S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Miliarder Barry Sternlicht przekonuje, że inflacja drastycznie spadnie. Co sprawia, że tak twierdzi?

Marcin Wilk
16. 4. 2023
5 min read

Większość ludzi spodziewa się różnego rodzaju najgorszych scenariuszy. Ten miliarder idzie nieco pod prąd i spodziewa się, że inflacja będzie spadać. Co skłania go do takich oczekiwań? I czy mimo spadku inflacji w końcu dojdzie do recesji?

Barry Sternlicht, prezes Starwood Capital, prezentuje kontrowersyjny pogląd, że inflacja gwałtownie spadnie. Jego prognozy są sprzeczne z wypowiedziami niektórych innych ekspertów finansowych, takich jak Jamie Dimon, prezes JPMorgan Chase. Dimon wskazuje na możliwość wyższej inflacji i ryzyko związane z tym zjawiskiem, natomiast Sternlicht uważa, że dowody wskazują w drugą stronę.

Sternlicht argumentuje, że spadające czynsze są jednym z głównych powodów, dla których powinniśmy spodziewać się spadku inflacji. Wzrost czynszów w lutym nadal zwalniał, spadając o 0,25% w ujęciu rocznym. Zwraca on również uwagę, że inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych zwolniła z 9,1% do 6%.

Prezes Starwood Capital krytykuje również Rezerwę Federalną za używanie starych danych w procesie decyzyjnym oraz za agresywne podnoszenie stóp. Zdaniem Sternlichta taka polityka może doprowadzić do poważnej recesji nawet przy spadającej inflacji.

Sternlicht skupia się na spadających czynszach jako jednym z głównych wskaźników spadającej inflacji. Argumentuje, że wzrost czynszów spowolnił w lutym do spadku o 0,25% w ujęciu rocznym. Jest to znacząca liczba po spowolnieniu inflacji mierzonej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z 9,1% do 6%. Należy tu zauważyć, że czynsze stanowią około 70% wskaźnika CPI, który wskazuje poziom inflacji.

Argument ten kłóci się z poglądami Jamiego Dimona, który uważa, że inflacja pozostanie wysoka, a ryzyko gospodarcze związane z tym zjawiskiem jest wciąż obecne. Należy podkreślić, że obie strony reprezentują różne interpretacje bieżących danych gospodarczych. Podczas gdy Dimon skupia się na inflacji zasadniczej i ryzykach z nią związanych, Sternlicht skupia się na konkretnym wskaźniku - czynszach - i jego wpływie na inflację zasadniczą.

Krytyka Sternlichta wobec Rezerwy Federalnej to kolejny punkt w jego wywodzie. Sternlicht oskarża Fed o używanie nieaktualnych danych w swoich decyzjach dotyczących stóp procentowych oraz o zbyt agresywne podnoszenie stóp. Jego zdaniem taka polityka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki, ponieważ może doprowadzić do poważnej recesji nawet przy spadku inflacji.

Przewodniczący Fed Jerome Powell i jego wesoła banda szaleńców niszczą wiarę w kapitalizm i ostatecznie spowodują niepokoje społeczne.

powiedział Fortune.

Jego obawy nie są bezpodstawne. Agresywne podwyżki stóp mogą mieć szereg negatywnych konsekwencji, takich jak wyższe koszty pożyczek dla przedsiębiorstw i konsumentów, co może spowodować spowolnienie wzrostu gospodarczego i ostatecznie wywołać recesję. Jednocześnie należy pamiętać, że Rezerwa Federalna stara się wyważyć ryzyko związane z inflacją i wzrostem gospodarczym.

Prognoza Sternlichta dotycząca spadku inflacji jest kontrowersyjna i odbiega od głównego nurtu myśli ekonomicznej, ale ważne jest, aby potraktować ją poważnie i zbadać argumenty, które ją wspierają. Jego poglądy dostarczają alternatywnego spojrzenia na obecną sytuację gospodarczą i podkreślają potencjalne słabości polityki Rezerwy Federalnej.

Chociaż pogląd Sternlichta jest kontrowersyjny i nie zyskał powszechnego poparcia, ważne jest, aby zwracać uwagę na alternatywne spojrzenia na gospodarkę. Jego argumenty dostarczają nam innej perspektywy w ocenie obecnego klimatu gospodarczego.

Należy zauważyć, że ostrzeżenie Sternlichta o recesji nie powinno być traktowane lekko. Cykle gospodarcze są zmienne i jeśli dojdzie do spadku inflacji i recesji, kluczowe będzie przygotowanie gospodarki do tej zmiany. Obejmuje to przede wszystkim uważne monitorowanie wskaźników gospodarczych, podejmowanie przemyślanych decyzji politycznych i wspieranie zrównoważonego wzrostu.

Dyskusja pomiędzy Barrym Sternlichtem a Jamie Dimonem prezentuje ciekawy kontrast pomiędzy dwoma różnymi spojrzeniami na gospodarkę i inflację. Podczas gdy Dimon skupia się na potencjalnie wyższej inflacji i ryzyku związanym z tym zjawiskiem, Sternlicht przewiduje spadek inflacji i ostrzega przed recesją. Ta różnica zdań zmusza nas do zastanowienia się, jaki jest prawdziwy stan gospodarki i jak powinniśmy reagować na wszelkie wahania inflacji czy recesji.

W przyszłości ekonomiści, politycy i inwestorzy powinni skupić się na dokładnym monitorowaniu wskaźników ekonomicznych, aby móc przewidywać zmiany i reagować na nie. Ponadto powinni być otwarci na różne poglądy i podejścia, aby lepiej zrozumieć złożone środowisko gospodarcze.

Podsumowując, nie należy ignorować przewidywań Barry'ego Sternlichta dotyczących spadku inflacji i możliwej recesji. Choć jego poglądy nie są zgodne z głównym nurtem myśli ekonomicznej, stanowią ważny wkład w debatę o obecnym i przyszłym stanie gospodarki. Jego argumenty należy traktować poważnie, nie tylko w kontekście teorii, ale także praktycznych implikacji dla polityki i inwestycji.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.