S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.96 -1.97%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

$FRC Bank признава, че е претърпяла интензивен отлив на депозити в размер на 100 млрд. долара по време на сътресенията, предизвикани от SVB, и е била близо до фалит. Още по-лошо и обезпокоително е, че ръководството отказа да приеме и да отговори на въпросите на анализаторите по време на разговора за приходите. Акциите на First Republic Bank се търгуват с над 40% по-ниско днес, тъй като тревожните медийни съобщения за компанията продължават да се увеличават. Така например беше съобщено, че First Republic Bank може да се наложи да продаде активи на стойност до 100 млрд. долара, за да изплати спешни заеми. Рейтинговите агенции предупредиха, че всички стратегически варианти за банката вероятно ще бъдат трудни и скъпи за инвеститорите. В обобщение, изглежда, че съществува реален риск от фалит на трета американска банка през 2023 г.!


No comments yet