S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Analitiki družbe Morgan Stanley pričakujejo slabši scenarij za poslovne nepremičnine kot v času velike gospodarske krize

Dragoslav Golob
11. 4. 2023
5 min read

V zadnjem času je veliko pozornosti namenjene zaskrbljenosti v bančnem sektorju. Analitiki banke Morgan Stanley pa vidijo še eno težavo, ki bi po njihovem mnenju lahko povzročila scenarij, hujši od velike gospodarske krize.

Vlagatelji in ekonomisti opozarjajo na morebitne težave na trgu poslovnih nepremičnin, ki bi lahko imele daljnosežne posledice za svetovno gospodarstvo. V zadnjih letih je delo na daljavo povzročilo naraščajočo stopnjo nezasedenosti pisarn in padanje vrednosti nepremičnin. Ta trend se nadaljuje in strokovnjaki se bojijo, da bi lahko privedel do obsežnih finančnih težav, ki bi prizadele najemodajalce, bankirje, poslovno skupnost, zasebne vlagatelje in lastnike osnovnih vrednostnih papirjev.

Lisa Shalett, vodja naložbene strategije pri družbi Morgan Stanley Wealth Management, je dejala, da je na trgu poslovnih nepremičnin "veliko ozko grlo". V naslednjih 24 mesecih bo treba ponovno izpogajati več kot 50 % od skupno 2,9 bilijona dolarjev poslovnih hipotek. Pričakuje se, da bi se obrestne mere lahko zvišale za 350 do 450 bazičnih točk.

V zadnjem ciklu so bile regionalne banke glavni vir novih posojil, saj so odobrile od 70 % do 80 % vseh posojil. Pisarniške nepremičnine se soočajo s sekularnimi negativnimi vplivi dela na daljavo, zaradi česar se stopnje nezasedenosti gibljejo blizu 20-letnih najvišjih vrednosti. Analitiki napovedujejo, da bodo cene poslovnih nepremičnin od vrhunca do dna padle kar za 40 %, kar je slabše kot v času velike finančne krize.

Federal Reserve je že zvišal obrestne mere, kar je privedlo do zaostritve posojilnih standardov na trgu poslovnih nepremičnin. To zaostrovanje bi lahko privedlo do bančne krize, ki bi še povečala pomanjkanje likvidnosti ter povečala tveganje neplačil, težav in zamud pri plačilih.

Na težave na trgu poslovnih nepremičnin nista imuna niti tehnološki in potrošniški sektor. Čeprav so ti sektorji v zadnjih letih beležili rast, lahko kriza na trgu poslovnih nepremičnin vpliva tudi nanje. Na primer, zmanjšanje povpraševanja po pisarniških prostorih lahko vpliva na tehnološka podjetja, ki so odvisna od najema pisarn za svoje zaposlene. Podobno lahko na potrošniške sektorje, kot sta trgovina na drobno in gostinstvo, negativno vplivajo zapiranje trgovin in manjši obisk strank.

Mehak pristanek gospodarstva je še vedno mogoč, vendar se verjetnost takšnega scenarija zmanjšuje v luči strožjih posojilnih standardov in vse večjega tveganja na trgu poslovnih nepremičnin. Vlagatelji in ekonomisti zato pozivajo k previdnosti in pripravljenosti na morebitne posledice krize.

Elon Musk, izvršni direktor družbe Tesla, je nedavno stanje na trgu dolgov za poslovne nepremičnine označil za "daleč najresnejšo grozečo težavo". V svojem opozorilu je poudaril, da bi ta problem lahko imel daljnosežne posledice za gospodarstvo, če se ga ne bi ustrezno lotili.

Kako se lotiti te situacije?

Na podlagi trenutnega dogajanja na trgu poslovnih nepremičnin morajo vlade, centralne banke in regulatorji pozorno spremljati razmere in sprejeti potrebne ukrepe, da bi preprečili morebitno krizo. Možne rešitve vključujejo dodatno regulacijo trga, spodbujanje prestrukturiranja posojil ter spodbujanje naložb v infrastrukturo in inovacije, da bi pomagali absorbirati presežek poslovnih nepremičnin.

Tudi diverzifikacija gospodarstva in spodbujanje novih zaposlitvenih možnosti zunaj tradicionalnega pisarniškega okolja lahko pomagata ublažiti učinke krize na trg poslovnih nepremičnin. Prehod na bolj trajnostni gospodarski model bi lahko podprl rast novih sektorjev, kot sta zelena energija in zelene tehnologije, ki bi lahko ustvarili nove priložnosti za naložbe v nepremičnine.

Skratka, trenutne razmere na trgu poslovnih nepremičnin so zaskrbljujoče ter zahtevajo pozornost in skrbno upravljanje s strani ekonomistov, vlagateljev in oblikovalcev politik. Pomemben korak je obveščanje javnosti o tveganjih in izzivih, ki jih predstavlja ta sektor, ter sprejetje ukrepov, ki bi lahko ublažili vpliv krize na svetovno gospodarstvo.

Pri reševanju težav na trgu poslovnih nepremičnin bo ključno tudi sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Ustvarjanje partnerstev med vladami, bankami, vlagatelji in poslovno skupnostjo bi lahko pripomoglo k iskanju in izvajanju inovativnih rešitev za spodbujanje trga in preprečevanje njegovega propada.

Ena od možnih rešitev bi lahko bila uporaba praznih poslovnih nepremičnin za nove namene, kot so skupne pisarne, izobraževalni centri, kulturni prostori ali stanovanja. Ta preobrazba ne bi le ublažila problema praznih prostorov, temveč bi tudi spodbujala razvoj skupnosti in prispevala k splošnemu izboljšanju mestnega okolja.

Pomembno je tudi spremljati tehnološke trende, ki lahko vplivajo na trg poslovnih nepremičnin. Razvoj tehnologij, kot so 5G, umetna inteligenca in internet stvari, lahko prinese nove priložnosti za uporabo nepremičnin in povečanje vrednosti.

Nenazadnje je pomembno, da vlade in regulatorji pozorno spremljajo finančno zdravje bank in drugih finančnih institucij, ki imajo pomemben delež na trgu poslovnih nepremičnin. Ohranjanje stabilnosti finančnega sektorja je ključno za preprečevanje širšega gospodarskega upada, ki bi ga lahko sprožila kriza na trgu poslovnih nepremičnin.

Skratka, opozorila ekonomistov in vlagateljev o morebitnih težavah na trgu poslovnih nepremičnin je treba jemati resno. Od oblikovalcev politik, ekonomskih strokovnjakov in zainteresiranih strani je zdaj odvisno, ali bodo pozorno spremljali razmere in ukrepali.

OPOZORILO: Nisem finančni svetovalec in to gradivo ne služi kot finančno ali naložbeno priporočilo. Vsebina tega gradiva je zgolj informativnega značaja.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.