S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

C.H. Robinson Worldwide: Globální logistický gigant s perspektivním růstem na obzoru

Pavel Botek
17. 4. 2023
6 min read

Společnost C.H. Robinson Worldwide je jedním z největších logistických poskytovatelů na světě s globální přítomností, zkušeným vedením a silnou značkou. Může však být dobrou volbou pro vaše portfolio?

C.H. Robinson Worldwide $CHRW+2.1% je jedna z největších logistických společností na světě. Zaměřuje se na poskytování logistických služeb, zejména námořní přepravu a letecký náklad.

Společnost byla založena v roce 1905 Charlesem Henrym Robinsonem. V současné době má přes 15 000 zaměstnanců po celém světě a více než 200 poboček v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii, Austrálii a na Blízkém východě. Společnost působí v široké škále odvětví, včetně potravin, nápojů, průmyslu, chemikálií, automobilového průmyslu a zdravotnictví.

Odkaz na web společnosti

Mezi klíčové konkurenční výhody C.H. Robinson patří:

Široká síť logistických služeb po celém světě - C.H. Robinson je schopna poskytovat služby ve více než 113 zemích. To jí umožňuje nabízet integrovaná logistická řešení po celém světě.

Rozsáhlé znalosti odvětví - C.H. Robinson má specialisty se znalostmi konkrétních odvětví, kteří rozumí požadavkům zákazníků.

• Technologická infrastruktura - C.H. Robinson v minulosti investovala do vlastní technologické platformy Navisphere, která jí umožňuje efektivně spravovat logistiku po celém světě.

• Silné vztahy se zákazníky i dopravci - C.H. Robinson má dlouhodobé vztahy se stovkami leteckých společností, lodních společností a silničních dopravců po celém světě. Zároveň má silné vazby na desítky tisíc zákazníků.

C.H. Robinson má přibližně 9 % podíl na trhu s námořní a leteckou přepravou a patří mezi 5 největších poskytovatelů logistických služeb na světě. Je dobře pozicionována k dalšímu růstu, a to díky globální přítomnosti, silným vztahům se zákazníky, rozsáhlým znalostem odvětví a investicím do technologií.

Finance

Tržby společnosti rostly poměrně rychlým tempem, zejména v letech 2020 a 2021. V roce 2021 vzrostly tržby o téměř 18% na rekordních 24,7 miliard USD. Růst byl tažen zejména silným oživením globálního obchodu po pandemii COVID-19.

Náklady na tržby rostly podobným tempem, takže hrubý zisk vzrostl jen mírně, z 1,2 miliard USD v roce 2019 na 1,9 miliard USD v roce 2022. To naznačuje, že společnost čelí inflačním tlakům a vyšším nákladům na dopravu. Provozní marže se pohybuje kolem 8%, což je v odvětví běžné.

Provozní výdaje rostly pomaleji než tržby, takže provozní zisk vzrostl z 790 milionů USD v roce 2019 na 1,27 miliardy USD v roce 2022. To je pozitivní a naznačuje, že společnost má poměrně pevnou kontrolu nad náklady.

Čistý zisk společnosti rostl v posledních dvou letech velmi silně, zejména díky daňovým úlevám v USA. Čistý zisk na akcii dosáhl v roce 2022 6,31 USD oproti 4,19 USD v roce 2019.

Celkově lze říci, že finanční výsledky C.H. Robinson ukazují silný růst tržeb a zisků v posledních letech. Společnost také generuje silné provozní zisky a hotovostní toky. Růstové vyhlídky tak zůstávají pozitivní vzhledem k oživení světového obchodu.

Balance Sheet

Celková aktiva společnosti vzrostla od roku 2019 o 28% na téměř 6 miliard USD v roce 2022. Růst byl tažen zejména hotovostí a krátkodobými investicemi.

Celkové závazky rostly pomaleji než aktiva, takže vlastní kapitál vzrostl na 1,35 miliardy USD. Poměr vlastního kapitálu k aktivům činí 23%, což je v odvětví běžné. Společnost tak má dostatečnou kapitálovou vybavenost.

Pracovní kapitál činí 266 milionů USD, což představuje pokles z 1,1 miliardy USD v roce 2020. Tento pokles je způsoben zejména růstem krátkodobých závazků. I přesto zůstává pracovní kapitál na solidní úrovni.

Goodwill a nehmotná aktiva představují významnou část aktiv - 1,9 miliardy USD. To odpovídá strategii společnosti růst akvizicemi. Na druhou stranu to zvyšuje riziko snížení hodnoty těchto aktiv.

Celkový dluh společnosti činí 2,4 miliardy USD. Většinu tvoří krátkodobé půjčky a úvěry. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1,75, což je mírně nad průměrem odvětví. Nicméně díky silné likviditě a hotovostním tokům je zadluženost společnosti na přiměřené úrovni.

Tržní kapitalizace společnosti činí 11,1 miliardy USD. Akcie se obchodují s poměrem P/E 18,8, což je o něco výše než u P/E indexu. To může implikovat to, že investoři očekávají v budoucnu rychlejší růst výnosů.

Společnost má silnou pozici likvidity, poměr P/S 0,45 a P/B 8,38. To naznačuje, že akcie nemusí být příliš nadhodnocené vzhledem k fundamentům.

Společnost vyplácí stabilní dividendu s výnosem 2,55%. Má poměrně nízký poměr dividendy k zisku, 30%, což naznačuje prostor pro zvyšování dividend v budoucnu.

Růst tržeb a zisků v posledních 5 letech byl 10,7% resp. 16,2% ročně. Marže EBITDA je na úrovni 14,5% a čisté marže 3,8%, což svědčí o poměrně stabilním a ziskovém modelu. Návratnost investic je uspokojivých 30,3%.

Vykřičník však zůstává u záporného EPD v minulém kvartále a poměr PEG, který je na hodnotě 17.

Očekávání analytiků

25 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro CH Robinson Worldwide Inc má střední cíl 95,00, s vysokým odhadem 120,00 a nízkým odhadem 64,00. Medián odhadu představuje pokles o -0,62 % z poslední ceny 95,59.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.