S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

Cardinal Health w niepewnej równowadze: rekordowa sprzedaż, ale ogromne zadłużenie i straty. Czy to kuszący zakład na…

Jaczek Vodiczka
9. 4. 2023
5 min read

Cardinal Health, jedna z największych na świecie firm z sektora farmaceutycznego, balansuje na krawędzi noża. Z jednej strony korzysta z ogromnego popytu na produkty medyczne, a z drugiej jest przygnieciona wysokimi kosztami i długiem przekraczającym 5 mld dolarów. Czy zatem spółka jest na skraju poprawy, czy będzie jeszcze gorzej?

Cardinal Health $CAH+1.5% to amerykańska firma, która specjalizuje się w produktach i usługach dla służby zdrowia. Do jej podstawowych działalności należy dystrybucja leków i urządzeń medycznych, dostarczanie technologii informatycznych dla branży medycznej i farmaceutycznej, zarządzanie placówkami medycznymi oraz świadczenie usług klinicznych. Firma produkuje i sprzedaje również własne markowe produkty medyczne, takie jak rękawice chirurgiczne, maski ochronne i inne materiały medyczne. Cardinal Health działa głównie na rynku amerykańskim, ale jest również obecna na całym świecie.

Cardinal Health jest głównym graczem na rynku produktów i usług medycznych. Jej szeroka gama produktów obejmuje leki, urządzenia medyczne, instrumenty chirurgiczne i materiały medyczne. Firma działa przede wszystkim na rynku amerykańskim, gdzie jest silnie obecna i jest jednym z największych dystrybutorów leków i materiałów medycznych.

$CAH+1.5%

Przewagi konkurencyjne firmy obejmują szeroką gamę produktów i usług, wysoką jakość produktów, zaawansowaną technologię oraz efektywną sieć dystrybucji. Cardinal Health skupia się również na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które obejmują nie tylko dostawy produktów, ale również doradztwo i zarządzanie placówkami służby zdrowia.

Kolejnym atutem firmy jest jej globalny zasięg i zdolność do dostarczania usług i produktów na całym świecie. Cardinal Health ma również silne relacje z przemysłem farmaceutycznym i wieloma placówkami opieki zdrowotnej, co pozwala jej zapewnić korzystne ceny i inne korzyści dla swoich klientów.

Finanse

Jeśli spojrzymy na wyniki finansowe firmy, możemy zauważyć, że w ostatnich latach odnotowała ona wzrost przychodów. Na przykład w 2022 roku firma będzie miała przychody w wysokości 193 miliardów dolarów, co jest znacznie wyższe niż 146 miliardów dolarów w 2019 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonego zapotrzebowania na produkty medyczne w wyniku pandemii COVID-19.

Z drugiej strony można zauważyć, że firma ma również wysokie koszty produkcji i dystrybucji swoich produktów. Na przykład koszty produkcji i dystrybucji w 2022 roku osiągną 186 miliardów dolarów, co stanowi ponad 80% całkowitych przychodów. Można to przypisać na przykład rosnącym cenom surowców i kosztom transportu.

Bilans

Jeśli spojrzymy na bilans Cardinal Health, możemy zauważyć, że firma ma ogólnie stabilną pozycję finansową. Łączne aktywa firmy osiągną 43,9 mld USD w 2022 roku, czyli nieco mniej niż 44,5 mld USD w 2021 roku. Z drugiej strony, całkowite zobowiązania firmy w 2022 roku wynoszą 44,6 miliarda dolarów, co jest wyższe niż w poprzednim roku.

Jednak firma ma ujemną wartość kapitału własnego, co oznacza, że ma więcej zobowiązań niż aktywów. Można jednak zauważyć, że w 2022 roku sytuacja uległa poprawie w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to firma miała dodatnią wartość kapitału własnego.

Jeśli spojrzymy na kapitalizację firmy, to możemy zauważyć, że całkowita wartość kapitalizacji w 2022 roku wynosiła 4 miliardy dolarów. Natomiast całkowita wartość zadłużenia spółki w 2022 roku to 5,3 mld dolarów, czyli więcej niż w roku poprzednim.

Przepływy pieniężne

Jeśli spojrzymy na przepływy pieniężne Cardinal Health, możemy zauważyć, że firma ma dodatnie przepływy pieniężne z operacji. Na przykład w 2022 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgają 3,2 mld USD, czyli więcej niż w poprzednim roku. Można to przypisać takim czynnikom, jak zwiększona sprzedaż i zmniejszone koszty produkcji i dystrybucji. Z drugiej strony, przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne.

Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, możemy zauważyć, że firma ma dodatni wolny przepływ środków pieniężnych. Na przykład w 2022 roku wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 2,8 miliarda dolarów. Dzięki temu firma może inwestować w nowe projekty i przejęcia, jednocześnie spłacając swoje zobowiązania i długi.

Wskaźnik P/E nie jest tu pokazany, prawdopodobnie z powodu ujemnego zysku na akcję (EPS) w ostatnich 12 miesiącach. Spółka ma stosunkowo niski poziom posiadania insiderów (0,6%), a większość akcji znajduje się w wolnym obrocie (256,52 mln).

PEG również nie jest notowany, prawdopodobnie z powodu negatywnego zysku na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spółka odnotowała negatywny zysk na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy (-4,65 dolarów na akcję) i oczekuje się, że w przyszłym roku powróci do zysków (6,34 dolarów na akcję).

Własność instytucjonalna jest bardzo wysoka (93%), a wskaźnik short float jest niski (1,61%). Firma ma stosunkowo wysoki ROE (94,3%), ale ogólny negatywny ROA (-2,9%). I nie zapominajmy, że firma wypłaca również dywidendę w wysokości 2,5%, którą Cardinal Health zaczął wypłacać w 1983 roku i od tego czasu regularnie wypłaca i zwiększa.

Przewidywania analityków

15 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Cardinal Health Inc ma medianę celów na poziomie 86,00, z wysoką estymacją 94,00 i niską estymacją 76,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +8,54% od ostatniej ceny 79,23.

  • Co sądzicie o spółce? 🤔

Należy pamiętać, że nie jest to usługa doradztwa finansowego. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.