S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Според JP Morgan сме изправени пред покачване на цените на петрола. Кога ще се случи това? Как могат да се възползват…

Ventseslav Vodenicharov
26. 4. 2023
1 min read

През изминалата година станахме свидетели на бързо покачване на цените на петрола, от което се възползваха всички компании, свързани с петрола. Но определено не трябва да продавате тези акции. Всъщност, според JP Morgan, може да предстои още един потенциален скок на цените на петрола.

Историческите данни сочат, че от 1988 г. насам повишаването на лихвените проценти от страна на Фед е било последвано от средно 9% увеличение на цената на суровия петрол тип "Брент". Предвид очакваното повишение на лихвите от страна на Фед през май и последвалата пауза анализаторите на JPMorgan смятат, че цените на петрола са на път да се повишат. В тази статия разглеждаме начините, по които инвеститорите могат да се възползват от тази ситуация.

Основен извод: ако Фед скоро направи пауза в кампанията си за повишаване на лихвените проценти, най-вероятният сценарий е, че петролът ще се развива добре.

JPMorgan прогнозира, че цената на суровия петрол тип "Брент" ще се повиши до 94 USD за барел през четвъртото тримесечие, което е с 9,5% повече от сегашните нива. Пазарите очакват Фед да повиши лихвените проценти през май с още 25 базисни пункта до целеви диапазон 5-5,25%. Ако това се осъществи, историческата корелация между лихвите и цените на петрола може да подскаже възможност за инвеститорите.

Ако обаче САЩ преживеят само лека рецесия или се приземят меко, може би вече се формира нов бичи пазар.

В миналото, след паузите на Фед през 2000 г., 2006 г. и 2018 г., цените на петрола в крайна сметка преминаха на отрицателна територия, последвани от рецесии. JPMorgan прогнозира, че лека рецесия или меко приземяване може да доведе до формирането на нов бичи пазар на петрола. Анализаторите очакват рецесия в края на 2023 г. или през 2024 г. и инфлация от около 4% през 2023 г.

Според анализаторите търсенето на петрол би трябвало да остане устойчиво, тъй като нуждите от горива остават повишени, а търговските запаси от суров петрол в САЩ започват да намаляват.

Как инвеститорите могат да се възползват от това?

Има няколко начина за извличане на печалба от повишаването на цените на петрола. То е почти същото като през миналата година. Така че тези, които не са продали петролните си запаси, могат да видят по-нататъшни печалби. Но нека да обобщим възможностите.

  • Инвестиране в енергийни компании: инвеститорите могат да обмислят инвестиране в акции на енергийни компании, които се фокусират върху производството и дистрибуцията на петрол. Тези компании могат да се радват на по-големи печалби поради повишаването на цените на петрола. Примери за такива компании са Exxon Mobil $XOM+0.1%, Chevron $CVX+0.5%, Occidental petroleum $OXY+0.0%.

Инвестирането в тези компании може да бъде привлекателно поради силната им пазарна позиция, способността им да генерират стабилни парични потоци и историята на изплащане на дивиденти. Преди да инвестирате обаче, е важно да извършите задълбочено проучване и да разгледате рисковете, свързани с всяка акция.

  • Инвестиране в петролни борсово търгувани фондове: Алтернативен вариант е да се инвестира в петролни борсово търгувани фондове (ETF), които следят представянето на кошница от енергийни компании или цената на самия петрол. Тази стратегия позволява диверсификация и намалява риска, свързан с инвестирането в отделни акции. Примери за петролни ETF-и са Energy Select Sector SPDR Fund $XLE+0.1%, iShares Global Energy ETF $IXC+0.4%.

Инвестирането в тези фондове може да осигури експозиция към енергийния сектор, без да се налага да притежавате отделни акции.

  • Инвестиране в алтернативни енергийни източници: в дългосрочен план повишаването на цените на петрола може да допринесе за повишаване на интереса към алтернативни енергийни източници, като слънчева, вятърна и електрическа мобилност. Инвеститорите могат да обмислят инвестиране в компании в тези сектори, които могат да се възползват от нарастващото търсене на по-чисти енергийни източници. Примери за такива компании са NextEra Energy $NEE+1.7%, Vestas Wind Systems и First Solar $FSLR+10.8%.

Инвестициите в тези компании могат да осигурят диверсификация и потенциал за дългосрочен растеж предвид очакваното нарастване на търсенето на устойчиви енергийни решения.

Когато инвестирате в енергийни компании, петролни ETF-и и алтернативни енергийни източници, е важно да вземете предвид рисковете, свързани с нестабилността на цените на петрола и геополитическите събития. Едно от основните неща, които инвеститорите трябва да имат предвид, е, че енергийният сектор е изложен не само на циклични промени, но и на структурни промени, свързани с прехода към нисковъглеродни енергийни източници.

В заключение, настоящата ситуация на петролния пазар и очакваното повишаване на лихвените проценти от страна на Фед представляват потенциални възможности за инвеститорите, които искат и могат да реагират бързо на пазарните промени и да печелят от инвестиции в енергийни компании, петролни ETF-и и алтернативни енергийни източници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.