S&P 500 ^GSPC 5,267.84 -0.74%
Nvidia NVDA $1,037.99 +9.32%
Tesla TSLA $173.74 -3.54%
Apple AAPL $186.88 -2.11%
Alphabet GOOG $175.06 -1.65%
Amazon AMZN $181.05 -1.14%
Microsoft MSFT $427.00 -0.82%
Meta META $465.78 -0.43%

Kritiki pravijo, da je treba ameriški bančni sistem temeljito prilagoditi. Kaj predlagajo?

Dragoslav Golob
4. 4. 2023
7 min read

Najbrž nihče ni pričakoval, da bodo v kratkem času propadle tri banke. Ta propad je opozoril na nekatere razpoke v bančnem sistemu in njegove pomanjkljivosti. Kje so te pomanjkljivosti in kako jih je mogoče odpraviti? Poglejmo si jih.

Banka Silicon Valley Bank $SIVB, ključna institucija v ekosistemu financiranja tehnoloških zagonskih podjetij, je propadla v samo 48 urah, kar je sprožilo strahove o širjenju okužbe in resna vprašanja o učinkovitosti bančnega nadzora Federal Reserve (Fed). Kritiki pravijo, da je treba bančni nadzor temeljito prenoviti, da bo postal bolj agilen, pregleden in odločen.

Podpredsednik Feda za nadzor Michael Barr je dejal, da so nadzorniki od leta 2021 večkrat ugotovili tveganja za banko SVB in sprejeli ukrepe za omejitev njene rasti v letu 2022. Kljub temu je zdrs banke v krizo dramatično vplival na trg in postavil pod vprašaj pristop Feda k nadzoru finančnih institucij.

Trenutne težave

Nadzor bank običajno poteka za zaprtimi vrati, zaradi česar so lahko banke zaščitene pred razkritjem neprijetnih informacij in je težko oceniti kakovost nadzora. Nadzorniki izdajajo "zadeve, ki zahtevajo pozornost" (Matters Requiring Attention - MRA) in "zadeve, ki zahtevajo takojšnjo pozornost" (Matters Requiring Immediate Attention - MRIA), ki niso javne in ne predpisujejo posebnih rešitev. Če je zadeva resna, lahko nadzorniki izdajo "nalog za soglasje", ki je javni izvršilni ukrep med regulatorjem in banko.

Zakonodajalci FED-u očitajo, da težave ni dovolj hitro odpravil, in se sprašujejo o preglednosti postopka. Ključno vprašanje za zakonodajalce je, ali bi lahko Fed problem stopnjeval hitreje, da bi banko prisilil k odpravi težav. Med zaslišanjem so Michaela Barra vprašali, zakaj nadzorniki niso prisilili banke, da bi odpravila ugotovljene pomanjkljivosti, kot so napačno upravljano obrestno tveganje in likvidnostne težave.

Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da dejstvo, da so nadzorniki Fed začeli kaznovati banko SVB na spodnjem delu lestvice in izdajati odločbe o zmanjšanju tveganj, kaže na to, da niso predvideli težave, zaradi katere bi podjetje propadlo. To razkriva morebitno slabost sedanjega nadzornega sistema, ki je lahko preveč previden, ko se sooča z bankami, ki se soočajo z resnimi težavami.

Hitra rast banke SVB je bila dejavnik za nadzornike Fed, ki so v drugi polovici leta prevzeli vsakodnevni nadzor nad banko. Ta rast bi morala povzročiti večjo pozornost Feda, vendar se zdi, da se regulator ni mogel dovolj hitro prilagoditi, da bi preprečil propad banke.

Propad banke SVB opozarja tudi na morebitno pomanjkanje preglednosti bančnega nadzora. Če so bili izdani MRA in MRIA v zvezi z resnimi težavami v banki, bi morala imeti javnost pravico vedeti o teh težavah in o tem, kako so bile odpravljene. V nasprotnem primeru so lahko potrošniki in vlagatelji izpostavljeni nepričakovanim tveganjem.

Možne rešitve?

Kot odziv na propad banke SVB bi bilo treba razmisliti o številnih ukrepih, ki bi lahko izboljšali učinkovitost in preglednost bančnega nadzora.

  • Eden od možnih korakov je uvedba pravil za razkrivanje informacij o resnih bančnih težavah, ki bi lahko vplivale na finančno stabilnost. To bi okrepilo bančni nadzor in povečalo zaupanje javnosti v regulatorje.
  • Poleg tega bi bilo treba razmisliti o uvedbi pravil za eskalacijo težav med nadzorniki in bankami. To bi lahko zagotovilo, da bi v primeru resnih težav nadzorniki ukrepali hitreje in odločneje ter tako preprečili propad drugih finančnih institucij.
  • Nazadnje je treba okrepiti zmogljivosti in znanje nadzornikov, da bodo lahko učinkovito spremljali hitro spreminjajoče se finančno okolje. To bi lahko vključevalo povečanje števila zaposlenih, izboljšanje programov usposabljanja in okrepitev sodelovanja med različnimi nadzornimi organi na mednarodni ravni.

Propad banke Silicon Valley Bank je razkril resne težave v svetu bančnega nadzora Federal Reserve. Ta dogodek bi moral biti opozorilo regulatorjem in zakonodajalcem, naj ponovno premislijo o sedanjih praksah ter izboljšajo preglednost in učinkovitost nadzora finančnih institucij.

Eden glavnih izzivov je prilagajanje hitro spreminjajočemu se finančnemu okolju, ki vključuje tehnološke inovacije in nove poslovne modele. Regulatorji morajo biti sposobni hitro prepoznati nova tveganja in se nanje odzvati, da bi zaščitili finančno stabilnost in interese potrošnikov.

Poleg tega je pomembno, da regulatorji vzpostavijo jasna pravila in smernice za eskalacijo težav med bankami in nadzorniki. S tem bi zagotovili, da imajo banke jasne smernice za reševanje, nadzorniki pa orodja, ki jih potrebujejo za hitro in odločno ukrepanje.

Ključnega pomena je tudi izboljšanje sodelovanja med regulatorji na mednarodni ravni. V svetu globalizacije in medsebojno povezanih finančnih trgov je pomembno, da regulatorji izmenjujejo informacije in usklajujejo svoje dejavnosti za boljše spremljanje in obvladovanje tveganj.

Propad obveznic JGB je priložnost za razmislek o trenutnem stanju bančnega nadzora in iskanje načinov za izboljšanje njegove učinkovitosti in preglednosti. Na zakonodajalcih in regulatorjih je, da se iz te izkušnje nekaj naučijo in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da se podobna situacija ne bo ponovila. To bo pomagalo zaščititi finančno stabilnost in zaupanje javnosti v bančni sektor.

V prihodnje bi moral biti bančni nadzor bolj učinkovit, pregleden in odločen, z jasnimi pravili in postopki za stopnjevanje težav ter sodelovanjem med regulatorji. Le tako bo mogoče preprečiti nadaljnje zlome, kot je bil primer banke Silicon Valley, ter zagotoviti stabilnost in zaupanje v finančni sistem.

Na koncu je treba poudariti, da trenutna kriza zaradi propada banke Silicon Valley Bank ni le problem ene finančne institucije, temveč predstavlja širše vprašanje učinkovitosti bančnega nadzora in regulacije v sistemu Federal Reserve. Iz tega dogodka se je nujno treba naučiti pomembnih lekcij, ki bodo vodile k trajnostnim in trdnim regulativnim mehanizmom v prihodnosti.

  • Ena od možnih rešitev je uvedba neodvisnih revizij regulatorjev, ki bi lahko zagotovile nepristransko oceno njihovega delovanja in pomagale izboljšati prakse bančnega nadzora. To bi lahko povečalo zaupanje javnosti v integriteto in sposobnosti regulatorjev.
  • Poleg tega je treba zagotoviti, da imajo regulatorji dovolj virov in strokovnega znanja za obravnavo zapletenih in hitro spreminjajočih se finančnih trgov. To ne vključuje le zagotavljanja ustreznega financiranja in osebja, temveč tudi stalno usposabljanje in izmenjavo izkušenj med regulatorji po vsem svetu.
  • Poleg tega je pomembno povečati odgovornost bančnega sektorja za njegova dejanja ter vzpostaviti močnejše in učinkovitejše mehanizme za izvrševanje sankcij. To bi lahko vključevalo uvedbo strožjih glob in kazni za banke, ki ne ravnajo v skladu z regulativnimi pravili, ter zagotavljanje, da vodilni v bankah osebno odgovarjajo za slabe odločitve in napake.

Propad banke Silicon Valley Bank je resen opomin, da ima sedanji sistem bančnega nadzora pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. Regulatorji, zakonodajalci in bančni sektor morajo sodelovati pri oblikovanju močnejšega, preglednejšega in učinkovitejšega nadzornega sistema, ki lahko dolgoročno zaščiti finančno stabilnost in zaupanje javnosti. Le takšen pristop lahko pomaga preprečiti nadaljnje zlome, kot je bil tisti, ki je prizadel banko Silicon Valley, in zagotovi, da finančni sistem ostane trden in odporen na prihodnje izzive in krize.

OPOZORILO: Nisem finančni svetovalec in to gradivo ne služi kot finančno ali naložbeno priporočilo. Vsebina tega gradiva je zgolj informativnega značaja.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.