S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Analiza Grupy Blackstone: główna broń tej firmy mogła obrócić się przeciwko niej

Jaczek Vodiczka
6. 4. 2023
6 min read

Ciekawy i zróżnicowany portfel różnorodnych aktywów, który ma potencjał wygenerowania ogromnej kupy gotówki dla spółki i jej inwestorów? Dokładnie takie możliwości ma Blackstone. Ale czy może to być miecz obosieczny?

Blackstone dokonuje kilku całkiem interesujących inwestycji

Podstawowy przegląd

Blackstone Group Inc $BX+0.4% jest amerykańską firmą inwestycyjną, która specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych, takich jak private equity, nieruchomości, infrastruktura i fundusze hedgingowe. Firma została założona w 1985 roku i ma siedzibę w Nowym Jorku.

Blackstone posiada szeroki portfel inwestycji, który obejmuje przejęcia przedsiębiorstw, inwestycje w nieruchomości, infrastrukturę, obligacje i inne inwestycje alternatywne. Firma posiada również jedną z największych na świecie jednostek biznesowych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości, zarządzając aktywami o wartości ponad 325 miliardów dolarów.

Ryzyko

Jako spółka inwestycyjna, Blackstone stoi w obliczu kilku rodzajów ryzyka, które mogą wpłynąć na jej wyniki i zyski. Do najistotniejszych z nich należą:

Rynek: Blackstone inwestuje w aktywa alternatywne, co oznacza, że jego inwestycje mogą być mniej płynne niż inwestycje tradycyjne. Może to ograniczyć zdolność firmy do sprzedaży swoich aktywów w razie potrzeby. Ponadto na wartość aktywów mogą wpływać wahania rynkowe i spadki cen.

Ryzyko konkurencji: Sektor inwestycji alternatywnych szybko się rozwija i rośnie, co zwiększa konkurencję na rynku. Może to spowodować zmniejszenie zysków z inwestycji i zwiększenie kosztów pozyskania nowych inwestorów.

https://www.youtube.com/watch?v=69gFOLpXzQg

Ryzyko płynności: Blackstone zarządza dużą ilością aktywów, co może oznaczać, że spółka może mieć problemy z płynnością, jeśli będzie musiała sprzedać swoje aktywa w krótkim czasie. Niska płynność może również ograniczyć zdolność firmy do inwestowania w nowe obszary.

Regulacje: firmy inwestycyjne, takie jak Blackstone, podlegają regulacjom i przepisom, które mogą ograniczać zdolność firmy do inwestowania w pewnych obszarach. Ponadto regulacje mogą ulec zmianie i spowodować wzrost kosztów administracyjnych oraz ograniczyć zdolność Spółki do osiągania zysków.

Sektor

Grupa Blackstone działa w sektorze inwestycji alternatywnych, który obejmuje inwestycje w private equity, nieruchomości, infrastrukturę, fundusze hedgingowe i inne aktywa alternatywne. Sektor ten różni się od tradycyjnych rynków finansowych, takich jak akcje i obligacje, i oferuje możliwości inwestycyjne, które często są mniej płynne i charakteryzują się wyższym ryzykiem, ale również wyższymi potencjalnymi zyskami.

Private equity to strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu prywatnych firm, ich restrukturyzacji, a następnie sprzedaży po wyższej cenie. Inwestycje w nieruchomości polegają na zakupie i zarządzaniu nieruchomościami, takimi jak budynki biurowe, apartamentowce, hotele i centra handlowe. Inwestycje w infrastrukturę skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę publiczną, taką jak drogi, mosty, lotniska i inne.

Fundusze hedgingowe to fundusze inwestycyjne, które dążą do osiągnięcia wysokich zysków przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Fundusze te często wykorzystują złożone strategie inwestycyjne, takie jak instrumenty pochodne, i mogą być mniej przejrzyste niż inne opcje inwestycyjne.

Konkurencja

Konkurencja Blackstone Group obejmuje kilka dużych i znanych firm.

The Carlyle Group $CG+1.3%: amerykańska firma inwestycyjna, która specjalizuje się w private equity, inwestycjach w nieruchomości i obligacjach.

KKR & Co Inc $KKR+2.4%: Amerykańska globalna firma inwestycyjna, która specjalizuje się w private equity, inwestycjach w nieruchomości i infrastrukturę.

Apollo Global Management, Inc $APO+2.3%: Amerykańska firma inwestycyjna, która specjalizuje się w private equity, inwestycjach w nieruchomości i strategiach kredytowych.

Brookfield Asset Management Inc $BAM+1.4%: Kanadyjska firma inwestycyjna, która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, infrastrukturę i private equity.

Obecna sytuacja

W czwartym kwartale działalność Blackstone przyniosła zysk w wysokości 1,43 mld dolarów, z czego inwestycje w nieruchomości stanowiły 525 mln dolarów (37%), a inwestycje private equity 511 mln dolarów (36%).

W 2022 r. spółka Blackstone uzyskała zysk w wysokości 7,46 mld USD ze swojego zróżnicowanego portfela inwestycji alternatywnych, przy czym większość zysku stanowiły inwestycje w nieruchomości.

Ponieważ Blackstone otrzymuje wynagrodzenie za zarządzanie konkretnymi aktywami, ważna jest liczba aktywów pod zarządzaniem. W 2022 r. aktywa pod zarządzaniem Blackstone wyniosły 974,7 mln USD, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rocznym. Dochody z dystrybucji Blackstone pokrywają wypłaty dywidendy. W 2022 r. zarządzający aktywami alternatywnymi miał zysk w wysokości 5,17 USD na akcję i wypłacił łącznie 4,40 USD na akcję, co stanowi 85% wskaźnik wypłaty dywidendy.

Dywidenda nawet wzrosła

Podstawowa działalność Blackstone jest cykliczna i zależna od gospodarki. Inwestycje w nieruchomości i private equity, w szczególności, są wysoce zmiennymi, wysokomarżowymi segmentami, które określają poziom zysku Blackstone do podziału. W rezultacie, wahania zysków i dywidendy Blackstone są wyższe niż w przypadku wielu innych akcji przynoszących dochód pasywny.

Blackstone zapewnia inwestorom o pasywnym dochodzie zróżnicowany model biznesowy, który obejmuje duże i rosnące obszary inwestycji w nieruchomości i private equity. Blackstone posiada również wiele źródeł dochodu, które są powiązane z kwotą aktywów pod zarządzaniem i obejmują opłaty za wyniki, które mogą się drastycznie różnić. Chociaż istnieje pewne ryzyko związane z tą zmiennością, dywidenda Blackstone jest łatwo pokrywana przez zyski podlegające dystrybucji, a 5% stopa zwrotu z dywidendy jest atrakcyjna dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Cena jest bardzo wysoka, a ryzyko zmienności ze względu na stopy jest stosunkowo wysokie. Dla mnie osobiście nie jest to zbyt interesujące. Ale ktoś może uznać tę kombinację za interesującą.

Disclaimer: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Ja jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.