S&P 500 ^GSPC 5,267.84 -0.74%
Nvidia NVDA $1,037.99 +9.32%
Tesla TSLA $173.74 -3.54%
Apple AAPL $186.88 -2.11%
Alphabet GOOG $175.06 -1.65%
Amazon AMZN $181.05 -1.14%
Microsoft MSFT $427.00 -0.82%
Meta META $465.78 -0.43%

CDW obvladuje desetino severnoameriškega trga IT. Ali je torej lahko dobra naložba?

Mladen Rudonja
11. 4. 2023
8 min read

CDW obvladuje desetino severnoameriškega trga izdelkov in storitev IT. S široko ponudbo, tesnimi povezavami s ključnimi partnerji in osredotočenostjo na stranko gradi prevladujoč položaj. Poleg tega so se njegovi prihodki in čisti dobiček med letoma 2019 in 2022 hitro povečevali. Rast, zdrava bilanca stanja in obetavna prihodnost - to je družba CDW.

CDW je vodilno severnoameriško podjetje na področju informacijske tehnologije. S sedežem v Illinoisu zaposluje več kot 13.000 ljudi v pisarnah po vsej Severni Ameriki. CDW podjetjem, vladnim agencijam, šolam in zdravstvenim ustanovam zagotavlja široko paleto tehnoloških izdelkov in storitev vodilnih proizvajalcev.

CDW prodaja strojno in programsko opremo ter periferne naprave podjetij, kot so HP, Cisco, Dell, Lenovo, Apple in Microsoft. Nudi tudi strokovne storitve, kot so uvajanje tehnologije, selitev infrastrukture, vodenje projektov in drugo. Ponuja tudi storitve upravljanja naprav in podpore, kot so upravljanje mobilnih naprav, virtualizacija namizij, varnostno kopiranje in obnovitev po nesreči.

Na področju storitev v oblaku CDW zagotavlja tako imenovano gostovanje, upravljanje in svetovanje za javne, zasebne in hibridne rešitve v oblaku. Ponuja tudi finančne storitve, kot so operativni tehnološki zakupi, upravljanje sredstev in zavarovanje. Poleg tega upravlja kontaktni center in zagotavlja podporo strankam.

CDW ima več kot 250.000 strank, med katerimi so podjetja in vladne organizacije. S partnerstvi z vodilnimi tehnološkimi podjetji in obsežnim strokovnim znanjem se lahko CDW odziva na potrebe strank in zagotavlja celovite rešitve. CDW je na trgu uspešen zaradi svoje zavezanosti vrhunski izkušnji s strankami, inovacijam in poudarjanju vrednosti za stranke.

CDW je tudi vodilni ponudnik omrežnih izdelkov, kot so omrežna oprema, omrežni kabli, usmerjevalniki Wi-Fi in stikala Cisco, Aruba in Juniper Networks. Ponuja rešitve za shranjevanje podatkov, kot so trdi diski, pomnilniki flash in omrežni pomnilniki Dell EMC, NetApp in Pure Storage.

CDW ima prevladujoč tržni položaj in po ocenah obvladuje približno 10 % trga izdelkov in storitev IT v Severni Ameriki. Močan tržni položaj družbe CDW in tesni odnosi s ključnimi proizvajalci tehnologije bodo še naprej igrali pomembno vlogo pri njeni rasti.

Konkurenčne prednosti

CDW ima več ključnih konkurenčnih prednosti, ki mu pomagajo uspeti na trgu. Prvič, ponuja širok nabor izdelkov, storitev in rešitev vodilnih tehnoloških podjetij, tako da lahko izpolnjuje različne potrebe svojih strank. CDW ima tudi tesne odnose s prodajalci, kot so Cisco, HP, Dell, Lenovo, Apple in Microsoft, kar mu omogoča, da ponuja najnovejše in najbolj inovativne izdelke.

CDW ima tudi obsežno tehnično, prodajno in svetovalno znanje, ki mu omogoča oblikovanje kompleksnih rešitev, ki natančno ustrezajo potrebam njegovih strank. Podjetje se močno osredotoča na zagotavljanje odlične izkušnje za stranke. Vlaga v orodja, ki olajšajo poslovanje s strankami, ter ponuja tehnično podporo in storitve, osredotočene na stranke.

CDW uporablja zanesljive sisteme in procese, ki povečujejo njegovo operativno učinkovitost in mu omogočajo doseganje ekonomije obsega. To podjetju pomaga, da strankam ponuja konkurenčne cene.

Finance

Finančni rezultati družbe CDW kažejo močno in trajnostno rast. Prihodki podjetja so se v zadnjih letih povečali zaradi povpraševanja po tehnologiji in storitvah. Med letoma 2019 in 2021 so se prihodki družbe CDW povečali za 15 %, in sicer z 18 milijard USD na 20,8 milijarde USD, leta 2022 pa na dobrih 23,7 milijarde USD. Povečanje prihodkov je privedlo tudi do povečanja profitnih marž.

Bruto dobiček se je povečal s 3,04 milijarde dolarjev v letu 2019 na 3,57 milijarde dolarjev v letu 2021. Povečal se je tudi čisti dobiček podjetja, ki je v letu 2021 dosegel 989 milijonov dolarjev v primerjavi s 737 milijoni dolarjev v letu 2019, kar je 34-odstotno povečanje. Tudi v letu 2022 vidimo, da se ta trend prenaša v leto 2022, ko ponovno beležimo rast.

Rast čistega dobička je pomembna, saj kaže, da je družba CDW sposobna ustvarjati vrednost tudi ob rasti prihodkov. Povečanje bruto marže s 16,8 % v letu 2019 na 17,2 % v letu 2021 kaže, da je družba CDW izboljšala svoj poslovni vzvod. Povečanje neto marže s 4,1 % na 4,7 % v istem obdobju kaže, da je podjetje zmanjšalo stroške poslovanja glede na prodajo, kar je dobra novica.

Na splošno finančni rezultati kažejo, da ima CDW močan in trajnostni model rasti. Rast prihodkov, izboljšanje bruto in neto marže ter nadzor nad stroški poslovanja naj bi še naprej podpirali rast dobičkonosnosti. CDW je torej v dobri kondiciji in lahko še okrepi svoj tržni položaj.

Bilanca stanja

Bilanca stanja družbe CDW kaže močan finančni položaj. Skupna sredstva podjetja so se z 8 milijard dolarjev v letu 2019 povečala na 13,2 milijarde dolarjev v letu 2022, kar ustreza 20-odstotni povprečni letni stopnji rasti. K tej rasti je prispevala predvsem rast poslovnih terjatev, zalog in kratkoročnih naložb.

Na strani obveznosti se je znatno povečal dolgoročni dolg, zlasti nematerialne obveznosti. Leta 2019 je skupni dolg družbe CDW znašal 3,45 milijarde dolarjev, do leta 2022 pa se je povečal na 6,54 milijarde dolarjev, kar pomeni 18-odstotno povprečno letno rast. Ta dolg se uporablja za financiranje prevzemov in organske rasti družbe CDW. Leta 2022 je neto dolg družbe znašal približno 6 milijard USD.

Lastniški kapital družbe CDW se je povečal z 960 milijonov USD v letu 2019 na 1,6 milijarde USD v letu 2022. Ta rast je bila predvsem posledica reinvestiranja dobička družbe. Zaradi visoke stopnje rasti družbe CDW pa razmerje med lastniškim kapitalom in skupnimi sredstvi ostaja razmeroma nizko, in sicer približno 12 %.

Obratni kapital družbe CDW raste skladno z rastjo povpraševanja. Leta 2019 je obratni kapital znašal 843 milijonov USD, do leta 2022 pa se bo povečal na 1,62 milijarde USD, kar pomeni 18-odstotno povprečno letno stopnjo rasti. Rastoči obratni kapital kaže na zdravo povpraševanje po izdelkih in storitvah družbe CDW.

Na splošno je finančni položaj družbe CDW videti zelo dober. Visoka rast skupnih sredstev, lastniškega kapitala in obratnega kapitala podpira agresivno strategijo rasti podjetja. Glede na visoko stopnjo rasti pa ostaja razmerje med lastniškim kapitalom in skupnimi sredstvi razmeroma nizko. Vendar se zdi, da je družba CDW sposobna trajnostno financirati svojo rast z denarnim tokom iz poslovanja in zadolževanjem.

Denarni tok

Izkaz denarnega toka družbe CDW kaže na njeno sposobnost ustvarjanja močnega denarnega toka iz poslovanja in trajnostnega financiranja agresivne strategije rasti.

Denarni tok iz poslovanja družbe CDW raste skladno z rastjo prihodkov in dobička. Med letoma 2019 in 2021 se je denarni tok iz poslovanja povečal z 1 milijarde USD na 1,3 milijarde USD, kar pomeni 11-odstotno povprečno letno stopnjo rasti. Ta rast denarnega toka iz poslovanja je pozitivna in družbi CDW omogoča notranje financiranje dela njenih operativnih in kapitalskih potreb.

Družba CDW porablja razmeroma velike zneske za kapitalske izdatke, zlasti za širitev in nadgradnjo svojih podatkovnih centrov in upravnih pisarn. Med letoma 2019 in 2021 je družba CDW v opredmetena osnovna sredstva vlagala povprečno 130 milijonov USD na leto. Ta poraba zmanjšuje prosti denarni tok podjetja.

Na splošno je iz izkaza denarnih tokov razvidno, da ima družba CDW močan denarni tok iz poslovanja, ki lahko delno izravna izdatke za opredmetena osnovna sredstva in finančne dejavnosti. Čeprav izdajanje obveznic in odplačila dolga zmanjšujejo prosti denarni tok, pomagajo podjetju CDW financirati njegovo agresivno strategijo prevzemov in rasti. Če bo družba CDW še naprej ustvarjala močan denarni tok iz poslovanja, bo lahko trajnostno financirala svojo strategijo rasti.

CDW je videti kot privlačna naložba z močnimi temelji. Tudi rast družbe CDW je videti obetavna. Dobiček na delnico naj bi v naslednjih petih letih v povprečju rasel za 14,5 % na leto, kar je precej več od ocenjene dolgoročne rasti dobička indeksa S&P 500. CDW raste zaradi velikega povpraševanja po tehnologiji s strani podjetij in vlade.

CDW ima tudi zelo dobro bilanco stanja z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3,66, kar je pod povprečjem panoge. Relativno nizka raven dolga zagotavlja CDW finančno prožnost, da lahko še naprej vlaga v rast, bodisi organsko bodisi s prevzemi. Marža iz poslovanja družbe CDW v višini 7,3 % in neto marža v višini 4,7 % sta prav tako nad povprečjem panoge, kar kaže na visoko učinkovitost.

CDW ustvarja močan in rastoč prosti denarni tok, ki v povprečju narašča za 10 % na leto. To podjetju omogoča, da večino svojih potreb financira z lastnimi sredstvi, s čimer se zmanjšuje njegova odvisnost od zunanjega financiranja.

Na splošno CDW predstavlja privlačno delniško priložnost za dolgoročne vlagatelje, ki iščejo rastoče podjetje z razumnim vrednotenjem, močnimi temelji in zdravo bilanco stanja. Čeprav je treba spremljati tveganja, kot je upočasnitev rasti porabe IT, se zdi, da je CDW dobro pripravljen na izzive in nadaljnjo dobičkonosno rast.

Pričakovanja analitikov

Osem analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za družbo CDW Corp, ima srednjo ciljno vrednost 222,50, pri čemer je visoka ocena 240,00, nizka pa 214,00. Srednja ocena pomeni povečanje za +17,76 % glede na zadnjo ceno 188,94.

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsaka naložba mora iti skozi temeljito analizo.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.