S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Bath & Body Works: kako gre enemu od vodilnih proizvajalcev izdelkov za nego telesa?

Mladen Rudonja
12. 4. 2023
8 min read

Podjetje Bath & Body Works je z več kot 20-odstotnim tržnim deležem največji trgovec na drobno z izdelki za nego telesa v ZDA. Podjetje upravlja mrežo 1 700 trgovin in se uspešno osredotoča na izdelke z visoko maržo in sezonske izdelke, ki so zanimivi za vse vrste kupcev.

Bath & Body Works

Bath & Body Works je ameriška maloprodajna veriga, specializirana za kozmetiko, dišave in izdelke za nego telesa. Podjetje ima več kot 1.700 trgovin v Združenih državah Amerike in Kanadi ter je hčerinska družba podjetja L Brands.

Bath & Body Works prevladuje na trgu izdelkov za nego telesa v ZDA s približno 20-25-odstotnim tržnim deležem (je tretji največji akter v tem sektorju). Njegova glavna konkurenčna prednost je široka ponudba izdelkov pod lastno blagovno znamko z ugodnim razmerjem med ceno in kakovostjo, vključno z blagovnimi znamkami, kot so Signature Collection, Aromatherapy in C.O. Bigelow. Podjetje Bath & Body Works je specializirano za dišeče izdelke, kot so aromatične sveče, losjoni za telo, šamponi, geli za prhanje in izdelki iz naravnih sestavin.

Med najbolje prodajanimi in najbolj priljubljenimi izdelki so dišeče sveče, aromatični losjoni za telo in izdelki iz božične izdaje. Podjetje Bath & Body Works ima zelo močno božično sezono, saj realizira približno 40 % svoje celoletne prodaje, kar je fascinantno, vendar je lahko na nek način tudi komponenta tveganja.

Podjetje tesno sodeluje z organizacijo Henrietta Lacks Sisters, ki podpira afroameriške ženske z rakom. V okviru tega sodelovanja podjetje Bath & Body Works v svojih trgovinah redno organizira zbiralne akcije in namenja del prihodkov od prodaje izbranih izdelkov za podporo organizaciji.

V zadnjih letih se je podjetje Bath & Body Works osredotočilo na krepitev svoje spletne prodaje in programa zvestobe strank. Cilj je doseči mlajše generacije kupcev in ohraniti visok delež na konkurenčnem trgu izdelkov za nego telesa. Podjetje pričakuje, da bo rast elektronskega poslovanja pripomogla k nadaljnji krepitvi njegovega položaja.

Tveganja

Podjetje Bath & Body Works se sooča z več tveganji, ki lahko ogrozijo njegovo poslovanje:

V zadnjih letih se je na trgu pojavilo veliko novih blagovnih znamk z naravno kozmetiko in okolju prijaznimi izdelki. Ta trend predstavlja tveganje, da se bodo kupci podjetja Bath & Body Works preusmerili k alternativnim blagovnim znamkam, za katere menijo, da so okolju in zdravju bolj prijazne. Podjetje Bath & Body Works sicer širi svojo ponudbo naravnih izdelkov, vendar se na tem rastočem trgu sooča z močno konkurenco novih blagovnih znamk.

Drugo tveganje je upočasnitev na maloprodajnem trgu in zmanjšanje števila obiskovalcev v trgovinah, kar bi negativno vplivalo na prodajo podjetja Bath & Body Works. Podjetje je močno odvisno od prodaje v maloprodajnih trgovinah, čeprav se v zadnjem času povečuje elektronsko poslovanje.

Tveganje predstavlja tudi odvisnost podjetja Bath & Body Works od sezonske prodaje. Približno 40 % prodaje podjetja se opravi v božični sezoni. Če bo božična sezona zaradi gospodarskih razmer ali drugih dejavnikov šibkejša, bi to lahko znatno zmanjšalo letno prodajo in dobiček podjetja.

Finance

Iz rezultatov podjetja Bath & Body Works v zadnjih petih letih je razviden trend upadanja prodaje in nihanja čistega dobička. Razlog za to je slabše povpraševanje v obdobju 2020-2021 od pričakovanega.

Bruto dobiček podjetja se je v letih 2019 in 2020 povečal zaradi naraščajoče prodaje, vendar se od leta 2021 postopoma zmanjšuje, medtem ko so stroški poslovanja podjetja razmeroma stabilni in znašajo približno 1,8-1,9 milijarde USD na leto.

Na splošno ima podjetje Bath & Body Works stabilen in dobičkonosen poslovni model, ki pa je v veliki meri odvisen od prodaje prek klasičnih trgovin. Rast e-trgovine in širitev ponudbe izdelkov predstavljata priložnosti za nadaljnjo rast podjetja, medtem ko sta zapiranje trgovin in upočasnitev maloprodaje glavni tveganji.

Bilanca stanja

Bilanca stanja podjetja Bath & Body Works kaže, da ima podjetje močno strukturo bilance stanja in likvidnost. Celotna sredstva podjetja znašajo približno 6-12 milijard USD, od tega je večina kratkoročnih sredstev, predvsem zaloge in terjatve.

Tudi skupne obveznosti podjetja Bath & Body Works so visoke in znašajo približno 7-12 milijard USD na leto. Večina obveznosti so kratkoročne obveznosti, kot so obveznosti do virov sredstev. Dolgoročne obveznosti podjetja znašajo približno 1-3 milijarde USD na leto in so večinoma sestavljene iz posojil in izposoj.

Lastniški kapital podjetja Bath & Body Works je negativen, kar je posledica dejstva, da podjetje redno odkupuje lastne delnice. Brez upoštevanja lastnih delnic znaša lastniški kapital podjetja približno 2-3 milijarde USD.

Obratni kapital, razlika med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, je stalno pozitiven in znaša 0,9-2,8 milijarde USD. To kaže na sposobnost podjetja, da plačuje svoje kratkoročne obveznosti.

Neto dolg podjetja Bath & Body Works, razlika med posojili in denarnimi sredstvi, znaša 2,5-4 milijarde USD na leto. Razmerje med neto dolgom in EBITDA iz poslovanja je nizko, približno 1-2x, kar je konzervativna raven dolga.

Na splošno ima podjetje Bath & Body Works močno strukturo bilance stanja z veliko likvidnostjo in zmernim dolgom. Podjetje ustvarja stabilen denarni tok iz poslovanja, kar mu omogoča odplačevanje dolga in financiranje naložb v rast. Zaradi velike sezonskosti prodaje sta močna bilanca stanja in likvidnost ključnega pomena. Družba Bath & Body Works je finančno dobro opremljena za obvladovanje kratkoročnih nihanj povpraševanja in zapiranja poslov, kot se je zgodilo leta 2021.

Močna bilanca stanja in likvidnost sta prednosti podjetja. Njegova velika odvisnost od sezonske prodaje in prodaje v trgovinah z opekami ostaja ključno finančno tveganje. Drugo potencialno tveganje je možnost zvišanja obrestnih mer, kar bi povečalo stroške servisiranja dolga podjetja Bath & Body Works. Na splošno pa je podjetje v zelo dobrem finančnem stanju.

Denarni tok

Glede na izkaz denarnih tokov podjetje Bath & Body Works ustvarja stabilen in močan denarni tok iz poslovanja. V zadnjih 12 mesecih je podjetje ustvarilo denarni tok iz poslovanja v višini 1,8 milijarde USD. Ta denarni tok izhaja predvsem iz dobička po obdavčitvi v višini 800 milijonov dolarjev, prilagojenega za nedenarne postavke, kot sta amortizacija.

Denarni tok pri naložbenju je negativen, saj podjetje redno vlaga v svojo mrežo trgovin in logistiko. V zadnjem letu je denarni tok naložb znašal -328 milijonov USD. Ključna postavka so bili investicijski izdatki v višini 351 milijonov USD.

Tudi finančni denarni tok podjetja BBWI je bil lani negativen, in sicer -1,6 milijarde USD. K temu je prispeval predvsem odkup lastnih delnic v vrednosti 1,3 milijarde USD. Poleg tega je družba odplačala 135 milijonov USD posojil in izposoj ter izplačala 105 milijonov USD dividend.

Prosti denarni tok družbe, tj. denarni tok po naložbah, vendar pred financiranjem, je v zadnjih 12 mesecih znašal 1,5 milijarde USD. Ta močan prosti denarni tok kaže na sposobnost podjetja BBWI, da ustvarja denar iz poslovanja, potem ko je že financiralo naložbe za ohranjanje in rast poslovanja. Družba ta denarni tok uporablja za odplačevanje dolga, izplačevanje dividend in odkup delnic.

Skupni denarni položaj podjetja Bath & Body Works je ob koncu obdobja znašal 1,2 milijarde USD. Podjetje ima torej precejšnjo likvidnostno rezervo, ki mu omogoča finančno prožnost. Močan denarni tok in denarni položaj podjetja BBWI sta izrazita prednost, ki podjetju omogočata financiranje poslovanja, naložbe za rast in vračanje kapitala delničarjem z dividendami in odkupi tudi v primeru začasnega upada prodaje.

Na podlagi teh osnovnih podatkov in primerjav s podobnimi podjetji se zdi, da so delnice BBWI morda podcenjene.

Vendar pa glavno tveganje družbe BBWI ostaja njena velika odvisnost od klasičnih trgovin in sezonske prodaje. Družba v praznični sezoni realizira 40 % svoje prodaje, zato bi lahko vsaka slabost znatno zmanjšala celoletne rezultate. Tveganja so tudi konkurenca novih blagovnih znamk naravne kozmetike in morebitno zapiranje trgovin zaradi nadaljnjih valov pandemije.

Na splošno se zdi, da BBWI predstavlja privlačno naložbeno priložnost za dolgoročne vlagatelje. Podjetje ima stabilen in odporen poslovni model, močno bilanco stanja in ustvarja zdrav denarni tok. Čeprav lahko cena delnice kratkoročno precej niha glede na sezonske dejavnike, je podjetje v osnovi trdno in ima potencial za nadaljnjo rast. Zato je lahko družba BBWI privlačna za vlagatelje, ki iščejo stabilne dividende in možnost dolgoročnega povečanja vrednosti kapitala.

Napovedi analitikov

Osemnajst analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za podjetje Bath & Body Works Inc, ima srednjo ciljno vrednost 48,00, najvišjo oceno 76,00 in najnižjo 35,00. Srednja ocena pomeni povečanje za +26,85 % glede na zadnjo ceno 37,84.

  • Kaj menite o podjetju? 🤔

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsaka naložba mora iti skozi temeljito analizo.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.