S&P 500 ^GSPC 5,309.82 +0.03%
Tesla TSLA $181.02 +3.47%
Meta META $462.92 -1.26%
Microsoft MSFT $430.11 +1.12%
Amazon AMZN $182.10 -0.78%
Apple AAPL $191.92 +0.46%
Nvidia NVDA $950.68 +0.30%
Alphabet GOOG $178.56 +0.06%

CarMax: Může být tento prodejce ojetých vozů dobrou volbou pro vaše portfolio?

Pavel Botek
18. 4. 2023
6 min read

CarMax je dominantní hráč na atraktivním a rostoucím trhu ojetých vozů. Společnost má silnou značku, vertikálně integrovaný obchodní model a významné úspory z rozsahu. Pokud se společnosti podaří efektivně čelit hrozbám, zejména zpomalení trhu a růstu nákladů, měla by být schopna i nadále růst a generovat hodnotu pro akcionáře.

CarMax $KMX-1.4% je jedním z největších maloobchodních prodejců ojetých vozidel v USA. Společnost byla založena v roce 1993 a sídlí v Richmondu ve Virginii. Provozuje více než 225 prodejen ve 41 státech USA a zaměstnává přes 26 000 lidí.

CarMax se specializuje na prodej, financování a servis ojetých aut vyšší kvality. Nabízí široký výběr značek a modelů, které procházejí důkladnou kontrolou kvality a opravami před tím, než jsou nabízeny zákazníkům. Zákazníkům poskytuje také možnost financování, pojištění a prodloužených záruk.

Společnost má vedoucí postavení na trhu ojetých vozidel v USA s tržním podílem přes 12%. Mezi hlavní konkurenční výhody CarMax patří velikost a rozsah, silná značka, vysoká kvalita produktů a služeb a vertikální integrace. Díky velkému množství prodejen ve většině států USA může CarMax nakupovat a prodávat vozy v obrovském objemu, což vede k výrazným úsporám z rozsahu. Značka CarMax je synonymem kvality a důvěry na trhu ojetých vozů. Společnost kontroluje celý proces od nákupu přes opravy až po prodej vozu zákazníkovi. To jí umožňuje poskytovat kvalitní služby a mít kontrolu nad zákaznickou zkušeností.

Mezi hlavní rizika zde patří zpomalení trhu ojetých vozů, růst konkurence, zejména z řad online prodejců, a rostoucí náklady, např. mzdové. Rostoucí úrokové sazby mohou také snížit dostupnost financování pro zákazníky. Regulace a cla uvalená na dovoz ojetých vozů ze zahraničí pak mohou omezit nabídku vozů pro CarMax.

CarMax je obecně považován za jednoho z největších a nejúspěšnějších prodejců ojetých vozů v USA.

Finance

CarMax dosáhl v posledním fiskálním roce celkových tržeb 31,6 miliardy dolarů, což představuje nárůst 6,8 % oproti předchozímu roku. Hrubý zisk vzrostl o 11,6 % na 2,9 miliardy dolarů. Provozní náklady však vzrostly o 16,3 %, což vedlo k provozní ztrátě 209 milionů dolarů oproti provoznímu zisku 609 milionů dolarů v předchozím roce.

Nepeněžní úrokový výnos činil 963 milionů dolarů, což představuje nárůst o 13,7 %. Ostatní výnosy a náklady byly zanedbatelné. Před zdaněním společnost vykázala zisk 755 milionů dolarů, což představuje pokles o 49,4 % oproti předchozímu roku. Po zdanění čistý zisk klesl o 49,9 % na 576 milionů dolarů.

Celkově lze říci, že i přes solidní růst tržeb společnosti CarMax náklady rostly ještě rychleji, což vedlo k výraznému poklesu ziskovosti. Pokud společnost nedokáže ovládnout náklady, mohlo by to mít dlouhodobý negativní dopad na zisky. Zatímco růst tržeb je pozitivní, udržitelnost tohoto růstu může v budoucnu záviset na schopnosti společnosti dosahovat vyšších marží. To bude záviset zejména na kontrole nákladů.

Capital Structure

Market Cap
11.42B
Enterpr. Val.
29.90B
Revenue
26.54B
Shares Out.
157.33M
Debt/Capital
0.76
FCF Yield
-0.06%

Valuation / Dividends

P/E
24.03
EPS
3.02
P/S
0.43
P/B
1.89
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.55%
ROE
8.00%
ROA
1.74%
Gross
9.98%
Operating
1.95%
Net Profit
1.81%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Balance Sheet

Rozvaha společnosti CarMax ukazuje, že celková aktiva společnosti vzrostla o 20 % na 26,2 miliardy dolarů. Tento růst byl způsoben zejména vyššími zásobami a pohledávkami.

Celkové závazky společnosti klesly o 3 % na 20,6 miliard dolarů. Čistý dluh klesl o 1 % na 18 miliard dolarů. Kapitál společnosti vzrost o 15 % na 5,6 miliard dolarů, což představuje pozitivní vývoj.

Pracovní kapitál klesl o 31 % na 3,1 miliardy dolarů. Investovaný kapitál vzrostl o 2 % na 24 miliard dolarů. Čistá hmotná aktiva vzrostla o 8 % na 5,5 miliard dolarů, z čehož plyne mírné zlepšení bilanční likvidity.

Celkově lze říci, že bilance společnosti CarMax zůstává silná s dostatečnou likviditou a solventností. I když společnost vykazuje vysoký dluh, hotovost generovaná provozní činností společnosti je dostatečná k pokrytí splátek dluhu i platbě dividend. 

Cash Flow

Aktiva společnosti CarMax vzrostla o 22 % na 26,2 miliardy dolarů. Největší položkou aktiv jsou finanční prostředky a peněžní ekvivalenty, které činí 1,3 miliardy dolarů.

Celkové závazky vzrostly o 20 % na 20,6 miliardy dolarů. Největší položkou jsou dluhopisy v hodnotě 9,6 miliardy dolarů s pevným úrokem 4,75 %. Dlouhodobé závazky činí 9,7 miliardy dolarů.

Vlastní kapitál vzrostl o 29 % na 5,6 miliardy dolarů. Společnost má 158 milionů vydaných akcií. Pracovní kapitál pak klesl o 31 % na 3,1 miliardy dolarů, což může signalizovat potenciální problémy s likviditou.

Celkově je finanční pozice společnosti CarMax relativně stabilní s dostatečnou hotovostí a silným růstem aktiv. Nicméně nižší pracovní kapitál a vyšší dluhové zatížení mohou potenciálně představovat rizika pro likviditu v budoucnu, zejména pokud by došlo k poklesu poptávky.

Poměr ceny a zisku (P/E) společnosti CarMax je 19,4, což je mírně nad průměrem trhu. Nicméně vzhledem k očekávanému růstu zisku o 16-18 % ročně v následujících letech je valuace na úrovni historických průměrů společnosti.

Poměr cena/tržby (P/S) je u CarMax 0,33, což naznačuje potenciálně podhodnocenou cenu relativně k odvětví.

• Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: Ukazuje, jak je společnost zadlužená relativně ke svému vlastnímu kapitálu. Pro CarMax je tento poměr 3,35, což je poměrně vysoko a indikuje i vyšší finanční páku.

• Návratnost investic (ROI) a vlastního kapitálu (ROE): Měří, jak efektivně společnost využívá svůj kapitál. U CarMax jsou tyto ukazatele relativně nízké, 4,8 % a 10,7 %, což se mi moc nelíbí.

Očekávání analytiků

13 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Carmax Inc má střední cíl 65,00, s vysokým odhadem 85,00 a nízkým odhadem 40,00. Medián odhadu představuje pokles o -5,81 % z poslední ceny 69,01.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.