S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Мислите ли да държите пари в брой тази година? Ето мненията на експертите от Уолстрийт.

Teodor Aleksandrov
22. 4. 2023
1 min read

Много се говори за това дали е по-добре да оставим парите си в момента и да изчакаме бурята да отмине, а след това да се върнем на фондовия пазар. Но това не е толкова просто, защо? Нека да разгледаме този въпрос точно сега.

Напоследък лихвените проценти се повишават, а заедно с тях се повишава и доходността по спестовните сметки, която вече достига 5%. Анализаторите на Bank of America дори смятат, че парите в брой са убедителна алтернатива на S&P 500.

През първото тримесечие на 2023 г. инвеститорите са прехвърлили 508 млрд. долара във фондове на паричния пазар. Експертите от Уолстрийт обаче препоръчват да не избягвате акциите, а да следвате плана си и дългосрочните си цели. Според Bank of America индексът S&P 500 трябва да осигури 7% годишна възвръщаемост през следващото десетилетие. Затова нека разгледаме как го виждат експертите.

Джонатан Шенкман

Джонатан Шенкман е основател и президент на Shenkman Wealth Manegement Fund, където работи и като портфолио мениджър, както и като съветник на клиентите на фонда.

Разпределянето на повече средства към високодоходни компактдискове, фондове на паричния пазар или държавни ценни книжа може да изглежда разумно, но това е форма на определяне на пазарния момент и трябва да се избягва.

Всъщност, според Шенкман, инвеститорите няма да спечелят толкова предимство, колкото си представят, като правят това, защо? Става въпрос за определяне на пазарния момент. Като седите в някои инструменти и чакате този див пазар да приключи, може да се лишите от част от печалбите си.

Според Шенкман инвеститорите, които продължават да се придържат към плана си и не се местят от един инструмент в друг и обратно, ще бъдат в по-добра позиция. Това е същото като метода на осредняване на разходите за ETF, например. Човек, който използва времето на пазара, ще спечели по-малко от човек, който инвестира редовно и се придържа към плана си.

Марк Н. Балцер

Марк Н. Балсър е финансов съветник и директор на Girard, подразделението за управление на благосъстоянието на Univest.

В дългосрочен план парите в брой не са безрискови.

Според Балсър при парите в брой има един голям риск и той е, че в дългосрочен план те ще бъдат преодолени от инфлацията или пък инфлацията ще заличи по-голямата част от печалбите, ако парите в брой се съхраняват някъде.

В по-краткосрочен план, ако инвеститорите искат да държат пари в брой, те трябва да търсят продукти, които са подходящи за държане на пари в брой, т.е. които могат поне да се мащабират с инфлацията. Но при такива продукти може да възникне проблем. Депозитите на инвеститорите може да не са надлежно застраховани и обезпечени, така че съществува риск, особено в днешно време, инвеститорите да загубят парите си.

Балцер смята, че рискът парите в брой да надминат инфлацията е същият като риска от реинвестиране на парите на фондовия пазар в неподходящ момент.

Брент Вайс

Брент Вайс е финансов съветник в компанията Facet Wealth, където помага на клиентите да управляват своите финанси и активи.

Не преследвайте само лихвените проценти, следвайте плана си, в дългосрочен план акциите ще надминат облигациите, а облигациите ще надминат парите в брой.

Вайс е на подобно мнение като Джонатан Шенкман. Всъщност Вайс също вярва, че е важно да останем последователни в това отношение и да не се поддаваме на краткосрочни тенденции. Пазарът преминава през различни цикли - единият е, когато на мода са акциите, предлагащи висока доходност, а след това има период, в който на мода са парите в брой или облигациите.

Но Вайс казва, че важна е дългосрочната тенденция, при която акциите ясно превъзхождат облигациите и парите в брой.

Какво е моето мнение по този въпрос?

Моето мнение като инвеститор в акции може да бъде донякъде недвусмислено. Настоящата ситуация, при която облигациите изглеждат по-добър вариант, се дължи на инфлацията и свързаното с нея повишаване на лихвените проценти.

Ето защо разглеждам този момент като преходен, а в дългосрочен план все още вярвам в акциите. В същото време съм съгласен с мнението по-горе, че инвеститорът трябва да се придържа към своя план. Защото наистина не е от полза да променяме инвестиционните си планове внезапно. Всъщност може да се случи така, че да действаме под влияние на емоциите.

Вместо да прибирам пари някъде, където просто мога да победя инфлацията, смятам, че е по-добър вариант да изкупувам постепенни спадове, които могат да увеличат потенциалната ми печалба в бъдеще.

Заключение

Както виждаме, дори и според експертите не е съвсем разумно просто да се прехвърлят пари от акции в пари в брой и евентуално в други парични инструменти. Това, което е важно за инвеститорите да си вземат бележка, е, че наистина не е добра идея да се скача от един актив на друг без никакъв по-дългосрочен план, само защото нещо в момента предлага по-висока доходност.

Принципът на дългосрочното инвестиране е да се придържате към дългосрочния си инвестиционен план. Именно това увеличава максимално вероятността да реализираме печалба в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.