S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

🟢 $AMZN+0.6% резултати:

- $127.40B (очаквано $124.55B)
- EPS $0.31 (очаквано $0.21)
- FCF $3.3B

Това, което бих споменал, са оперативните приходи на сегмента AWS, които намаляха на годишна база до 5,1Б долара, в сравнение с 6,5Б долара през първото тримесечие на 2022 г. Въпреки това те все още надминават прогнозите.


No comments yet