S&P 500 ^GSPC 5,308.13 +0.09%
Nvidia NVDA $947.80 +2.49%
Tesla TSLA $174.95 -1.41%
Microsoft MSFT $425.34 +1.22%
Alphabet GOOG $178.46 +0.66%
Meta META $468.84 -0.65%
Amazon AMZN $183.54 -0.63%
Apple AAPL $191.04 +0.62%

Bath & Body Works: Jak si vede jeden z lídrů v oblasti péče o tělo?

Pavel Botek
12. 4. 2023
9 min read

Bath & Body Works je největší maloobchodní prodejce produktů pro péči o tělo v USA s více než 20% podílem na trhu. Společnost provozuje síť 1700 obchodů a úspěšně se zaměřuje na vysoce maržové a sezónní produkty, které lákají všechny druhy zákazníků.

Bath & Body Works

Bath & Body Works $BBWI+1.0% je americký maloobchodní řetězec specializovaný na kosmetiku, parfémy a produkty pro péči o tělo. Společnost provozuje více než 1 700 obchodů po celých Spojených státech a Kanadě a je dceřinou společností firmy L Brands.

Bath & Body Works dominuje trhu s produkty pro péči o tělo v USA, kde má podíl na trhu přibližně 20-25 % (jde o 3ho největšího hráče v sektoru). Její hlavní konkurenční výhodou je široká nabídka produktů vlastních značek s příznivým poměrem cena/výkon, včetně značek jako Signature Collection, Aromatherapy či C.O. Bigelow. Bath & Body Works se specializuje na vonné produkty, jako jsou aromatické svíčky, tělová mléka, šampony, sprchové gely a výrobky z přírodních složek.

Mezi nejprodávanější a nejoblíbenější produkty patří vonné svíčky, aromatické tělová mléka či vánoční edice produktů. Bath & Body Works má velmi silnou vánoční sezonu, kdy realizuje zhruba 40 % celoročních tržeb, což je fascinující, ale svým způsobem to může být riziková složka.

Společnost úzce spolupracuje s organizací sester Henrietty Lacks, která podporuje afroamerické ženy s rakovinou. V rámci této spolupráce Bath & Body Works pravidelně pořádá charitativní sbírky ve svých obchodech a část tržeb z prodeje vybraných produktů věnuje na podporu této organizace.

Bath & Body Works se v posledních letech zaměřuje na posílení online prodeje a loajalizačního programu pro zákazníky. Cílem je oslovit mladší generace zákazníků a udržet si vysoký podíl na konkurenčním trhu s produkty pro péči o tělo. Společnost očekává, že růst e-commerce pomůže k dalšímu posílení jejího postavení.

Rizika

Bath & Body Works čelí několika rizikům, která mohou ohrozit její podnikání:

V posledních letech se na trhu objevilo mnoho nových značek s přírodní kosmetikou a ekologicky šetrnými produkty. Tento trend představuje riziko, že zákazníci Bath & Body Works se odkloní k alternativním značkám, které vnímají jako šetrnější k životnímu prostředí a zdraví. Bath & Body Works sice také rozšiřuje nabídku přírodních produktů, ale musí čelit silné konkurenci nových značek na tomto rostoucím trhu.

Dalším rizikem je zpomalení maloobchodního trhu a pokles návštěvnosti kamenných obchodů, což by negativně dopadlo na tržby Bath & Body Works. Společnost je silně závislá na prodeji přes kamenné obchody, ačkoli v poslední době roste podíl e-commerce.

Rizikem je také závislost Bath & Body Works na sezónním prodeji. Zhruba 40 % tržeb firma realizuje během vánoční sezóny. Pokud by vánoční sezóna byla slabší z důvodu hospodářských podmínek nebo jiných faktorů, mohlo by to významně snížit roční tržby a zisky společnosti.

Finance

Z výsledků Bath & Body Works za posledních 5 let vidíme klesající trend z hlediska tržeb a kolísání v oblasti čistého zisku. Důvodem je slabší poptávka, než byla v období roku 2020-2021.

Hrubý zisk společnosti rostl v letech 2019 a 2020 díky rostoucím tržbám, ale od roku 2021 postupně klesal, přičemž provozní náklady firmy jsou relativně stabilní okolo 1,8-1,9 miliard USD ročně.

Celkově lze říci, že Bath & Body Works má stabilní a ziskový byznys model, ale je do značné míry závislý na prodeji přes kamenné obchody. Růst e-commerce a rozšiřování produktové nabídky představují příležitosti pro další růst firmy, zatímco uzavírání obchodů a zpomalení maloobchodu hlavní rizika.

Balance Sheet

Z rozvahy Bath & Body Works je patrné, že společnost má silnou bilanční strukturu a likviditu. Celková aktiva firmy se pohybují okolo 6-12 miliard USD, z čehož většinu tvoří oběžná aktiva, zejména zásoby a pohledávky.

Celkové závazky Bath & Body Works jsou také vysoké, okolo 7-12 miliard USD ročně. Většinu závazků tvoří krátkodobé závazky, jako jsou účty payable. Dlouhodobé závazky firmy činí okolo 1-3 miliard USD ročně a sestávají především z úvěrů a výpůjček.

Vlastní kapitál Bath & Body Works je záporný, což je způsobeno tím, že firma pravidelně vykupuje vlastní akcie. Bez započtení vlastních akcií má společnost vlastní kapitál okolo 2-3 miliard USD.

Provozní kapitál, tedy rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, je stabilně kladný a činí 0,9-2,8 miliard USD. To ukazuje na schopnost firmy hradit své krátkodobé závazky.

Čistý dluh Bath & Body Works, tedy rozdíl mezi úvěry a hotovostí, činí 2,5-4 miliardy USD ročně. Poměr čistého dluhu a provozního zisku EBITDA je nízký, okolo 1-2x, což je konzervativní úroveň zadlužení.

Celkově lze říci, že Bath & Body Works má silnou bilanční strukturu s dostatečnou likviditou a umírněným zadlužením. Společnost generuje stabilní provozní cash flow, které jí umožňuje splácet závazky a financovat investice do růstu. Vzhledem k vysoké sezónnosti jejích tržeb je silná rozvaha a likvidita klíčová. Bath & Body Works je finančně dobře vybavena k překonání krátkodobých výkyvů poptávky a uzavírání obchodů, jako se stalo v roce 2021.

Stabilní rozvaha a likvidita firmy jsou její silnou stránkou. Klíčovým finančním rizikem pro ni zůstává vysoká závislost na sezónních tržbách a prodeji přes kamenné obchody. Dalším potenciálním rizikem je možnost růstu úrokových sazeb, které by zvýšily náklady na obsluhu dluhu Bath & Body Works. Nicméně celkově je společnost ve velmi dobré finanční kondici.

Cash Flow

Podle výkazu cash flow generuje Bath & Body Works stabilní a silné provozní cash flow. Za posledních 12 měsíců dosáhla firma provozního cash flow 1,8 miliardy USD. Toto cash flow pochází převážně ze zisku po zdanění ve výši 800 milionů USD upraveného o nepeněžní položky jako jsou odpisy.

Investiční cash flow BBWI je záporné, neboť firma pravidelně investuje do své sítě kamenných obchodů a logistiky. Za poslední rok činilo investiční cash flow - 328 milionů USD. Klíčovou položkou byly kapitálové výdaje ve výši 351 milionů USD.

Finanční cash flow BBWI bylo v posledním roce také záporné, -1,6 miliardy USD. Důvodem je hlavně zpětný odkup vlastních akcií za 1,3 miliardy USD. Kromě toho firma splatila úvěry a půjčky v hodnotě 135 milionů USD a vyplatila dividendy za 105 milionů USD.

Volné cash flow společnosti, tedy cash flow po investicích avšak před financováním, činilo za posledních 12 měsíců 1,5 miliardy USD. Toto silné volné cash flow ukazuje schopnost BBWI generovat hotovost z provozních aktivit poté, co již financovala investice do udržení a růstu podnikání. Tento cash flow firma používá na splácení dluhu, výplaty dividend a zpětné odkupy akcií.

Celková hotovostní pozice Bath & Body Works ke konci období činila 1,2 miliardy USD. Společnost tedy má významnou rezervu likvidity, která jí dodává finanční flexibilitu. silný cash flow a hotovostní pozice BBWI jsou jednoznačnou výhodou, která firmě umožňuje financovat provoz, investovat do růstu a vracet kapitál akcionářům skrze dividendy a zpětné odkupy i v případě dočasných propadů prodejů.

Na základě těchto fundamentů a srovnání s konkurencí se zdá, že akcie BBWI mohou být podhodnocené.

Hlavním rizikem BBWI však zůstává vysoká závislost na kamenných obchodech a sezónních tržbách. Společnost realizuje 40 % tržeb během vánoční sezóny, takže jakékoliv oslabení by mohlo výrazně snížit hospodářské výsledky za celý rok. Rizikem je také konkurence nových značek přírodní kosmetiky a možné uzavírání obchodů kvůli dalším vlnám pandemie.

Celkově se zdá, že BBWI představuje atraktivní investiční příležitost pro dlouhodobé investory. Společnost má stabilní a odolný byznys model, silnou rozvahu a generuje zdravé cash flow. Kurz akcií sice může v krátkodobém horizontu výrazně kolísat v závislosti na sezónních faktorech, ale fundamentálně je firma zdravá a má potenciál dalšího růstu. Pro investory hledající stabilní dividendy a potenciál dlouhodobého kapitálového zhodnocení tak může být BBWI atraktivní.

Predikce analytiků

18 analytiků, kteří nabízejí 12měsíční cenové prognózy pro Bath & Body Works Inc, má střední cíl 48,00, s vysokým odhadem 76,00 a nízkým odhadem 35,00. Medián odhadu představuje nárůst o +26,85 % z poslední ceny 37,84.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.