S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Cardinal Health в несигурно равновесие: рекордни продажби, но огромни дългове и загуби. Дали е изкушаващ залог за…

Grozdan Grigorov
9. 4. 2023
1 min read

Cardinal Health, една от най-големите компании във фармацевтичния сектор в света, е на ръба на ножа. От една страна, тя се възползва от огромното търсене на медицински продукти, а от друга, е притисната от високи разходи и дълг, надхвърлящ 5 млрд. долара. Така че дали компанията е на прага на подобрение, или ще се влоши още повече?

Cardinal Health $CAH+0.4% е американска компания, която е специализирана в областта на здравните продукти и услуги. Основните дейности на компанията включват дистрибуция на лекарства и медицински изделия, предоставяне на информационни технологии за индустрията на медицинските изделия и фармацевтичната индустрия, управление на медицински заведения и предоставяне на клинични услуги. Компанията също така произвежда и продава медицински продукти със собствена марка, като хирургически ръкавици, защитни маски и други медицински консумативи. Cardinal Health оперира предимно на пазара в САЩ, но има и глобално присъствие.

Cardinal Health е основен играч на пазара на медицински продукти и услуги. Широката гама от продукти на компанията включва лекарства, медицински изделия, хирургически инструменти и медицински консумативи. Дружеството оперира предимно на пазара в САЩ, където има силно присъствие и е един от най-големите дистрибутори на лекарства и медицински консумативи.

$CAH+0.4%

Конкурентните предимства на дружеството включват широка гама от продукти и услуги, високо качество на продуктите, напреднала технология и ефективна дистрибуторска мрежа. Cardinal Health се фокусира и върху предоставянето на цялостни решения в областта на здравеопазването, които включват не само доставка на продукти, но и консултации и управление на здравни заведения.

Друго предимство на дружеството е неговият глобален обхват и способността му да предоставя услуги и продукти по целия свят. Cardinal Health също така има силни връзки с фармацевтичната индустрия и много здравни заведения, което ѝ позволява да предоставя благоприятни цени и други предимства на своите клиенти.

Финанси

Ако разгледаме финансовите резултати на компанията, ще видим, че през последните години тя отбелязва увеличение на приходите си. Например, през 2022 г. компанията ще има приходи в размер на 193 млрд. долара, което е значително повече от 146 млрд. долара през 2019 г. Този ръст се дължи главно на повишеното търсене на медицински продукти в резултат на пандемията COVID-19.

От друга страна, може да се види, че дружеството има и високи разходи за производството и дистрибуцията на своите продукти. Например разходите за производство и дистрибуция през 2022 г. ще достигнат 186 млрд. долара, което е повече от 80% от общите приходи. Това може да се отдаде например на нарастващите цени на суровините и транспортните разходи.

Баланс

Ако разгледаме счетоводния баланс на Cardinal Health, можем да видим, че дружеството има като цяло стабилна финансова позиция. Общата стойност на активите на компанията ще достигне 43,9 млрд. долара през 2022 г., което е малко по-малко от 44,5 млрд. долара през 2021 г. От друга страна, общите пасиви на компанията през 2022 г. са 44,6 млрд. долара, което е повече от предходната година.

Но компанията има отрицателна стойност на собствения капитал, което означава, че има повече задължения, отколкото активи. Въпреки това може да се види, че през 2022 г. ситуацията се е подобрила в сравнение с предходната година, когато дружеството е имало положителна стойност на собствения капитал.

Ако разгледаме капитализацията на дружеството, можем да видим, че общата стойност на капитализацията през 2022 г. е 4 млрд. долара. Общата стойност на дълга на дружеството през 2022 г. обаче е 5,3 млрд. долара, което е повече от предходната година.

Парични потоци

Ако разгледаме паричния поток на Cardinal Health, можем да видим, че дружеството има положителен паричен поток от дейността. Например, през 2022 г. паричният поток от оперативна дейност достига 3,2 млрд. долара, което е повече от предходната година. Това може да се отдаде на фактори като увеличените продажби и намалените разходи за производство и дистрибуция. От друга страна, паричният поток от финансова дейност е отрицателен.

Така като цяло можем да видим, че дружеството има положителен свободен паричен поток. Например през 2022 г. свободният паричен поток е достигнал стойност от 2,8 млрд. долара. Това позволява на дружеството да инвестира в нови проекти и придобивания, като същевременно изплаща своите задължения и дългове.

Показателят P/E не е показан тук, вероятно поради отрицателната печалба на акция (EPS) през последните 12 месеца. Компанията има сравнително ниско ниво на собственост на вътрешни лица (0,6%) и повечето от акциите са в свободно обращение (256,52 млн.).

PEG също не е посочен, вероятно поради отрицателната печалба на акция през последните 12 месеца. Компанията е отчела отрицателна печалба на акция през последните 12 месеца (-4,65 долара на акция) и се очаква да възстанови печалбата си през следващата година (6,34 долара на акция).

Институционалната собственост е много висока (93%), а съотношението на късите плаващи акции е ниско (1,61%). Компанията има сравнително висока възвръщаемост на капитала (94,3%), но като цяло отрицателна възвръщаемост на активите (-2,9%). И за да не забравя, компанията изплаща и дивидент от 2,5%, който Cardinal Health започва да изплаща през 1983 г. и оттогава изплаща и увеличава редовно.

Прогнози на анализаторите

15-те анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за Cardinal Health Inc, имат средна цел от 86,00, с висока оценка от 94,00 и ниска оценка от 76,00. Медианната оценка представлява увеличение от +8,54% спрямо последната цена от 79,23.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е услуга за финансово консултиране. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.