S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Podle Wells Fargo jsou tyto 2 akcie, i přes propady, stále atraktivní

Martin Bartkovský
29. 4. 2023
9 min read

Kupuj, když v ulicích teče krev. Ono se to snáze řekne, než udělá. Mnoho investorů po propadech cen akcií si není jitých, zda je daná akcie stále tak dobrá, jako před tím. Podle analytiků společnosti Wells Fargo ale tyto 2 akcie rozhodně stojí za to.

V poslední době se akciové trhy pohybují v relativně úzkém rozsahu, a to zejména index S&P 500. Scott Wren z Wells Fargo předpovídá, že index zůstane vázaný na rozsah s dolním koncem kolem 3 600 a horním koncem kolem 4 300. Wren doporučuje investorům zaměřit se na americké akcie s velkou a střední kapitalizací, zejména v sektorech energetiky, zdravotní péče a technologií.

Chceme se zaměřit na USA před mezinárodními, akciemi s velkou a střední kapitalizací před malými a upřednostňovat sektory, jako je energetika, zdravotní péče a technologie, o kterých jsme přesvědčeni, že mají potenciál přečkat ekonomickou bouři, kterou můžeme vidět koncem tohoto roku.

Pojďme se tedy podívat na 2 akcie, které si v poslední době oblíbila známá banky Wells Fargo.

Zscaler, Inc. $ZS-4.4% 

ZS
$164.16 -$7.48 -4.36%

Zscaler je přední technologická společnost v oblasti zabezpečení sítí. Specializuje se na poskytování platformy Zero Trust Exchange, která zajišťuje bezpečný přístup k aplikacím a datům bez ohledu na to, kde se uživatelé nebo servery nacházejí. Platforma Zscaler umožňuje organizacím snadno chránit své sítě před škodlivým softwarem, kybernetickými útoky a zneužitím interních zdrojů.

Produkty a služby Zscaler

Společnost Zscaler nabízí širokou škálu produktů a služeb, které se zaměřují na různé aspekty zabezpečení sítí, jako jsou:

 • Zscaler Internet Access (ZIA): Služba pro zabezpečení přístupu k internetu, která chrání uživatele před kybernetickými hrozbami a umožňuje bezpečné připojení k webovým aplikacím.
 • Zscaler Private Access (ZPA): Služba pro zabezpečení soukromých sítí a aplikací, která umožňuje bezpečný přístup k interním zdrojům bez nutnosti VPN.
 • Zscaler Digital Experience (ZDX): Nástroj pro monitorování a optimalizaci digitálního zážitku uživatelů.
 • Zscaler Cloud Security Posture Management (CSPM): Řešení pro správu bezpečnostního postavení v cloudu, které pomáhá organizacím identifikovat a řešit bezpečnostní rizika spojená s jejich cloudovými prostředími.

Výhody Zscaler

 1. Široká škála produktů a služeb: Zscaler nabízí komplexní portfolia produktů a služeb, které pokrývají různé aspekty zabezpečení sítí. Toto pomáhá organizacím snadno vybrat a implementovat řešení, která nejlépe vyhovují jejich potřebám.
 2. Snadná integrace: Platforma Zscaler je navržena tak, aby se snadno integrovala s existujícími IT systémy a infrastrukturou. To usnadňuje nasazení a škálování řešení Zscaler v různých organizacích.
 3. Inovace a vývoj: Společnost Zscaler je známá svým důrazem na inovace a vývoj nových technologií. V posledních letech zaznamenala meziroční nárůst tržeb o více než 51 %, což svědčí o jejím úspěchu na trhu.

Nevýhody Zscaler

 1. Konkurence: Trh s kybernetickou bezpečností je vysoce konkurenční a rychle se měnící. Zscaler čelí konkurenci od mnoha dalších společností v oboru, které se také snaží nabízet inovativní a efektivní řešení.
 2. Závislost na technologických trendech: Úspěch Zscaleru závisí na schopnosti udržet krok s neustále se měnícími technologickými trendy a potřebami zákazníků. To zahrnuje investice do výzkumu a vývoje, které mohou být nákladné a riskantní.

Tato společnost se zalíbila především analytikovi Wells Fargo Andrewa Nowinskiho, který nedávno uvedl i důvody svého býčího postoje.

Stále věříme, že Zscaler má architektonickou výhodu nad konkurencí, která by měla být hnací silou dlouhodobého růstu a trhu. podílové zisky. Navzdory mírnému zpomalení růstu Billings v minulém čtvrtletí věříme, že management provedl zlepšení ve své strategii uvádění na trh a má silné zásobování. Jako takový opakujeme ZS jako náš "Top Pick".

Spolu s tímto komentáře Nowinski označil společnost jako dobrého kandidáta ke koupi s cenovým cílem 156$, což představuje roční růst o více jak 50 %.

Intellia Therapeutics $NTLA-8.5% 

NTLA
$22.72 -$2.12 -8.53%

Intellia Therapeutics je biotechnologická společnost zaměřující se na úpravu genů a vytváření nových terapeutických látek pro léčbu genetických onemocnění. Intellia využívá revoluční technologii CRISPR-Cas9, která umožňuje přesné a efektivní úpravy genů v živých organismech. Společnost má v současné době dva kandidáty na léky v klinickém stadiu: NTLA 2001 pro léčbu ATTR amyloidózy a NTLA 2002 pro léčbu hereditárního angioedému (HAE).

Produkty a služby Intellia Therapeutics

Intellia Therapeutics se zaměřuje na vývoj a komercializaci terapeutických produktů založených na CRISPR-Cas9 technologii. Jejich hlavní produkty zahrnují:

 • NTLA 2001: Kandidát na lék pro léčbu ATTRamyloidózy, což je vzácné genetické onemocnění charakterizované hromaděním amyloidních proteinů v různých orgánech a tkáních. NTLA 2001 má potenciál poskytnout trvalou léčbu pacientům s ATTR amyloidózou prostřednictvím jediného intravenózního podání.
 • NTLA 2002: Kandidát na lék pro léčbu hereditárního angioedému (HAE), což je vzácné genetické onemocnění způsobující opakující se epizody otoků v různých částech těla. NTLA 2002 se zaměřuje na snížení frekvence a závažnosti otoků u pacientů s HAE.

Kromě těchto hlavních kandidátů na léky má Intellia v různých fázích vývoje další terapeutické programy, které se zaměřují na léčbu dalších genetických onemocnění a onkologických indikací.

Výhody Intellia Therapeutics

 1. Průkopnická technologie: Intellia Therapeutics využívá revoluční CRISPR-Cas9 technologii, která má potenciál přinést průlomové terapeutické možnosti pro léčbu řady genetických onemocnění.
 2. Silný vývojový pipeline: Společnost má v současné době dva kandidáty na léky v klinickém stadiu a řadu dalších terapeutických programů v různých fázích vývoje. To naznačuje, že Intellia má potenciál přinést na trh více terapeutických produktů v budoucnu.
 3. Spolupráce s předními společnostmi: Intellia spolupracuje s několika předními společnostmi v oblasti biotechnologie a farmaceutického průmyslu, což může pomoci urychlit vývoj a komercializaci jejích produktů.

Nevýhody Intellia Therapeutics

 1. Regulační rizika: Vývoj a uvedení na trh nových léčivých přípravků je nejistý a nákladný proces, který zahrnuje řadu regulačních překážek. Je zde riziko, že některé z produktů Intellia nedosáhnou požadovaných regulačních schválení nebo že jejich vývoj bude zpožděn nebo zastaven.
 2. Konkurence: Trh s terapiemi založenými na úpravě genů je rychle rostoucí a vysoce konkurenční. Intellia Therapeutics čelí konkurenci od mnoha dalších společností v oboru, které se také snaží vyvíjet a komercializovat inovativní genové terapie.
 3. Finanční rizika: Vývoj nových terapeutických produktů je nákladný a časově náročný proces, což znamená, že Intellia Therapeutics musí zajistit dostatečné financování pro své výzkumné a vývojové aktivity. Akcie společnosti Intellia klesly o 50 % z loňského srpnového maxima za 52 týdnů, což může naznačovat finanční nejistotu v krátkodobém horizontu.

Tato akcie se zase pro změnu líbí analytikovi Wells Fargo Yananovi Zhu, který je ohledně této akcie dost býčí. O tom svědčí i jeho komentář.

Považujeme povolení IND za klíčový krok vpřed pro pole a pro inflexi hodnot NTLA. Chtěli bychom poznamenat, že zatímco NTLA v loňském roce prokázala klinická data nejlepšího scénáře, akcie byly v depresi kvůli obavám, zda FDA umožní pokračovat v úpravách in vivo (což jsme si mysleli, že by neměl být problém kvůli jasným regulačním precedentům). ). Vzhledem k tomu, že první IND byl nyní schválen, vidíme významný prostor pro tvorbu hodnoty, protože jsou hlášena další data ze studií TTR a HAE.

Spolu se svým komentářem stanovil cenový cíl ve výši 100$, což odráží růstový potenciál o více jak 100 %.

Závěr

Dnes jsme se tedy podívali na 2 "Top pics" analytiků společnosti Wells Fargo. Je vidět, že se analyticky v aktuální situaci nebojí zabředat do vod menších a i rizikovějších společností. Tyto společnosti mohou investorů přinést pěkné zisky, ale zároveň se zde skrývají dost velké a významné rizika. Je proto na každém, aby zvážil, za je poměr rizika a potenciálního zisku pro něj přijatelný.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.