S&P 500 ^GSPC 5,308.13 +0.09%
Nvidia NVDA $947.80 +2.49%
Tesla TSLA $174.95 -1.41%
Microsoft MSFT $425.34 +1.22%
Alphabet GOOG $178.46 +0.66%
Meta META $468.84 -0.65%
Amazon AMZN $183.54 -0.63%
Apple AAPL $191.04 +0.62%

Analiza firmy Mettler-Toledo, lidera na rynku precyzyjnych urządzeń pomiarowych

Jakub Blaszkowycz
27. 4. 2023
8 min read

Historia Mettler-Toledo to historia sukcesu i odporności. Założona w 1945 roku firma przez prawie 80 lat stała się jednym z globalnych liderów rynku precyzyjnych przyrządów pomiarowych i czujników. Przetrwała wiele cykli gospodarczych, zmian technologicznych, zawirowań geopolitycznych i pandemii. Ta "odporność na czas" jest świadectwem jakości firmy i jej produktów. Czy może być dobrym wyborem na przyszłość?

Mettler-Toledo International $MTD-0.3% jest wiodącym na świecie producentem analitycznego sprzętu laboratoryjnego - przyrządów pomiarowych, wag i systemów analitycznych, które znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, m.in. w chemii, farmakologii, przemyśle spożywczym, nanotechnologii i gospodarstwach rolnych.

Głównym atutem firmy jest doświadczenie w zakresie pomiarów o wysokiej precyzji. Firma ma silną pozycję w produkcji wysokiej czułości laboratoryjnych instrumentów pomiarowych, takich jak wagi analityczne, gęstościomierze, analizatory cząstek i różne spektrometry. Instrumenty te wymagają dużych umiejętności technologicznych i są dla Mettler-Toledo źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej.

Do najważniejszych produktów firmy należą wagi analityczne, które zapewniają najwyższą dokładność, rozdzielczość i czułość. Firma produkuje również różnego rodzaju pipety, końcówki do pipet, biurety, titratory, refraktometry, spektrofotometry UV-VIS i densytometry (może niewiele Ci to mówi, ale są to naprawdę niezbędne produkty w wymienionych branżach).

Mettler-Toledo cieszy się silną przewagą konkurencyjną dzięki swojej globalnej obecności, szerokiemu portfolio produktów o wysokiej precyzji, długoterminowym relacjom z klientami, silnej pozycji w dziedzinie badań i rozwoju oraz przejęciom, które przynoszą nowe technologie i rozszerzają geograficzną obecność firmy.

Firma działa na całym świecie i posiada biura produkcyjne i handlowe w 44 krajach. Największy udział w sprzedaży ma w Europie (34%), Ameryce Północnej (33%), Azji i Pacyfiku (21%) oraz Ameryce Łacińskiej (10%). Jest liderem na rynku analitycznych instrumentów laboratoryjnych z udziałem w rynku wynoszącym około 15%.

Ogólnie rzecz biorąc, Mettler-Toledo można scharakteryzować jako jedną z wiodących na świecie firm skupiających się na wysoce precyzyjnej technologii pomiarowej dla laboratoriów analitycznych i badawczych.

Czego można się spodziewać w przyszłości?

Mettler-Toledo ma kilka kluczowych priorytetów strategicznych na przyszłość:

1. rozszerzenie portfolio produktów poprzez opracowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań. Firma chce inwestować w rozwój zaawansowanych technologii pomiarowych, oprogramowania i automatyki, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku. Obejmuje to również przejmowanie firm posiadających atrakcyjne technologie.

2. Zwiększenie sprzedaży na rynkach wschodzących, takich jak Chiny i inne kraje azjatyckie. Rynki te szybko się rozwijają i stanowią ogromny potencjał. Mettler-Toledo chce wzmocnić swoje sieci sprzedaży i dystrybucji w Azji i skierować się do klientów z segmentu farmaceutycznego, spożywczego i materiałowego.

3) Rozszerzenie usług i rozwiązań opartych na danych. Firma widzi szansę w dostarczaniu usług, oprogramowania i rozwiązań opartych na chmurze, które generują powtarzalne przychody. Chce rozwijać platformy zarządzania danymi, analityki i przepływu pracy dla klientów.

4. Poprawa efektywności operacyjnej i marż. Mettler-Toledo skupia się na optymalizacji kosztów, usprawnianiu procesów, centralizacji funkcji zakupowych i produkcyjnych oraz przenoszeniu produkcji do obszarów o niższych kosztach. Celem jest utrzymanie stabilnych marż wzrostu nawet w środowisku rosnącej konkurencji i zmieniających się warunków rynkowych.

5. Utrzymanie konserwatywnej polityki finansowej. Spółka zamierza nadal generować silne wolne przepływy pieniężne, utrzymywać niskie zadłużenie, prowadzić skup akcji i zwiększać dywidendę dla akcjonariuszy.

Finanse

MTD
$1,518.29 -$4.46 -0.29%

Mettler-Toledo w ostatnich latach odnotował silny wzrost sprzedaży i zysków. Przychody firmy rosły w tempie ponad 7% rocznie w latach 2019-2022, co jest solidnym wynikiem. Głównymi czynnikami wzrostu była wyższa sprzedaż instrumentów i usług, przejęcia oraz silny popyt na rynkach wschodzących.

Marża brutto firmy wzrosła o około 2 punkty procentowe w ciągu ostatnich trzech lat do 59%. Jest to stabilna i zdrowa marża brutto, która odzwierciedla udaną promocję wyższych cen sprzedaży i niższych kosztów materiałów bezpośrednich. Co jednak godne uwagi, koszty operacyjne rosną wolniej niż sprzedaż, co prowadzi do marży operacyjnej na poziomie 28% w 2022 r. w porównaniu z 24% w 2019 r. Firma inwestuje w sprzedaż i marketing, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową, ale skutecznie kontroluje koszty operacyjne.

Firma generuje silne i rosnące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a dochód netto wzrósł o 55% w ciągu ostatnich trzech lat, aby osiągnąć 872,5 mln USD, czyli 33 USD na akcję, w 2021 r., co oznacza wzrost z jeszcze wyższego poziomu w zeszłym roku, przekraczającego 1 mld USD.

Firma ma również solidną roczną dywidendę w wysokości 2,8% i wskaźnik zwrotu z aktywów na poziomie ponad 13%, co wskazuje na udany zwrot kapitału. Ogólnie rzecz biorąc, pozycja finansowa firmy jest bardzo zdrowa, z rosnącą sprzedażą, zyskami i przepływami pieniężnymi.

Bilans

Łączne aktywa firmy rosły w tempie ponad 7% rocznie w ciągu ostatnich trzech lat, głównie dzięki wyższym aktywom obrotowym i przejęciu spółek zależnych. Do 2022 roku aktywa osiągną poziom 3,5 mld USD.

Zobowiązania ogółem rosły w podobnym tempie jak aktywa, osiągając 3,5 mld USD w 2021 r. Odsetkowe zadłużenie netto firmy wzrosło o 78% od 2019 r. do 1,9 mld USD w 2022 r. Wskaźnik całkowitego zadłużenia firmy do kapitału własnego wyniósł 80%, co jest wysokim wskaźnikiem, ale firma ma stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne na pokrycie zadłużenia.

Kapitał własny spadł w ostatnich latach o 41% do 171 mln USD w 2021 r., a w 2022 r. spadł jeszcze bardziej, co odzwierciedla wysoką dywidendę firmy i wykup akcji.

Kapitał obrotowy firmy wykazał zmienność w czasie, spadając z 355 mln USD w 2019 r. do 227 mln USD w 2022 r. Sugeruje to, że firma miała wyższe zadłużenie krótkoterminowe niż aktywa obrotowe na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych. Jednak wskaźnik kapitału obrotowego do sprzedaży pozostaje niski, wskazując na dobre cykle gotówkowe.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Mettler-Toledo pokazują silną zdolność do generowania gotówki:

Operacyjne przepływy pieniężne firmy wzrosły o 42% do 859 mln USD w latach 2019-2022. Jest to wysoki i stabilny operacyjny przepływ gotówki, który wskazuje na zdrową i zyskowną działalność z niskim zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.

Inwestycyjne przepływy pieniężne firmy są ujemne, ponieważ firma inwestuje w nabycie spółek zależnych i aktywów materialnych. Inwestycja netto jest jednak finansowana z operacyjnych przepływów pieniężnych.

Finansowe przepływy pieniężne spółki są ujemne, ponieważ spółka wypłaca wysokie dywidendy i odkupuje własne akcje. W latach 2019-2022 firma wydała 2,9 mld USD na dywidendy i odkup akcji.

MTD
$1,518.29 -$4.46 -0.29%
Capital Structure
Market Cap
32.4B
Enterpr. Val.
34.5B
Valuation
P/E
42.6
P/S
8.6
Dividends
Yield
-
Payout
-

Capital Structure

Market Cap
32.43B
Enterpr. Val.
34.47B
Revenue
3.79B
Shares Out.
21.36M
Debt/Capital
1.08
FCF Yield
2.78%

Valuation / Dividends

P/E
42.61
EPS
35.63
P/S
8.57
P/B
-205.22
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
34.96%
ROE
-617.07%
ROA
23.69%
Gross
58.77%
Operating
22.15%
Net Profit
20.55%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mettler-Toledo ma wysoką wycenę ze wskaźnikiem ceny do zysków (P/E) wynoszącym 40, znacznie powyżej średniej branżowej. Jednak wysoka wycena odzwierciedla silny wzrost firmy, dominację na rynku i obecność na świecie. Wskaźnik P/E wynoszący 30 wskazuje również, że rynek oczekuje dalszego wzrostu zysków.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 81. Jednak firma ma silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, aby spłacić dług. Spółka ma kapitalizację rynkową w wysokości 32 miliardów dolarów. Porównując kapitalizację rynkową do zysków, sprzedaży i wolnych przepływów pieniężnych, wycena firmy jest po wyższej stronie.

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do wolnych przepływów pieniężnych (P/FCF) wynosi 43. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, uważam, że akcje Mettler-Toledo są nieco przewartościowane w stosunku do swoich fundamentów. Wysoki wzrost i dominacja na rynku obiecują zdrowy potencjał zysków, ale wyceny już zawierają wiele z tego potencjału. Dla inwestorów wartościowych akcje mogą wydawać się drogie, ale dla inwestorów wzrostowych są nadal atrakcyjne. Osobiście rozważyłbym zakup akcji przy spadku kursu.

Oczekiwania analityków

12 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Mettler-Toledo International Inc ma medianę celów na poziomie 1.519,00, z wysokimi szacunkami na poziomie 1.700,00 i niskimi na poziomie 1.400,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +4,06% od ostatniej ceny 1.459,74.

  • Co sądzicie o spółce? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.