S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Analýza BASF: Globální chemický lídr s tučnou dividendou čelí obrovským problémům

Dominik Petrnoušek
18. 4. 2023
8 min read

Chemický průmysl je extrémně důležitou součástí ekonomiky a doprovází náš každodenní život. Je tedy dobré zajímat se o společnosti z tohoto sektoru, protože by mohly být perfektní příležitostí pro investici. Je tomu tak i u tohoto globálního lídra?

Základní přehled

BASF je německá chemická společnost založená v roce 1865. Je jedním z největších výrobců chemických a materiálových produktů na světě. Zabývá se několika hlavními oblastmi.

  • Zpracovává ropu na petrochemické produkty, jako je etylen a propylen, které jsou základem pro výrobu plastů a chemických látek. BASF je jedním z největších výrobců etylénu a propylenu v Evropě.
  • Vyrábí široké spektrum chemických produktů, jako jsou katalyzátory, pesticidy, barviva, plasty, nitrocelulóza a ekologické produkty. Je jedním z největších výrobců chemikálií včetně insekticidů a fungicidů.
  • Vyrábí plastové granule, vlákna, elastomery, pigmenty, tiskařské barvy a monomery. Je jedním z největších výrobců plastů na světě.
  • V neposlední řadě vyrábí elektronické materiály, biotechnologické produkty a katalyzátory pro průmysl.

BASF dosahuje ročního obratu přes 70 mld. EUR s více než 115 tis. zaměstnanci. Je vlastněna rodinou Bütefischů, kteří mají 47%.

Společnost je velmi silná na globálních trzích (top 10 ve všech segmentech). BASF je globální leader chemického průmyslu se stabilní pozicí a růstem. Poskytuje diversifikaci a nemalé dividendy. Hlavní výzvy spočívají v transformaci portfolia produktů, regionální expanzi a adaptaci na megatrendy. Pokud se jí to podaří, existuje solidní potenciál dalšího růstu investice.

Sektor

Chemický průmysl, ve kterém působí BASF, je jedním z nejvýznamnějších sektorů globální ekonomiky. Chemický průmysl zahrnuje výrobu anorganických a organických chemikálií, plastů, syntetických vláken, pesticidů, ropných produktů a jaderných paliv. Chemie je základem pro mnohá jiná odvětví jako potravinářství, zdravotnictví, automobilový průmysl, stavebnictví apod.

Revenue chemického průmyslu. Zdroj

Celosvětový trh chemického průmyslu dosahuje objemu přibližně 5 bilionů USD. Největší trhy jsou v USA, Číně, Německu, Indii, Brazílii. Růst odvětví kolem 3-5% ročně je řízen především rozšiřováním střední třídy v Asii, nedostatkem zdrojů a technologickými inovacemi.

Klíčová rizika odvětví plynou z výkyvů cen ropy a zemního plynu, globální ekonomické recese, obchodních konfliktů, nových omezení či regulatorních zátěží. Právě změny v oblasti energií nebo obchodu mohou ohrozit rentabilitu firem nebo celých sektorových odvětví. Příležitosti tkví v dekarbonizaci, obnovitelných zdrojích, biotechnologiích a spojení chemie s digitalizací.

Chemický průmysl, ve kterém působí BASF, představuje zásadní průmyslové odvětví s řadou rizikových faktorů. Zároveň ale disponuje stálou poptávkou, růstovým potenciálem i příležitostmi pro inovace. Výrobci jako BASF mohou na základě široké diverzifikace, technologické převahy a geografické působnosti - bude-li udrženo zdravé financování - prosperovat i v období nejistot. Chemie se proto jeví jako perspektivní, byť matoucí sektor, jehož perspektiva závisí na daňové strategii jednotlivých firem.

Konkurence

Konkurence je pochopitelně opět veliká.

Dow Chemical je americká globální chemická společnost s bohatou historií. Nabízí široké spektrum chemikálií, plastů, ropných produktů a silikátů. Dow patří mezi největší světové výrobce plastů a chemikálií. Má roční obrat přes 15 mld. USD. Dow je potenciálně citlivější na výkyvy cen ropy a plynu.

DuPont odává produkty a řešení pro elektroniku, vodu, a zemědělství na bázi polymerů, biotechnologií, zdravotnictví a bezpečnosti. DuPont má roční obrat necelý 5 mld. USD. Firma se potýká s poklesem poptávky v některých odvětvích včetně automobilového průmyslu.

LyondellBasell Industries je globální výrobce plastů, chemikálií a rafinérských produktů. Mezi hlavní produkty patří polyolefiny, oxid propylenu, olefiny a aromatické látky. LyondellBasell má roční obrat 30 mld. USD. Firma je významně závislá na vývoji cen ropy. Do jejích výsledků se promítá i celková situace v automobilovém průmyslu.

China National Chemicals (ChemChina) je největší chemická společnost Číny. Nabízí širokou škálu chemických produktů, umělých vláken, semen, pesticidů, hnojiv a jaderného paliva. Má roční obrat necelý 70 mld. USD. ChemChina dlouhodobě profituje z rozvoje chemického průmyslu v Číně, je však závislá na ekonomické životaschopnosti země.

Chemické společnosti, které tvoří hlavní konkurenci BASF, mají zásadní světové postavení a obraty. Liší se však produktovou nabídkou, regionální orientací a citlivostí na faktory, jako jsou ceny surovin, hospodářský růst a odvětvové trendy. Proti silným konkurentům musí BASF udržovat technologický náskok, efektivitu procesů a spolehlivost dodávek. Zároveň by měla být schopna rychlé reakce na tržní změny prostřednictvím strategických akvizic nebo restrukturalizace portfolia.
V konkurenčním boji záleží na všech stránkách podniku, chce-li BASF upevnit pozici globálního leadra chemického průmyslu. Lokální expanze, inovace a efektivita mohou sehrát klíčovou úlohu.

Aktuální situace

Válka na Ukrajině měla na německou ekonomiku značný dopad, především kvůli velké závislosti země na ruském plynu. To byla kritická slabina a tato závislost se stále vznáší nad německým průmyslovým sektorem. V posledních měsících však rychle klesají. Evropa v posledních měsících výrazně investovala do ekonomiky založené na zkapalněném zemním plynu a zvýšila své zásoby. Díky tomu jsou firmy, jako je BASF, opět mnohem konkurenceschopnější a v blízké budoucnosti zvýší svou ziskovost.

BASF je největší chemickou společností na světě podle celkových tržeb v roce 2021 Dow Chemical je těsně druhá. Její rozsah, výdaje na výzkum a vývoj, diverzifikované portfolio a silné vztahy se zákazníky jí zajišťují moat v odvětví. Při porovnání se svými konkurenty vychází příznivě z hlediska současného ocenění, méně příznivě však z hlediska ziskovosti a růstu. Srovnání je však obtížné, protože společnosti si konkurují jen částečně kvůli rozdílným produktovým portfoliím, která mají.

Čistý zisk společnosti BASF za rok 2022 dosáhl ztráty 627 milionů eur. Vzhledem k tržbám ve výši 83,3 miliardy eur se nejedná o příliš významnou ztrátu, která by dosahovala méně než 1 %. Pravděpodobně to také není vůbec špatné vzhledem k tomu, že aktivity společnosti BASF jsou ve větší míře založeny v Evropě, která byla bita.

Právě obrovská čtvrtletní ztráta ve čtvrtém čtvrtletí změnila rok, který se prvních devět měsíců zdál pro BASF překvapivě silný. Hlavním faktorem, který způsobil masivní ztrátu ve čtvrtém čtvrtletí, byl odpis jejích ruských aktiv, který způsobil ztrátu 5 miliardy eur.

Může být lákavé prohlásit odpis související s Ruskem za jednorázový zásah, který umožní BASF prostě pokračovat dál. Bohužel to může být jen začátek toho, co se může ukázat jako roky odpisů aktiv v Evropě. Tyto odpisy se mohou projevit jako nepeněžní ztráty, ale ztráta kapacity generující příjmy, ztráta hodnoty majetku společnosti a další negativní aspekty jsou velmi reálné.

Důležité je, aby nedošlo k další energetické krizi v Evropě. Jinak v Evropě dojde k opakovaným odpisům aktiv. Načasování nemusí být jisté, ale je pravděpodobné, že se bude shodovat s ukončením vládních programů podpory průmyslu. Pokud uzavře evropské závody, bude se také snažit otevřít nové v místech, jako je Severní Amerika nebo Čína. Nové kapitálové výdaje budou mít vedle nákladů na odprodej velkou finanční zátěž. Dividenda, která v současnosti přesahuje 6,5 %, nemusí být udržitelná.

Pokud jde o long term, tak se určitě nejedná o špatnou společnost. některé problémy by z ní ale mohly udělat poměrně nezajímavou investici - zejména na současných úrovních ocenění.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.