S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

CDW контролира една десета от северноамериканския ИТ пазар. Така че може ли да бъде добра инвестиция?

Teodor Aleksandrov
11. 4. 2023
1 min read

CDW контролира една десета от северноамериканския пазар на ИТ продукти и услуги. Благодарение на широкото си предлагане, тесните връзки с ключови партньори и фокуса върху клиента, тя изгражда доминираща позиция. Освен това приходите и нетната ѝ печалба нарастват бързо в периода 2019-2022 г. Растеж, здрав баланс и обещаващо бъдеще - това е CDW.

CDW е водеща северноамериканска компания в областта на информационните технологии. Със седалище в Илинойс, в нея работят над 13 000 души в офиси в цяла Северна Америка. CDW предоставя на бизнеса, правителствените агенции, училищата и здравните заведения широка гама от технологични продукти и услуги от водещи производители.

CDW продава хардуер, софтуер и периферни устройства от компании като HP, Cisco, Dell, Lenovo, Apple и Microsoft. Освен това предоставя професионални услуги, като внедряване на технологии, миграция на инфраструктура, управление на проекти и др. Освен това предлага услуги за управление на устройства и поддръжка, като например управление на мобилни устройства, виртуализация на настолни компютри, архивиране и възстановяване след бедствие.

В областта на облачните услуги CDW предоставя т.нар. хостинг, управление и консултантски услуги за публични, частни и хибридни облачни решения. Тя предлага и финансови услуги, като оперативен лизинг на технологии, управление на активи и застраховане. Освен това управлява център за контакт и осигурява поддръжка на клиенти.

CDW има повече от 250 000 клиенти, сред които са предприятия и правителствени организации. Чрез партньорства с водещи технологични компании и богат експертен опит CDW е в състояние да отговори на нуждите на клиентите и да предостави цялостни решения. CDW успява да се наложи на пазара благодарение на ангажимента си за превъзходно клиентско преживяване, иновации и акцент върху стойността за клиента.

CDW е и водещ доставчик на мрежови продукти, като мрежово оборудване, мрежови кабели, Wi-Fi рутери и комутатори от Cisco, Aruba и Juniper Networks. Тя предлага решения за съхранение на данни, като твърди дискове, флаш памет и мрежови устройства за съхранение на данни от Dell EMC, NetApp и Pure Storage.

CDW има доминираща пазарна позиция и се смята, че контролира приблизително 10 % от пазара на ИТ продукти и услуги в Северна Америка. Силната пазарна позиция на CDW и близките взаимоотношения с ключови производители на технологии ще продължат да играят важна роля за нейния растеж.

Конкурентни предимства

CDW има няколко ключови конкурентни предимства, които й помагат да успее на пазара. На първо място, тя предлага широко портфолио от продукти, услуги и решения от водещи технологични компании, за да може да отговори на разнообразните нужди на своите клиенти. CDW също така има тесни връзки с доставчици като Cisco, HP, Dell, Lenovo, Apple и Microsoft, което му позволява да предлага най-новите и най-иновативни продукти.

CDW също така има широки технически, търговски и консултантски умения, които ѝ позволяват да разработва сложни решения, за да отговори точно на нуждите на своите клиенти. Компанията е силно фокусирана върху осигуряването на отлично клиентско изживяване. Тя инвестира в инструменти, които улесняват работата с клиентите, и предлага техническа поддръжка и ориентирани към клиента услуги.

CDW използва надеждни системи и процеси, които повишават оперативната й ефективност и й позволяват да постигне икономии от мащаба. Това помага на компанията да предлага конкурентни цени на клиентите.

Финанси

Финансовите резултати на CDW показват силен и устойчив растеж. Приходите на компанията са нараснали през последните години поради търсенето на технологии и услуги. Между 2019 г. и 2021 г. приходите на CDW са нараснали с 15% от 18 млрд. долара до 20,8 млрд. долара и до респектиращите 23,7 млрд. долара през 2022 г. Увеличението на приходите е довело и до увеличаване на маржовете на печалба.

Брутната печалба нарасна от 3,04 млрд. долара през 2019 г. на 3,57 млрд. долара през 2021 г. Нетната печалба на компанията също нарасна, достигайки 989 млн. долара през 2021 г. в сравнение със 737 млн. долара през 2019 г., което представлява увеличение от 34%. Отново виждаме, че тази тенденция се пренася и през 2022 г., където отново наблюдаваме ръст.

Ръстът на маржовете на печалбата е важен, защото показва, че CDW е в състояние да генерира стойност дори при ръст на приходите. Увеличението на брутния марж от 16,8% през 2019 г. до 17,2% през 2021 г. показва, че CDW е подобрила оперативния си ливъридж. Увеличението на нетния марж от 4,1 % на 4,7 % през същия период показва, че компанията е намалила оперативните си разходи спрямо продажбите, което е добра новина.

Като цяло финансовите резултати показват, че CDW има силен и устойчив модел на растеж. Растежът на приходите, подобряването на брутния и нетния марж и контролът върху оперативните разходи следва да продължат да поддържат растежа на рентабилността. По този начин CDW е в добра форма и има потенциал да засили още повече пазарната си позиция.

Баланс

Балансът на CDW показва силна финансова позиция. Общата стойност на активите на компанията нараства от 8 млрд. долара през 2019 г. до 13,2 млрд. долара през 2022 г., което съответства на среден годишен темп на растеж от 20%. Този ръст се дължи главно на нарастването на търговските вземания, материалните запаси и краткосрочните инвестиции.

От страна на пасивите се наблюдаваше значително увеличение на дългосрочния дълг, особено на нематериалните задължения. През 2019 г. общият дълг на CDW възлиза на 3,45 млрд. долара, като до 2022 г. нараства до 6,54 млрд. долара, което представлява средногодишен ръст от 18%. Този дълг се използва за финансиране на придобиванията и органичния растеж на CDW. Нетният дълг на компанията е приблизително 6 млрд. долара през 2022 г.

Собственият капитал на CDW нараства от 960 млн. щатски долара през 2019 г. до 1,6 млрд. щатски долара през 2022 г. Този ръст се дължи основно на реинвестирането на печалбите на компанията. Въпреки това, поради високия темп на растеж на CDW, съотношението на собствения капитал към общите активи остава сравнително ниско - приблизително 12%.

Оборотният капитал на CDW нараства в съответствие с ръста на търсенето. През 2019 г. оборотният капитал възлиза на 843 млн. долара и ще нарасне до 1,62 млрд. долара до 2022 г., което представлява среден годишен темп на растеж от 18 %. Нарастващият оборотен капитал показва здравословно търсене на продуктите и услугите на CDW.

Като цяло финансовата позиция на CDW изглежда много силна. Високият ръст на общите активи, собствения капитал и оборотния капитал подкрепя агресивната стратегия за растеж на компанията. Въпреки това, като се има предвид високият темп на растеж, съотношението на собствения капитал към общите активи остава сравнително ниско. Въпреки това CDW изглежда е в състояние да финансира устойчиво своя растеж чрез оперативни парични потоци и дълг.

Паричен поток

Отчетът за паричните потоци на CDW демонстрира способността му да генерира силен оперативен паричен поток и да финансира устойчиво агресивната стратегия за растеж.

Оперативният паричен поток на CDW нараства в съответствие с ръста на приходите и печалбите. Между 2019 г. и 2021 г. оперативният паричен поток нараства от 1 млрд. долара на 1,3 млрд. долара, което представлява средногодишен темп на растеж от 11%. Този ръст на оперативния паричен поток е положителен и позволява на CDW да финансира вътрешно част от своите оперативни и капиталови нужди.

CDW изразходва сравнително големи суми за инвестиции в материални активи, по-специално за разширяване и модернизиране на своите центрове за данни и административни офиси. Между 2019 г. и 2021 г. CDW инвестира средно по 130 млн. долара годишно в материални активи. Тези разходи намаляват свободния паричен поток на дружеството.

Като цяло отчетът за паричните потоци показва, че CDW има силен оперативен паричен поток, който може частично да компенсира разходите за материални активи и финансовите дейности. Въпреки че емитирането на облигации и изплащането на дългове намаляват свободния паричен поток, те помагат на CDW да финансира своята агресивна стратегия за придобиване и растеж. Ако CDW продължи да генерира силен оперативен паричен поток, то би трябвало да е в състояние да финансира устойчиво своята стратегия за растеж.

CDW изглежда като привлекателна инвестиция със силни основи. Растежът на CDW също изглежда обещаващ. Очаква се печалбата на акция да нараства средно с 14,5 % годишно през следващите 5 години, което е доста над очаквания дългосрочен ръст на печалбата на S&P 500. CDW се разраства благодарение на голямото търсене на технологии от страна на бизнеса и правителството.

CDW също така има много силен баланс със съотношение дълг към собствен капитал от 3,66, което е под средното за индустрията. Сравнително ниското ниво на дълга осигурява на CDW финансова гъвкавост, за да продължи да инвестира в растеж или органично, или чрез придобивания. Оперативният марж на CDW от 7,3 % и нетният марж от 4,7 % също са над средното за отрасъла, което показва висока ефективност.

CDW генерира силен и нарастващ свободен паричен поток, който нараства средно с 10 % годишно. Това позволява на дружеството да финансира повечето от своите нужди с вътрешни средства, като намалява зависимостта си от външно финансиране.

Като цяло CDW представлява атрактивна възможност за акции за дългосрочни инвеститори, които търсят развиваща се компания с разумна оценка, силни фундаментални показатели и здрав баланс. Въпреки че трябва да се наблюдават рискове като забавянето на растежа на разходите за ИТ, CDW изглежда добре позиционирана да посрещне предизвикателствата и да продължи да расте с печалба.

Очаквания на анализаторите

Осемте анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за CDW Corp, имат средна цел от 222,50, с висока оценка от 240,00 и ниска оценка от 214,00. Медианната оценка представлява увеличение от +17,76% спрямо последната цена от 188,94.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.