S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

A kritikusok szerint az amerikai bankrendszer jelentős kiigazításokra szorul. Mit javasolnak?

Ferkó Joó
4. 4. 2023
10 min read

Gondolom, senki sem számított arra, hogy a közelmúltban rövid időn belül három bank is csődbe mehet. Ez az összeomlás rávilágított a bankrendszer bizonyos repedéseire és hiányosságaira. Hol vannak ezek a gyengeségek, és hogyan lehet ezeket orvosolni? Nézzük meg.

A Silicon Valley Bank $SIVB, a technológiai startupok finanszírozási ökoszisztémájának egyik kulcsintézménye mindössze 48 óra alatt összeomlott, ami fertőzésveszélytől való félelmet és komoly kérdéseket vetett fel a Federal Reserve (Fed) bankfelügyeletének hatékonyságával kapcsolatban. A kritikusok szerint a bankfelügyeletet felül kell vizsgálni, hogy gyorsabb, átláthatóbb és határozottabb legyen.

A Fed felügyeletért felelős alelnöke, Michael Barr elmondta, hogy a felügyelők 2021 óta többször is azonosították az SVB-t érintő kockázatokat, és 2022-ben lépéseket tettek a növekedés korlátozására. A bank válságba csúszása mégis drámai hatással volt a piacra, és megkérdőjelezte a Fed pénzintézetek felügyeletére vonatkozó megközelítését.

A jelenlegi problémák

A bankfelügyelet jellemzően zárt ajtók mögött zajlik, ami ahhoz vezethet, hogy a bankok védve vannak a nem túl hízelgő információk nyilvánosságra hozatalától, és megnehezíti a felügyelet minőségének értékelését. A felügyelők "figyelmet igénylő ügyeket" (Matters Requiring Attention, MRA) és "azonnali figyelmet igénylő ügyeket" (Matters Requiring Immediate Attention, MRIA) adnak ki, amelyek nem nyilvánosak, és nem írnak elő konkrét megoldásokat. Ha az ügy súlyos, a felügyelők "beleegyező határozatot" adhatnak ki, amely a szabályozó és a bank közötti nyilvános végrehajtási intézkedés.

A törvényhozók azzal vádolják a Fedet, hogy nem elég gyorsan eszkalálja a problémát, és megkérdőjelezik az eljárás átláthatóságát. A törvényhozók számára a legfontosabb kérdés az, hogy a Fed gyorsabban is eszkalálhatta volna-e a problémát, hogy rákényszerítse a bankot a problémák kijavítására. A meghallgatás során Michael Barrt arról kérdezték, hogy a felügyelők miért nem kényszerítették a bankot a feltárt hiányosságok - például a rosszul kezelt kamatkockázat és a likviditási problémák - kijavítására.

Egyes szakértők rámutatnak, hogy az a tény, hogy a Fed felügyelői a rangsor alsó végén kezdték el büntetni az SVB-t, és MRA-kat bocsátottak ki, arra utal, hogy nem látták előre a cég csődjét előidéző problémát. Ez a jelenlegi felügyeleti rendszer egy lehetséges gyengeségére világít rá, amely túlságosan óvatos lehet, amikor olyan bankokkal szembesül, amelyek komoly problémákkal küzdenek.

Az SVB gyors növekedése is szerepet játszott a Fed felügyelőinek, akik az év második felében vették át a bank napi felügyeletét. Ennek a növekedésnek fokozott figyelmet kellett volna kiváltania a Fed részéről, de úgy tűnik, a szabályozó nem tudott elég gyorsan alkalmazkodni ahhoz, hogy megakadályozza a bank összeomlását.

Az SVB összeomlása rávilágít a bankfelügyelet esetleges átláthatóságának hiányára is. Ha egy bank súlyos problémáiról MRA-kat és MRIA-kat adtak ki, a nyilvánosságnak joga van tudni ezekről a problémákról és azok kezeléséről. Ellenkező esetben a fogyasztók és a befektetők váratlan kockázatoknak lehetnek kitéve.

Lehetséges megoldások?

Az SVB összeomlására válaszul számos olyan intézkedést kell megfontolni, amelyek javíthatják a bankfelügyelet hatékonyságát és átláthatóságát.

  • Az egyik lehetséges lépés a pénzügyi stabilitást befolyásoló súlyos banki problémákra vonatkozó információk közzétételére vonatkozó szabályok bevezetése. Ez megerősítené a bankfelügyeletet és növelné a nyilvánosság bizalmát a szabályozók iránt.
  • Ezenkívül meg kell fontolni a problémák felügyelők és bankok közötti eszkalációjára vonatkozó szabályok bevezetését. Ez biztosíthatná, hogy súlyos problémák esetén a felügyelők gyorsabban és határozottabban lépjenek fel, hogy megakadályozzák más pénzügyi intézmények összeomlását.
  • Végezetül a felügyelők kapacitását és ismereteit meg kell erősíteni, hogy hatékonyan tudják figyelemmel kísérni a gyorsan változó pénzügyi környezetet. Ez magában foglalhatja a személyzet létszámának növelését, a képzési programok javítását és a különböző szabályozó hatóságok közötti nemzetközi szintű együttműködés erősítését.

A Silicon Valley Bank összeomlása komoly problémákat tárt fel a Federal Reserve bankfelügyelet világában. Ennek az eseménynek figyelmeztetésként kell szolgálnia a szabályozók és a jogalkotók számára, hogy gondolják át a jelenlegi gyakorlatot, és javítsák a pénzügyi intézmények felügyeletének átláthatóságát és hatékonyságát.

Az egyik fő kihívás a gyorsan változó pénzügyi környezethez való alkalmazkodás, amely magában foglalja a technológiai innovációt és az új üzleti modelleket. A szabályozóknak a pénzügyi stabilitás és a fogyasztói érdekek védelme érdekében képesnek kell lenniük az új kockázatok gyors azonosítására és az azokra való gyors reagálásra.

Emellett fontos, hogy a szabályozók világos szabályokat és iránymutatásokat dolgozzanak ki a bankok és a felügyelők közötti problémák eszkalálására. Ez biztosítaná, hogy a bankok egyértelmű iránymutatásokkal rendelkezzenek a szanálásra vonatkozóan, a felügyeletek pedig rendelkezzenek a gyors és határozott fellépéshez szükséges eszközökkel.

A szabályozó hatóságok közötti nemzetközi szintű együttműködés javítása is kulcsfontosságú. A globalizáció és az összekapcsolt pénzügyi piacok világában fontos, hogy a szabályozó hatóságok megosszák egymással az információkat és összehangolják tevékenységeiket a kockázatok jobb nyomon követése és kezelése érdekében.

A JGB-k összeomlása alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a bankfelügyelet jelenlegi helyzetén, és keressük a hatékonyság és átláthatóság javításának lehetőségeit. A jogalkotók és a szabályozó hatóságok feladata, hogy tanuljanak ebből a tapasztalatból, és megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy hasonló helyzet ne fordulhasson elő még egyszer. Ez segíteni fogja a pénzügyi stabilitás és a bankszektorba vetett közbizalom védelmét.

A jövőben a bankfelügyeletnek gyorsabbnak, átláthatóbbnak és határozottabbnak kell lennie, világos szabályokkal és eljárásokkal a problémák eszkalálására és a szabályozó hatóságok közötti együttműködésre. Csak így lehet megelőzni a Silicon Valley Bank esetéhez hasonló további összeomlásokat, és csak így lehet biztosítani a pénzügyi rendszer stabilitását és bizalmát.

Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a Silicon Valley Bank összeomlása miatti jelenlegi válság nem csupán egy pénzügyi intézmény problémája, hanem a Federal Reserve System bankfelügyeletének és szabályozásának hatékonyságát érintő szélesebb körű kérdés. Elengedhetetlen, hogy ebből az esetből fontos tanulságokat vonjunk le, amelyek a jövőre nézve fenntartható és szilárd szabályozási mechanizmusokhoz vezetnek.

  • Az egyik lehetséges megoldás a szabályozó hatóságok független ellenőrzésének bevezetése, amely pártatlanul értékelhetné teljesítményüket, és segíthetne a bankfelügyeleti gyakorlatok javításában. Ez növelhetné a közvélemény bizalmát a szabályozók integritásában és képességeiben.
  • Emellett biztosítani kell, hogy a szabályozó hatóságok elegendő erőforrással és szakértelemmel rendelkezzenek az összetett és gyorsan változó pénzügyi piacok kezeléséhez. Ez nemcsak a megfelelő finanszírozás és személyi állomány biztosítását jelenti, hanem a folyamatos képzést és a szabályozó hatóságok közötti globális tapasztalatcserét is.
  • Emellett fontos, hogy a bankszektor jobban elszámoltathatóvá váljon tetteiért, és hogy erősebb és hatékonyabb mechanizmusok jöjjenek létre a szankciók végrehajtására. Ez magában foglalhatná a szabályozói szabályok betartását elmulasztó bankokra kirótt szigorúbb bírságok és büntetések bevezetését, valamint annak biztosítását, hogy a banki vezetőket személyesen vonják felelősségre a rossz döntésekért és hibákért.

A Silicon Valley Bank összeomlása komolyan emlékeztet arra, hogy a bankfelügyelet jelenlegi rendszerének vannak olyan hiányosságai, amelyeket orvosolni kell. A szabályozóknak, a jogalkotóknak és a bankszektornak együtt kell működniük egy erősebb, átláthatóbb és hatékonyabb felügyeleti rendszer létrehozása érdekében, amely hosszú távon megvédheti a pénzügyi stabilitást és a közbizalmat. Csak egy ilyen megközelítés segíthet megelőzni a Silicon Valley Bankhoz hasonló további összeomlásokat, és biztosíthatja, hogy a pénzügyi rendszer szilárd és ellenálló maradjon a jövőbeli kihívásokkal és válságokkal szemben.

FIGYELEM: Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és ez az anyag nem szolgál pénzügyi vagy befektetési ajánlásként. Az anyag tartalma pusztán tájékoztató jellegű.


Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.