S&P 500 ^GSPC 5,307.83 +0.06%
Nvidia NVDA $1,127.36 +5.89%
Tesla TSLA $177.04 -1.23%
Alphabet GOOG $178.14 +1.03%
Apple AAPL $191.16 +0.62%
Microsoft MSFT $428.98 -0.28%
Meta META $477.29 -0.19%
Amazon AMZN $180.95 +0.11%

CDW kontroluje jedną dziesiątą północnoamerykańskiego rynku IT. Czy może więc być dobrą inwestycją?

Witek Dubicki
11. 4. 2023
9 min read

CDW kontroluje jedną dziesiątą północnoamerykańskiego rynku produktów i usług IT. Dzięki szerokiej ofercie, bliskim powiązaniom z kluczowymi partnerami i skupieniu na kliencie buduje dominującą pozycję. Co więcej, jej przychody i zysk netto szybko rosły w latach 2019-2022. Wzrost, zdrowy bilans i obiecująca przyszłość - to właśnie CDW.

CDW jest wiodącą północnoamerykańską firmą informatyczną. Z siedzibą w Illinois, zatrudnia ponad 13 000 osób w biurach w całej Ameryce Północnej. CDW zapewnia firmom, agencjom rządowym, szkołom i placówkom służby zdrowia szeroki zakres produktów i usług technologicznych pochodzących od wiodących producentów.

CDW sprzedaje sprzęt, oprogramowanie i urządzenia peryferyjne takich firm jak HP, Cisco, Dell, Lenovo, Apple i Microsoft. Świadczy również profesjonalne usługi, takie jak wdrażanie technologii, migracja infrastruktury, zarządzanie projektami i inne. Oferuje również usługi zarządzania urządzeniami i wsparcia, takie jak zarządzanie urządzeniami mobilnymi, wirtualizacja desktopów, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii.

W usługach chmurowych CDW zapewnia tzw. hosting, zarządzanie i usługi konsultingowe dla rozwiązań chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej. Oferuje również usługi finansowe, takie jak leasing operacyjny technologii, zarządzanie aktywami i ubezpieczenia. Ponadto prowadzi contact center i zapewnia wsparcie dla klientów.

CDW ma ponad 250 000 klientów, do których należą przedsiębiorstwa i organizacje rządowe. Dzięki partnerstwu z wiodącymi firmami technologicznymi i rozległej wiedzy, CDW jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów i zapewnić kompleksowe rozwiązania. CDW odniosło sukces na rynku dzięki swojemu zaangażowaniu w najwyższą jakość obsługi klienta, innowacyjność i nacisk na wartość dla klienta.

CDW jest również wiodącym dostawcą produktów sieciowych, takich jak sprzęt sieciowy, kable sieciowe, routery Wi-Fi i przełączniki firm Cisco, Aruba i Juniper Networks. Oferuje rozwiązania pamięci masowej, takie jak dyski twarde, pamięci flash i sieciowe pamięci masowe od Dell EMC, NetApp i Pure Storage.

CDW ma dominującą pozycję na rynku i szacuje się, że kontroluje około 10% rynku produktów i usług IT w Ameryce Północnej. Silna pozycja rynkowa CDW i bliskie relacje z kluczowymi producentami technologii będą nadal odgrywać ważną rolę w jej rozwoju.

Przewagi konkurencyjne

CDW posiada kilka kluczowych przewag konkurencyjnych, które pomagają jej odnieść sukces na rynku. Po pierwsze, oferuje szerokie portfolio produktów, usług i rozwiązań od wiodących firm technologicznych, dzięki czemu może zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów. CDW utrzymuje również bliskie relacje z dostawcami takimi jak Cisco, HP, Dell, Lenovo, Apple i Microsoft, co pozwala jej oferować najnowsze i najbardziej innowacyjne produkty.

CDW posiada również szerokie umiejętności techniczne, sprzedażowe i konsultingowe, które pozwalają jej projektować złożone rozwiązania w celu zaspokojenia dokładnych potrzeb swoich klientów. Firma koncentruje się na dostarczaniu doskonałego doświadczenia klienta. Inwestuje w narzędzia ułatwiające prowadzenie interesów z klientami oraz oferuje wsparcie techniczne i usługi zorientowane na klienta.

CDW wykorzystuje solidne systemy i procesy, które zwiększają jej wydajność operacyjną i umożliwiają osiągnięcie korzyści skali. To pomaga firmie oferować klientom konkurencyjne ceny.

Finanse

Wyniki finansowe CDW pokazują silny i zrównoważony wzrost. Przychody firmy wzrosły w ostatnich latach dzięki popytowi na technologię i usługi. W latach 2019-2021 przychody CDW wzrosły o 15% z 18 mld USD do 20,8 mld USD, a w 2022 r. do szacownego poziomu 23,7 mld USD. Wzrost przychodów doprowadził również do zwiększenia marży zysku.

Zysk brutto wzrósł z 3,04 mld USD w 2019 r. do 3,57 mld USD w 2021 r. Wzrósł również zysk netto firmy, osiągając 989 mln USD w 2021 r. w porównaniu z 737 mln USD w 2019 r., co stanowi wzrost o 34 proc. Ponownie widzimy, że ten trend przenosi się na rok 2022, w którym ponownie obserwujemy wzrost.

Wzrost marży zysku jest ważny, ponieważ pokazuje, że CDW jest w stanie generować wartość nawet przy wzroście przychodów. Wzrost marży brutto z 16,8% w 2019 roku do 17,2% w 2021 roku pokazuje, że CDW poprawiło swoją dźwignię operacyjną. Wzrost marży netto z 4,1% do 4,7% w tym samym okresie pokazuje, że firma zmniejszyła swoje koszty operacyjne w stosunku do sprzedaży, co jest dobrą wiadomością.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki finansowe pokazują, że CDW ma silny i zrównoważony model wzrostu. Wzrost przychodów, poprawa marży brutto i netto oraz kontrola kosztów operacyjnych powinny nadal wspierać wzrost rentowności. CDW jest więc w dobrej kondycji i ma potencjał do dalszego umacniania swojej pozycji rynkowej.

Bilans

Bilans CDW pokazuje silną pozycję finansową. Łączne aktywa firmy wzrosły z 8 mld USD w 2019 r. do 13,2 mld USD w 2022 r., co odpowiada średniorocznej stopie wzrostu na poziomie 20%. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu należności handlowych, zapasów i inwestycji krótkoterminowych.

Po stronie pasywów nastąpił znaczny wzrost zadłużenia długoterminowego, w szczególności zobowiązań niematerialnych. W 2019 r. całkowite zadłużenie CDW wynosiło 3,45 mld USD i do 2022 r. wzrośnie do 6,54 mld USD, co oznacza średnioroczny wzrost o 18%. Dług ten jest wykorzystywany do finansowania przejęć i wzrostu organicznego CDW. Dług netto firmy wynosił około 6 mld USD w 2022 roku.

Kapitał własny CDW wzrósł z 960 mln USD w 2019 r. do 1,6 mld USD w 2022 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z reinwestycji zysków spółki. Jednak ze względu na wysokie tempo wzrostu CDW, stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem pozostaje na stosunkowo niskim poziomie około 12%.

Kapitał obrotowy CDW rośnie wraz ze wzrostem popytu. W 2019 r. kapitał obrotowy wynosił 843 mln USD i wzrośnie do 1,62 mld USD do 2022 r., co stanowi średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 18 proc. Rosnący kapitał obrotowy wskazuje na zdrowy popyt na produkty i usługi CDW.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja finansowa CDW wygląda bardzo dobrze. Wysoki wzrost sumy aktywów, kapitału własnego i kapitału obrotowego wspiera agresywną strategię rozwoju firmy. Jednakże, biorąc pod uwagę wysokie tempo wzrostu, wskaźnik kapitału własnego do aktywów ogółem pozostaje stosunkowo niski. Wydaje się jednak, że CDW jest w stanie trwale finansować swój wzrost poprzez przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz zadłużenie.

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych CDW pokazuje jej zdolność do generowania silnych operacyjnych przepływów pieniężnych i trwałego finansowania agresywnej strategii wzrostu.

Operacyjne przepływy pieniężne CDW rosną zgodnie ze wzrostem przychodów i zysków. W latach 2019-2021 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły z 1 mld USD do 1,3 mld USD, co oznacza średni roczny wzrost o 11%. Ten wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest pozytywny i pozwala CDW na wewnętrzne finansowanie części swoich potrzeb operacyjnych i kapitałowych.

CDW wydaje stosunkowo duże kwoty na inwestycje w środki trwałe, w szczególności na rozbudowę i modernizację swoich centrów danych i biur administracyjnych. W latach 2019-2021 CDW inwestowała w aktywa materialne średnio 130 mln USD rocznie. Wydatki te zmniejszają wolne przepływy pieniężne firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, że CDW ma silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które mogą częściowo zrównoważyć wydatki na aktywa materialne i działalność finansową. Chociaż emisje obligacji i spłaty zadłużenia zmniejszają wolne przepływy pieniężne, pomagają CDW finansować agresywną strategię przejęć i rozwoju. Jeśli CDW będzie nadal generować silne przepływy operacyjne, powinna być w stanie trwale finansować swoją strategię wzrostu.

CDW wygląda na atrakcyjną inwestycję z silnymi fundamentami. Wzrost CDW również wygląda obiecująco. Oczekuje się, że zysk na akcję będzie rósł średnio o 14,5% rocznie w ciągu najbliższych 5 lat, co znacznie przekracza szacowany długoterminowy wzrost zysków dla S&P 500. CDW rośnie dzięki silnemu zapotrzebowaniu na technologie ze strony przedsiębiorstw i rządów.

CDW ma również bardzo silny bilans ze wskaźnikiem zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 3,66, który jest poniżej średniej w branży. Stosunkowo niski poziom zadłużenia zapewnia CDW elastyczność finansową, która pozwala na dalsze inwestycje w rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia. Marża operacyjna CDW wynosząca 7,3% oraz marża netto wynosząca 4,7% są również powyżej średniej w branży, co wskazuje na dużą efektywność.

CDW generuje silne i rosnące wolne przepływy pieniężne, które rosną średnio o 10% rocznie. Pozwala to spółce na wewnętrzne finansowanie większości potrzeb, zmniejszając jej zależność od finansowania zewnętrznego.

Ogólnie rzecz biorąc, CDW stanowi atrakcyjną ofertę dla inwestorów długoterminowych poszukujących spółki wzrostowej o rozsądnej wycenie, silnych fundamentach i zdrowym bilansie. Chociaż należy monitorować ryzyka takie jak spowolnienie wzrostu wydatków na IT, CDW wydaje się być dobrze przygotowany do sprostania wyzwaniom i kontynuowania zyskownego wzrostu.

Oczekiwania analityków

8 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla CDW Corp ma medianę celów na poziomie 222,50, z wysoką estymacją 240,00 i niską estymacją 214,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +17,76% od ostatniej ceny 188,94.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.