S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Анализ на Blackstone Group: основното оръжие на тази компания може да се обърне срещу нея

Teodor Aleksandrov
6. 4. 2023
1 min read

Интересен и диверсифициран портфейл от разнообразни активи, който има потенциала да генерира огромна сума пари за компанията и нейните инвеститори? Точно това има Blackstone. Но може ли това да се окаже нож с две остриета?

Blackstone прави някои доста интересни инвестиции

Основен преглед

Blackstone Group Inc $BX-2.0% е американска инвестиционна компания, специализирана в алтернативни инвестиции, като частен капитал, недвижими имоти, инфраструктура и хедж фондове. Компанията е основана през 1985 г. и е със седалище в Ню Йорк.

Blackstone има широк портфейл от инвестиции, които включват придобивания на предприятия, инвестиции в недвижими имоти, инфраструктура, облигации и други алтернативни инвестиции. Компанията има и едно от най-големите бизнес звена за инвестиции в недвижими имоти в света, което управлява активи за над 325 млрд. долара.

Рискове

Като инвестиционна компания Blackstone е изправена пред редица рискове, които биха могли да повлияят на нейните резултати и печалби. Най-значимите от тях включват:

Пазар: Blackstone инвестира в алтернативни активи, което означава, че инвестициите му може да са по-малко ликвидни от традиционните инвестиции. Това може да ограничи способността на компанията да продава активите си, когато е необходимо. Освен това стойността на активите може да бъде засегната от пазарни колебания и спадове на цените.

Конкурентен риск: Секторът на алтернативните инвестиции се развива и разраства бързо, което увеличава конкуренцията на пазара. Това може да намали възвръщаемостта на инвестициите и да увеличи разходите за привличане на нови инвеститори.

https://www.youtube.com/watch?v=69gFOLpXzQg

Риск, свързан с ликвидността: Blackstone управлява голямо количество активи, което може да означава, че компанията може да има проблеми с ликвидността, ако се наложи да продаде активите си в краткосрочен план. Ниската ликвидност може също така да ограничи способността на компанията да инвестира в нови области.

Регулации: Инвестиционни компании като Blackstone са обект на регулации и правила, които могат да ограничат способността на компанията да инвестира в определени области. Освен това регулациите могат да се променят и да доведат до увеличаване на административните разходи и да ограничат способността на дружеството да реализира печалби.

Сектор

Blackstone Group е в сектора на алтернативните инвестиции, който включва инвестиции в частен капитал, недвижими имоти, инфраструктура, хедж фондове и други алтернативни активи. Този сектор се различава от традиционните финансови пазари като акции и облигации и предлага инвестиционни възможности, които често са по-малко ликвидни и имат по-висок риск, но и по-висока потенциална възвръщаемост.

Частният капитал е инвестиционна стратегия, която включва закупуване на частни компании, преструктурирането им и последващата им продажба на по-висока цена. Инвестициите в недвижими имоти включват закупуване и управление на недвижими имоти, като например офис сгради, жилищни сгради, хотели и търговски центрове. Инфраструктурните инвестиции са насочени към инвестиции в публична инфраструктура като пътища, мостове, летища и други.

Хедж фондовете са инвестиционни фондове, които се стремят да постигнат висока възвръщаемост, като същевременно минимизират риска. Тези фондове често използват сложни инвестиционни стратегии, като например деривати, и могат да бъдат по-малко прозрачни от други инвестиционни опции.

Конкуренция

Конкуренцията на Blackstone Group включва няколко големи и добре познати компании.

The Carlyle Group $CG-3.3%: Американска инвестиционна фирма, специализирана в частен капитал, инвестиции в недвижими имоти и облигации.

KKR & Co. Inc $KKR-0.9%: Американска глобална инвестиционна компания, специализирана в частен капитал, инвестиции в недвижими имоти и инфраструктура.

Apollo Global Management, Inc. $APO+0.1%: Американска инвестиционна компания, специализирана в частен капитал, инвестиции в недвижими имоти и кредитни стратегии.

Brookfield Asset Management Inc. $BAM-1.4%: Канадска инвестиционна компания, специализирана в инвестиции в недвижими имоти, инфраструктура и частен капитал.

Текущо състояние

През четвъртото тримесечие операциите на Blackstone генерират печалба от 1,43 млрд. долара, от които инвестициите в недвижими имоти представляват 525 млн. долара (37 %), а инвестициите в частен капитал - 511 млн. долара (36 %).

През 2022 г. Блекстоун реализира печалба от 7,46 млрд. долара от разнообразния си портфейл от алтернативни инвестиции, като по-голямата част от печалбата е свързана с недвижимите имоти.

Тъй като Blackstone получава такса за управление на конкретни активи, броят на управляваните активи е важен. През 2022 г. активите под управление на Blackstone възлизат на 974,7 млн. долара, което представлява 11% увеличение на годишна база. Разпределяемата печалба на Blackstone покрива плащанията на дивиденти. През 2022 г. мениджърът на алтернативни активи има печалба от 5,17 долара на акция и изплаща общо 4,40 долара на акция, което представлява 85% коефициент на изплащане на дивиденти.

Дивидентът дори нарасна

Основният бизнес на Blackstone е цикличен и зависи от икономиката. Инвестициите в недвижими имоти и частният капитал, в частност, са силно волатилни сегменти с висок марж, които определят нивото на разпределяемата печалба на Blackstone. В резултат на това колебанията в печалбите и дивидентите на Blackstone са по-високи от много други акции с пасивен доход.

Blackstone предоставя на инвеститорите с пасивен доход диверсифициран бизнес модел, който включва големи и разрастващи се области на инвестиции в недвижими имоти и частен капитал. Blackstone също така има множество източници на доход, които са свързани с размера на управляваните активи и включват такси за постигнати резултати, които могат да варират драстично. Въпреки че съществува известен риск, свързан с тази волатилност, дивидентът на Blackstone лесно се покрива от разпределяемата печалба, а доходността от 5 % е привлекателна за инвеститорите, които търсят редовен доход.

Цената е много висока и рискът от волатилност поради лихвените проценти е сравнително висок. За мен лично това не е много интересно. Но някой може да намери тази комбинация за интересна.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.