijonov dolarjev, kar je nekoliko manj kot leto prej. To zmanjšanje je mogoče pripisati povečanju stroškov poslovanja in manjši prodaji. Na splošno pa tu vidimo trend upadanja od leta 2020, kar mi ni všeč.

Čisti dobiček družbe Clorox Co je v zadnjem obdobju znašal 435 milijonov dolarjev, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu. Tudi to je po mojem mnenju negativna novica, saj si nihče ne želi serije upadov dobička iz poslovanja in čistega dobička.

Na splošno je imela družba Clorox Co v zadnjih letih stabilne finančne rezultate z rahlimi nihanji prodaje in dobička. Bruto dobiček se je nekoliko povečal, medtem ko sta se čisti dobiček in dobiček na delnico nekoliko zmanjšala.

Bilanca stanja

Skupna sredstva družbe Clorox Co so v zadnjem letu znašala 6,158 milijarde USD, kar je rahlo zmanjšanje glede na prejšnje leto, skupne obveznosti pa so v zadnjem letu znašale 5,429 milijarde USD, kar je prav tako rahlo zmanjšanje glede na prejšnje leto.

Skupni kapital družbe Clorox Co je v zadnjem obdobju znašal 3,030 milijarde dolarjev, kar je nekoliko več kot v prejšnjem letu. To povečanje je mogoče pripisati povečani izdaji obveznic.

Lastniški kapital družbe Clorox Co je v zadnjem letu dosegel vrednost 729 milijonov dolarjev, kar je rahlo povečanje glede na prejšnje leto. To povečanje je lahko posledica dobička v prejšnjem obdobju in izdaje novih delnic.

Skupni dolg podjetja Clorox je v zadnjem obdobju dosegel 3,103 milijarde dolarjev, kar je rahlo povečanje glede na prejšnje leto.

Na splošno ima družba Clorox Co. stabilen finančni položaj z rahlimi nihanji skupnih sredstev, obveznosti in kapitala. Lastniški kapital in celotni kapital podjetja sta se nekoliko povečala, medtem ko se je nekoliko povečal tudi celotni dolg. Obratni kapital je bil negativen, kar lahko kaže na morebitne likvidnostne težave.

Karzadeva denarni tok, ima podjetje Clorox na splošno stabilen denarni tok z rahlimi nihanji denarnega toka iz poslovanja, naložbenja in financiranja. Končno stanje denarnih sredstev se je rahlo zmanjšalo, kar lahko kaže na morebitne likvidnostne težave podjetja. Plačila obresti so ostala nespremenjena, medtem ko so se investicijski izdatki zmanjšali. Izdajanje dolga se je nekoliko zmanjšalo, kar lahko kaže na manjšo potrebo po financiranju naložb.

Tržna kapitalizacija podjetja znaša 18,86 milijarde dolarjev. Razmerje P/E podjetja je 44,29, kar pomeni, da je cena delnice precej visoka, tudi v primerjavi s konkurenti. Razmerje PEG podjetja je 3,28, kar pomeni, da je cena delnice precenjena v primerjavi s potencialom rasti podjetja. Razmerje P/S podjetja je 2,67, kar je nad povprečjem sektorja. Donosnost sredstev podjetja znaša 7,10 %, donosnost kapitala pa 108,50 %. Dividendni donos družbe je 3,04 %, kar ni slabo.

Na splošno sta tržna kapitalizacija in dobiček podjetja precej visoka. Koeficienta P/E in PEG kažeta, da je cena delnice precenjena. Donosnost kapitala podjetja je visoka, kar pomeni, da lahko podjetje učinkovito uporablja svoj kapital. Dividendni donos je privlačen. Priporočilo za to podjetje je rahlo negativno. Na splošno ima podjetje dobro finančno uspešnost, vendar je cena delnice precenjena.

Kaj pričakujejo analitiki?

19 analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za podjetje Clorox Co, ima srednjo ciljno vrednost 137,00, pri čemer je visoka ocena 165,00, nizka pa 108,00. Srednja ocena pomeni zmanjšanje za -13,42 % glede na zadnjo ceno 158,24.

  • Kaj menite o podjetju? 🤔

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsaka naložba mora iti skozi temeljito analizo.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.