S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Това са най-точните инвестиционни индикатори и статистически данни, които работят безотказно от десетилетия.

Vladimir Mihaylov
21. 4. 2023
1 min read

Ориентирането на фондовия пазар не е лесно. Но има индикатори, показатели и статистически данни, които могат да ни подскажат много неща и да ни дадат някаква насока. Днес ще разгледаме три от тях, които работят в продължение на много години.

Тези статистически данни съществуват от десетилетия

1) Дълголетието е ключът

Предвиждането на движенията на фондовия пазар е трудно. Или почти невъзможно. Но има един показател, който не е грешил повече от век. Това е така, защото е лесно да се поддадем на краткосрочните пазарни колебания. Но те не са толкова важни, колкото дългосрочният му потенциал. Разглеждането на общата възвръщаемост на индекса S&P 500 от 1900 г. насам е изключително интересно. Анализаторите проучиха данни за 104 години - от 1919 г. до 2022 г., за да видят в кои от тези 20-годишни периоди общата възвръщаемост е положителна.

Те установиха, че независимо от това какво се е случвало на фондовия пазар през тези периоди, индексът S&P 500 е постигал положителна 20-годишна обща възвръщаемост в 100% от случаите. С други думи, по всяко време след 1900 г. можете да инвестирате в индексен фонд S&P 500 и ако го държите в продължение на 20 години, постигате положителна обща възвръщаемост.

През последните две десетилетия преживяхме някои от най-тежките спадове в историята - от краха на дот-ком, през Голямата рецесия, краха на COVID-19 и сегашния спад.

Въпреки всичко това обаче S&P 500 е останал на черна територия с повече от 180% за това време. Ако бяхте инвестирали в индексен фонд S&P 500 през януари 2000 г., инвестицията ви не само щеше да оцелее, но и щеше да утрои парите ви до момента.

Както се вижда от таблицата по-горе - дори при задържане в продължение на 10 години шансът за положителен резултат е 94%. С по-малкото време шансът намалява.

2) Шортърите са прави

Интересно е, но се оказва, че шортърите по-често са прави, отколкото грешат.

Това е резултат от изследване на Матю Рингенбърг, професор по финанси в Университета на Юта и един от водещите академични експерти по тълкуване на поведението на шортърите.

В своето основополагащо изследване по темата той казва, че когато се интерпретира правилно, съотношението на късите позиции е "вероятно най-силният известен индикатор за общата възвръщаемост на акциите" през следващите 12 месеца, като надминава всеки от редица популярни показатели, използвани за прогнозиране на възвръщаемостта - като съотношението цена/печалба или цена/счетоводна стойност.

Но важното е правилното тълкуване. Последното е свързано със забележката на Рингенбърг, че суровите данни за късите позиции стават по-добър прогностичен показател, когато изразяват къде се намира съотношението на късите позиции спрямо основната му тенденция. Суровото съотношение представлява броят на късите позиции като процент от общия брой акции в обращение.

3) Златен кръст

Това ще бъде нещо за @krystofjane. Защото ще навлезем малко в техническия анализ.

Много инвеститори вероятно са чували за "златния кръст". Това е технически модел, който се появява, когато краткосрочната плъзгаща се средна пресече дългосрочната плъзгаща се средна. Така че има много варианти. Той възниква, когато възходящата пълзяща средна на по-кратък период (обикновено 50 търговски дни) пресича възходящата пълзяща средна на по-дълъг период (обикновено 200 търговски дни).

Това пресичане сигнализира за инвестиционна възможност и потенциал за по-нататъшен ръст на цените. То е особено приложимо на ценовите графики на акции, фючърсни договори и валутни пазари.

То показва засилване на инерцията на ценовия растеж. Ако пресичането е последвано от бърз ръст на цените, това може да означава, че се очертава нова силна тенденция. Използва се заедно с други индикатори. По-добри резултати се постигат, ако златното пресичане се потвърди от други технически сигнали, като ценови подкрепи и съпротиви, трендови канали и др.

Обратно, концепцията за "мъртвия кръст" сигнализира за промяна на тенденцията в посока надолу и показва възможност за продажба. Краткосрочната МА започва да се понижава. В техническия анализ това е един от най-известните и често интерпретирани сигнали за обръщане на тренда.

Съществува и друг вид златен кръст, който се нарича супер златен кръст.

Подобно на стандартния златен кръст, този индикатор се появява, когато 50-дневната пълзяща средна пресече 200-дневната пълзяща средна. Въпреки това, супер златният кръст ще се появи само когато 50-дневната пълзяща средна остава над 200-дневната пълзяща средна в продължение на поне три дни. По-късата пълзяща средна също трябва да прекара поне девет месеца под по-дългосрочната пълзяща средна.

Интересно е, че от 1950 г. насам той е бил 100% точен в предсказването на началото на нов бичи пазар за индекса S&P 500. След като суперкръстът е бил пробит, индексът се е повишавал средно с до 24% през следващите 12 месеца.

Кой е вашият любим индикатор или статистика?

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. То е единствено мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.