S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Analytici Morgan Stanley očekávají v oblasti komerčních nemovitostí horší scénář, než za velké hospodářské krize

Martin Bartkovský
11. 4. 2023
6 min read

Velkým tématem poslední doby byla nervozita v bankovním sektoru. Analytici společnosti Morgan Stanley ale vidí další problém, který podle nich může způsobit scénář, horší než byl za velké hospodářské krize.

Investoři a ekonomové zvyšují hlas ohledně možných problémů na trhu komerčních nemovitostí, které by mohly mít dalekosáhlé důsledky pro celosvětovou ekonomiku. V posledních letech způsobila práce na dálku rostoucí míru neobsazenosti kancelářských prostor a klesající hodnoty nemovitostí. Tento trend pokračuje, a odborníci se obávají, že by mohl vést k rozsáhlým finančním potížím, které by postihly pronajímatele, bankéře, podnikatelské komunity, soukromé investory a vlastníky podkladových cenných papírů.

Lisa Shalett, vedoucí investiční strategie v Morgan Stanley Wealth Management, uvedla, že na trhu komerčních nemovitostí je "obrovská překážka". Více než 50 % z celkových 2,9 bilionu dolarů v komerčních hypotékách bude muset být znovu projednáno v příštích 24 měsících. Předpokládá se, že úrokové sazby by mohly vzrůst o 350 až 450 základních bodů.

V minulém cyklu byly regionální banky hlavním zdrojem nově vzniklých úvěrů, přičemž poskytovaly 70 % až 80 % všech půjček. Kancelářské nemovitosti čelí sekulárním protivětrům z práce na dálku, které způsobily, že míra neobsazenosti se pohybuje blízko 20letého maxima. Analytici předpovídají pokles cen komerčních nemovitostí až o 40 % od vrcholu k nejnižšímu, což je horší než během Velké finanční krize.

Federální rezervní systém již zvýšil úrokové sazby, což vedlo k přísnějším úvěrovým standardům na trhu komerčních nemovitostí. Toto zpřísnění může vést k bankovní krizi, která by zhoršila nedostatek likvidity a zvýšila riziko nesplácení, nouze a delikventů.

Technologické a spotřebitelské sektory nejsou imunní vůči problémům na trhu komerčních nemovitostí. I když tyto sektory zaznamenaly v posledních letech růst, mohou být rovněž zasaženy krizí na trhu komerčních nemovitostí. Například pokles poptávky po kancelářských prostorech může mít dopad na technologické společnosti, které se spoléhají na pronájem kanceláří pro své zaměstnance. Stejně tak spotřebitelské sektory, jako jsou maloobchod a pohostinství, mohou být negativně ovlivněny uzavřením obchodů a sníženou návštěvností zákazníků.

Měkké přistání ekonomiky je stále možné, ale pravděpodobnost tohoto scénáře klesá ve světle přísnějších úvěrových standardů a rostoucího rizika na trhu komerčních nemovitostí. Investoři a ekonomové proto vyzývají k opatrnosti a připravenosti na možné následky krize.

Elon Musk, generální ředitel Tesla, nedávno označil stav dluhového trhu komerčních nemovitostí za "zdaleka nejzávažnějším rýsujícím se problémem". Jeho varování poukazuje na to, že tento problém by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku, pokud nebude řádně řešen.

Jak tuto situaci řešit?

Na základě současného vývoje na trhu komerčních nemovitostí by vlády, centrální banky a regulační orgány měly pečlivě sledovat situaci a přijmout potřebná opatření, aby předešly potenciální krizi. Možná řešení zahrnují další regulaci trhu, podporu restrukturalizace úvěrů a stimulaci investic do infrastruktury a inovací, které by mohly pomoci absorbovat nadbytečné zásoby komerčních nemovitostí.

Diversifikace ekonomiky a podpora nových pracovních příležitostí mimo tradiční kancelářské prostředí také mohou pomoci zmírnit dopady krize na trhu komerčních nemovitostí. Přechod na udržitelnější ekonomický model by mohl podpořit růst nových sektorů, jako jsou zelená energetika a ekologické technologie, které by mohly vytvářet nové možnosti pro investice do nemovitostí.

Závěrem, současná situace na trhu komerčních nemovitostí je znepokojivá a vyžaduje pozornost a opatrné řízení ze strany ekonomů, investorů a politických činitelů. Důležitým krokem je udržet veřejnost informovanou o rizicích a výzvách, které představuje tento sektor, a přijmout opatření, která by mohla zmírnit dopady krize na globální ekonomiku.

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem bude rovněž klíčová pro řešení problémů na trhu komerčních nemovitostí. Vytvoření partnerství mezi vládami, bankami, investory a podnikatelskými komunitami by mohlo napomoci v identifikaci a zavádění inovativních řešení, která by stimulovala trh a zabránila jeho kolapsu.

Jedním z potenciálních řešení by mohlo být využití neobsazených komerčních nemovitostí pro nové účely, jako jsou sdílené kanceláře, vzdělávací centra, kulturní prostory nebo bydlení. Tato proměna by mohla nejen zmírnit problém s neobsazeností, ale také podpořit komunitní rozvoj a přispět k celkovému zlepšení životního prostředí ve městech.

Je důležité také sledovat, jak se budou vyvíjet technologické trendy, které mohou ovlivnit trh komerčních nemovitostí. Rozvoj technologií, jako je 5G, umělá inteligence a internet věcí, může přinést nové příležitosti pro využití nemovitostí a zlepšení jejich hodnoty.

V neposlední řadě je důležité, aby vlády a regulační orgány důkladně monitorovaly finanční zdraví bank a dalších finančních institucí, které jsou zásadně zainteresovány na trhu komerčních nemovitostí. Udržení stability finančního sektoru je klíčové pro prevenci širšího ekonomického poklesu, který by mohl být vyvolán krizí na trhu komerčních nemovitostí.

Na závěr, varování ekonomů a investorů o možných problémech na trhu komerčních nemovitostí by mělo být bráno vážně. Je nyní na politických činitelích, ekonomických expertech a zúčastněných stranách, aby pečlivě sledovali situaci a přijali opatření.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.