S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Analýza Orsted: Zelený miláček investorů do energetického sektoru

Dominik Petrnoušek
13. 4. 2023
7 min read

Zelená energie je jedním z nejžhavějších témat dnešní doby. Ve spojitosti s tímto sektorem je často skloňována společnost Oersted. Jak si tento gigant stojí a co od něj čekat?

Orsted $ORSTED je dánská energetická společnost založená v roce 1983. Je jednou z předních světových společností v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie a poskytování energetických řešení.

Společnost se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

Přenos a distribuce elektřiny - Oersted vlastní a provozuje rozsáhlé sítě pro přenos a distribuci elektřiny v Dánsku a Švédsku. Patří k předním světovým společnostem v této oblasti.

Obnovitelné zdroje energie - Oersted investuje do výstavby větrných farem na moři i na pevnině a provozuje je. Je jedním z největších provozovatelů offshore větrných farem na světě.

Řešení pro zákazníky - Oersted nabízí komplexní energetická řešení pro domácnosti, firmy i veřejné subjekty. Zaměřuje se hlavně na decentralizovanou a udržitelnou energii.

Prodej energií - Oersted dodává elektřinu a plyn více než 1 milionu domácností a firem v Dánsku, Švédsku a Německu.

Oersted je velmi úspěšná a dobře zavedená společnost s dlouhou tradicí. Je technologickým leaderem v oboru a průkopníkem v oblasti zelené energie. Má stabilní ziskovost, rostoucí tržby a je nízkorizikovou investicí. Akcie Oersted jsou obchodovány na burze v Kodani.

Sektor

Oersted působí v energetickém sektoru, který prochází v současnosti zásadní transformací. Stále více se přechází na obnovitelné zdroje energie, jako je vítr a slunce, aby se snížily emise skleníkových plynů a dosáhlo udržitelnosti. Toto má dopad na tradiční fosilní paliva jako uhlí a plyn a velké integrované energetické společnosti, které na těchto palivech dlouhodobě závisely.

Oersted se na tuto transformaci dobře připravil a v minulých letech výrazně investoval do obnovitelných zdrojů, zejména do větrné energie na moři. Dnes je jedním z globálních lídrů v offshore větrné energetice. V důsledku toho je společnost dobře pozicionována, aby těžila z dlouhodobého růstu tohoto odvětví.

Energetický sektor stojí před obrovskými výzvami, ale také příležitostmi v oblasti udržitelnosti a inovací. Společnosti, které dokážou včas reagovat na tyto změny, budou mít velké vyhlídky na úspěch. A právě to se podařilo Oerstedu, který se transformoval z tradičního energetického hráče na globálního lídra v offshore větrné energetice.

https://www.youtube.com/watch?v=9VAJDMyhevA

Konkurence

Vestas Wind Systems - Vestas je globální lídr v oblasti větrných elektráren a větrných farm. Stejně jako Oersted se silně zaměřuje na offshore větrnou energii a konkuruje mu zejména v oblasti dodávek větrných turbín pro mořské větrné parky.

Siemens Gamesa - Siemens Gamesa je další velký výrobce větrných elektráren a jeden z hlavních dodavatelů Oerstedu. Obě společnosti tak konkurují i na straně dodavatelů technologií. Siemens Gamesa má však také vlastní projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, včetně offshore větru.

RWE - Německá energetická společnost RWE je jedním z největších provozovatelů mořských větrných parků v Evropě. Stejně jako Oersted provozuje a rozvíjí vlastní větrné parky na moři, a tudíž je jeho přímým konkurentem.

Konkurenty jsou rovněž další velcí integrované energetické společnosti, které investují do obnovitelných zdrojů, jako E.ON, Engie, Enel a Iberdrola.

Aktuální situace

Výkonnost ORSTEDu je v ostrém kontrastu s výkonností indexu S&P 500 Global Clean Energy, který za rok vzrostl o 11 %. Zajímavé je, že Orsted je osmou největší pozicí tohoto indexu.

Na druhou stranu alespoň P/E 17,6x není vysoké. Dokonce je nižší než 22x pro index S&P 500 a také nižší než pro sektor veřejných služeb na úrovni 20x. Dalším údajem, který společnost Orsted uvádí, jsou hrubé investice. Za celý rok dosáhly výše 37,4 miliardy DKK, což je ve skutečnosti méně než předpokládaných 43 miliard DKK.

Došlo k téměř zdvojnásobení jejího dlouhodobého dluhu v roce 2022 na více než 60 miliard DKK, což vynikne při pohledu na její čísla. Ani to však v žádném případě není pro společnost červenou vlajkou. Poměr dlouhodobého dluhu k aktivům je na úrovni pod 0,2x a poměr dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu je rovněž na velmi přijatelné úrovni 0,6x. Také ukazatel úrokového krytí je na úrovni téměř 4x, což naznačuje dostatečnou likviditu na splácení úrokových závazků i přes zvýšené zadlužení.

Některé další ukazatele a násobky jsou ale vyšší než u konkurence. Vzhledem k možnostem rozšíření větrné energie je tato přirážka oprávněná.

Očekávaná velikost trhu větrné energie. Zdroj

Orsted je určitě nestálá společnost. Způsob, jakým společnost funguje, zajišťuje, že ve výsledcích je značná nerovnoměrnost, která dává společnosti v průběhu času volatilní charakter. To bohužel neznamená, že 2leté výnosy byly dobré.

Vyhlídky pro větrnou energii na moři jsou nyní poměrně velké, zejména v důsledku reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, která vyvolala problémy s dalším přístupem k ruské ropě a plynu. Větrná energie (zejména na moři) je jedním z hlavních způsobů, jak řešit nedostatek ruské energie.

V důsledku výše uvedených skutečností se poptávka po větrné energii na moři výrazně zrychlila, přičemž se očekává, že do roku 2030 bude roční výstavba přesahovat 20 GW a v období mezi lety 2030 a 2035 více než 30 GW. To znamená, že v příštím desetiletí bude instalovaná globální kapacita větrných elektráren na moři ročně narůstat o více než 20 %.

Odvětví větrné energetiky bylo významně ovlivněno dodávkami materiálu a personálními problémy souvisejícími s COVID, obchodní válkou, inflací a významnými problémy se sazbami. Podmínky pro odvětví větrné energie na moři se dramaticky mění k lepšímu.

Trh teprve musí vstřebat globální rozsah nadcházejícího podnikání v oblasti větrné energie na moři. Společnost Orsted má dobrou pozici k tomu, aby posílila svou pozici hlavní světové společnosti. Samozřejmě, že v současné době panují na trzích velké obavy, což může znamenat ještě atraktivnější vstupní příležitosti pro investory, kteří věnují pozornost elektrifikaci energetiky, ale myslím si, že společnost Orsted si zaslouží být na seznamu sledovaných společností pro investory, kteří mají zájem těžit z velkých energetických změn, k nimž nyní dochází.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.