S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Привърженик ли сте на пасивното инвестиране? Тогава може би ще харесате тези два ETF.

Teodor Aleksandrov
14. 4. 2023
1 min read

Напоследък пасивното инвестиране е доста популярно. Това е така, защото позволява на обикновените хора да инвестират без сложни познания и опит. Така че нека видим как този метод може да генерира допълнителен доход и за нас.

ETF-ите с дивидент стават все по-популярен избор за инвеститорите, които търсят редовен доход и потенциално увеличение на капитала. В днешната статия ще разгледаме предимствата на инвестирането в дивидентни ETF-и и ще ви представим два чудесни фонда, генериращи доход: Schwab US Dividend Equity ETF и Vanguard International High Dividend Yield ETF.

Schwab US Dividend Equity ETF $SCHD+0.2%

Графика на цената на ETF през последните 5 години.

SCHD се фокусира върху американски компании с висока дивидентна доходност и качествени фундаментални показатели. С доходност от 3,6 % и нисък коефициент на разходите от 0,06 % SCHD е привлекателен избор за инвеститори, които търсят солиден доход от дивиденти.

Топ 10 притежавани ETF.

Едно от основните предимства на SCHD е неговата диверсификация сред 103 акции в различни сектори. Десетте най-големи позиции съставляват 41,6% от фонда и включват такива гиганти като Microsoft, Apple, Johnson & Johnson и Procter & Gamble. SCHD има по-голяма технологична експозиция от VYMI, което може да е привлекателно за инвеститорите, които искат да имат по-голям дял в този бързо развиващ се сектор.

От създаването си през 2011 г. досега SCHD е постигнал средногодишна доходност от 13,8%, което показва добро историческо представяне. Оценката на анализаторите "Hold" предполага, че фондът може да е добър избор за дългосрочни инвеститори.

Vanguard International High Dividend Yield ETF $VYMI+0.8%

Графика на цената на ETF през последните 5 години.

VYMI е изключително диверсифициран фонд с 1276 акции и фокус върху международни компании с висока дивидентна доходност. С дивидентна доходност от 4,5% и нисък коефициент на разходите от 0,22% VYMI е подходящ за инвеститори, които търсят редовен доход и експозиция на международните пазари.

Топ 10 притежания на ETF

10-те най-големи позиции представляват 14,4% от активите и включват компании като Shell, Roche, Novartis, Toyota, Royal Bank of Canada, HSBC, BHP Group и Unilever. VYMI инвестира в компании от цял свят, което позволява на инвеститорите географска диверсификация и потенциално по-ниска корелация с американския пазар.

От създаването си досега VYMI е постигнал годишна възвръщаемост от 7,6 %, което отразява добрите исторически резултати на фонда. Въпреки че тази доходност е по-ниска от тази на SCHD, важно е да се има предвид, че VYMI осигурява по-висока дивидентна доходност и по-голяма международна диверсификация, което може да е приоритет за някои инвеститори.

SCHD срещу VYMI: как да изберем

При избора между SCHD и VYMI е важно да се вземат предвид индивидуалните инвестиционни цели и предпочитания. SCHD предлага по-ниска дивидентна доходност, но по-високи исторически резултати и по-голяма експозиция към технологиите. Това може да е привлекателно за инвеститори, които търсят комбинация от растеж и доход и предпочитат по-голяма експозиция към американски акции.

От друга страна, VYMI осигурява по-висока дивидентна доходност и по-голяма международна диверсификация, което може да е подходящо за инвеститори, които търсят редовен доход и искат да разширят портфейла си с международни акции. VYMI също така предлага по-малко концентриран портфейл от SCHD, което може да е от полза по отношение на намаляването на риска.

Заключение

ETF-ите с дивидент като SCHD и VYMI предлагат редица предимства за инвеститорите, които търсят редовен доход и потенциално нарастване на капитала. И двата фонда се отличават с ниски коефициенти на разходите и добра диверсификация, което ги прави привлекателни за широк кръг инвеститори.

При избора между SCHD и VYMI е важно да се вземат предвид индивидуалните инвестиционни цели и предпочитания. SCHD може да е по-подходящ за инвеститори, които търсят по-високи исторически резултати и по-голяма експозиция на технологии, докато VYMI може да е по-подходящ за тези, които търсят по-висока доходност от дивиденти и експозиция на международни пазари. Независимо от това кой фонд ще изберете, инвестирането в дивидентни ETF-и може да бъде чудесен начин за постигане на редовен доход и потенциално нарастване на капитала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов съветник и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.