S&P 500 ^GSPC 5,247.67 -0.37%
Microsoft MSFT $417.53 -2.71%
Alphabet GOOG $173.75 -2.06%
Tesla TSLA $179.75 +2.02%
Amazon AMZN $179.30 -1.49%
Nvidia NVDA $1,131.36 -1.47%
Meta META $467.69 -1.41%
Apple AAPL $191.49 +0.63%

Luxus ve Vegas: Red Rock Resorts, může menší hráč uspět na poli silných konkurentů?

Pavel Botek
26. 4. 2023
7 min read

Red Rock Resorts je provozovatelem luxusních kasin a resortů v Las Vegas. Společnost se zaměřuje na lokální trh střední třídy, kde si díky kvalitě služeb a loajalitě zákazníků vybudovala silnou pozici. A i přesto, že jde o jednoho z méně známých a menších hráčů v sektoru, na investory může udělat dojem lepšími maržemi.

Red Rock Resorts $RRR+1.2% je americká společnost provozující kasina a zábavní zařízení, zejména v Las Vegas v Nevadě. Vlastní a provozuje 10 kasinových resortů, z nichž nejznámější jsou Red Rock Casino Resort a Green Valley Ranch.

Společnost se zaměřuje na lokální trh v Las Vegas a má zde tržní podíl kolem 15% v oblasti komerčních kasin a je třetím největším hráčem v Las Vegas po MGM Resorts a Caesars Entertainment.

Zajímavostí je, že Red Rock Resorts je jediným veřejně obchodovaným provozovatelem kasin se sídlem v Las Vegas. Konkurence (MGM, Caesars) jsou větší nadnárodní společnosti. RRR je tak čistokrevným hráčem zaměřeným pouze na trh v Las Vegas.

Red Rock Resorts je známa především kvalitou svých kasin a služeb pro střední třídu zákazníků. Resorty jsou modernější a luxusnější než je průměr v Las Vegas. Firma klade velký důraz na loajalitu zákazníků a poskytuje velkorysé bonusy ve svých věrnostních programech.

Do budoucna plánuje společnost další rozšiřování a inovaci svých resortů. Chce posilovat pozici na trhu prémiových kasin pro turisty a střední třídu. Příležitosti vidí také ve sportovním sázení, které bylo v Nevadě legalizováno. Mezi hlavní konkurenční výhody patří značka, kvalita služeb, loajalita zákazníků a zkušenosti na domácím trhu v Las Vegas. Naopak rizikem je silná konkurence a závislost na výkonnosti ekonomiky v Las Vegas, která v poslední době roste slabým tempem.

RRR
$49.45 $0.60 +1.23%

Finance

Tržby společnosti rostou, a za poslední 4 roky vzrostly o 40%. Nejvíce rostly tržby z provozu kasin (hry a jídlo), které tvoří cca 75% celkových výnosů. RRR se daří zvyšovat výnosy především díky akvizicím menších kasin a organickému růstu.

Když se podíváme na náklady, tak největší nákladovou položkou jsou provozní náklady (30% výnosů), které se nedařilo v posledních letech výrazně snižovat, což mírně stlačuje marže. Kasinový byznys je nákladově náročný.

Ziskovost: Provozní marže se mírně zvýšila na 36%, čistá marže je stabilní na cca 12%. Ziskovost společnosti však ovlivnily nedávné akvizice a investice do rozvoje kapacit a v roce 2020 klesla ziskovost kvůli koronavirové krizi. Zadluženost (3,9x dluh/EBITDA) je za mě celkem vysoká.

Čistý zisk však klesl z roku 2021 na 2022, důvodem je změna v odhadu odložené daňové povinnosti, kvůli které musela společnost v roce 2021 odvést vyšší daň z příjmů. Přesto si však společnost vedla v posledních letech obstojně vůči konkurentům.

Balance Sheet

Celková aktiva Red Rock Resorts jsou poměrně stabilní. Meziročně rostou mírným tempem kolem 5%. V roce 2020 došlo k poklesu v důsledku propouštění zaměstnanců a uzavření provozů kvůli covidu. Od té doby se aktiva opět zvyšují.

Na straně pasiv převažují dlouhodobé závazky, zejména dluhopisy a úvěry. Celkové zadlužení činí téměř 3 mld USD a představuje 90% pasiv. Tento poměr je na vyšší straně, ale s ohledem na povahu podnikání stále únosný. Část dluhu je kryta dlouhodobými aktivy resortů, což je podstatné.

Naopak vlastní kapitál má sestupnou tendenci v důsledku odkupu vlastních akcií. V roce 2020 vlastní kapitál klesl o více než 50% na pouhých 32 mil USD, ale od té doby se opět částečně zotavil na 50 mil USD. I přes pokles tak zůstává kapitálová struktura společnosti relativně konzervativní.

Společnost v posledních letech intenzivně investovala do svých resortů, což se promítá ve vysokém podílu dlouhodobých aktiv a také ve vysokých odpisech. Hmotný majetek tvoří téměř 90% aktiv.

Celkově lze konstatovat, že i přes vysoké zadlužení a klesající vlastní kapitál zůstává finanční pozice Red Rock Resorts stabilní. Vysoký podíl dlouhodobých aktiv a dlouhodobých závazků naznačuje, že většina dluhu je kryta hodnotou resortů. 

Cash Flow

Red Rock Resorts generuje stabilní provozní cash flow okolo 500-600 mil USD ročně, které pokrývá úrokové náklady, daně a částečně i kapitálové výdaje. Volný cash flow je však výrazně volatilní v důsledku větších výkyvů v investicích a financování.

Investiční cash flow ovlivňují zejména vysoké kapitálové výdaje do resortů, které se pohybují kolem 400-500 mil USD ročně. V letech 2019 a 2020 investice převýšily provozní cash flow, ale v roce 2021 se situace obrátila díky emisi nových dluhopisů.

V letech 2019-2020 společnost emitovala dluhopisy v objemu okolo 1,8 mld USD na splacení stávajícího dluhu a financování provozních potřeb během pandemie.

Hotovost na konci období se tak výrazně snížila, ale v roce 2021 se opět částečně obnovila na 117 mil USD. I přes volatilitu zůstává likvidita společnosti na solidní úrovni.

Odkup vlastních akcií v objemu 142 mil USD v roce 2021 cash flow dále snížil. Tato platba akcionářům spolu s dividendami představuje významný odtok hotovosti.

Celkově cash flow Red Rock Resorts ovlivňuje zejména vysoká kapitálová náročnost jejího podnikání. Provozní cash flow sice pokrývá běžné provozní potřeby, ale volný cash flow je výrazně ovlivněn investicemi do resortů a kapitálovými operacemi. Pokud společnost dokáže udržet solidní provozní výsledky a mírnit investice, měl by volný cash flow postupně růst.

RRR
$49.45 $0.60 +1.23%
Capital Structure
Market Cap
2.9B
Enterpr. Val.
6.2B
Valuation
P/E
17.4
P/S
1.6
Dividends
Yield
4.1%
Payout
52.9%

Capital Structure

Market Cap
2.91B
Enterpr. Val.
6.23B
Revenue
1.78B
Shares Out.
59.60M
Debt/Capital
0.96
FCF Yield
-4.92%

Valuation / Dividends

P/E
17.38
EPS
2.81
P/S
1.63
P/B
21.20
Div. Yield
4.10%
Div. Payout
52.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.93%
ROE
168.57%
ROA
5.58%
Gross
62.47%
Operating
32.42%
Net Profit
12.49%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Akcie RRR se obchodují s P/E 16,24, což je mírně pod průměrem odvětví. Forward P/E na příští rok je 19,16. Akcie jsou tak na vyšší straně svého historického rozpětí, ale s ohledem na růstový potenciál firmy a odolnost vůči hospodářskému cyklu stále atraktivně oceněné na tomto základě.

Společnost vyplácí stabilní dividendu 2,14% se zdravým poměrem výplaty 28%. RRR si drží poměrně konzervativní kapitálovou strukturu s relativně nízkým zadlužením ve srovnání s konkurenty.

Celkově se domnívám, že RRR patří do té lepší části z tohoto sektoru (a na rozdíl od konkurence vyplácí dividendu) s potenciálem dalšího růstu. Společnost generuje stabilní cash flow a má dobrou pozici na trhu.

Predikce analytiků

11 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Red Rock Resorts Inc má střední cíl 51,00, s vysokým odhadem 55,00 a nízkým odhadem 42,00. Medián odhadu představuje nárůst o +9,14 % z poslední ceny 46,73.

  • Co říkáte na společnost vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.