S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Špička v měřicí technice s globálním dosahem. Investujte do lídra trhu s jasnou vizí

Pavel Botek
30. 4. 2023
7 min read

Fortive je jedničkou na globálním trhu s profesionálními měřicími přístroji a průmyslovými technologiemi. Když potřebujete přesně změřit tlak, teplotu, elektřinu nebo vibrace, s největší pravděpodobností to uděláte přístrojem od Fortive. Tato společnost kontroluje podle odhadů 20 až 30 % světového trhu v oboru a její technologie najdete téměř všude – výrobní linky automobilek v Německu, nemocniční přístroje v Brazílii, měřicí senzory v čínských elektrárnách a další.

Fortive $FTV+0.4% je předním světovým výrobcem přesných měřicích přístrojů, senzorů a dalších technologií pro průmyslové i profesionální použití. Společnost vznikla v roce 2016 vyčleněním z mateřské firmy Danaher Corporation.Fortive disponuje celou řadou renomovaných značek, mezi které patří například Fluke, Qualitrol nebo Tektronix. Pod těmito značkami vyrábějí špičkové měřicí přístroje, elektroniku a software pro mnoho odvětví - energetiku, výrobu, nemocnice, vědu i kanceláře. Jejich produkty najdete po celém světě, Fortive působí v Severní Americe, Asii, Evropě, Africe i Jižní Americe. Odhaduje se, že Fortive kontroluje 20 až 30 % světového trhu s profesionálními měřicími přístroji a senzory. Mezi jejich největší konkurenty patří firmy jako Emerson Electric, Agilent Technologies nebo Thermo Fisher Scientific.

Mezi hlavní konkurenční výhody Fortive patří především silné a zavedené značky, loajální zákazníci po celém světě, špičkové technologie podporované vývojem a investicemi do inovací, a globální přítomnost společnosti. Fortive navíc neustále rozšiřuje své portfolio o nové produkty s vysokou přidanou hodnotou a strategickými akvizicemi doplňuje svoji nabídku o nové technologie.

Fortive je skutečným lídrem ve svém oboru s ambiciózní vizí stát se nezbytným partnerem pro svoje zákazníky po celém světě. Díky stabilnímu růstu, silnému postavení na trhu a slibné strategii pro příští roky mají investoři Fortive šanci těžit z jeho úspěchu.

Plány do budoucna

Do budoucna chce Fortive růst prostřednictvím: Rozšiřování portfolia inovativních produktů s vyšší přidanou hodnotou. Získávání nových zákazníků a prohlubování vztahů se stávajícími. Expanzi na rozvíjející se trhy v Asii, Africe a Jižní Americe- Strategických akvizic menších technologických společností. Zvyšování efektivity a snižování nákladů pomocí automatizace a digitální transformace.

Finance

FTV

Fortive

FTV
$75.89 $0.31 +0.41%

Fortive vykazuje stabilní růst tržeb a zisku. Za poslední 4 roky stouply tržby o 28% z 5,3 miliard USD na 5,8 miliard USD. Růst je dán organickým růstem stávajících divizí, uvedením nových produktů na trh a akvizicemi menších technologických společností.

Hrubý zisk roste obdobným tempem jako tržby, za 4 roky o 25% na 3,4 miliardy USD. Hrubé marže se pohybují kolem 58-59%, což ukazuje na schopnost Fortive prodávat produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Provozní náklady rostou mírně pomaleji než tržby, což má pozitivní vliv na provozní zisk. Ten se zvýšil za 4 roky o 41% na 1 miliardu USD. Provozní marže se zlepšily z 11,7% na 15,5%. Růst provozního zisku dokládá, že se Fortive daří zvyšovat efektivitu.

Čistý zisk pak roste ještě o něco rychleji díky nižším úrokovým nákladům a daním. Za poslední 4 roky stoupl o 123% na 755 milionů USD. Čisté marže dosahují 13%, což signalizuje zdravou ziskovost společnosti.

Balance Sheet

FTV

Fortive

FTV
$75.89 $0.31 +0.41%
Capital Structure
Market Cap
26.7B
Enterpr. Val.
30.1B
Valuation
P/E
30.1
P/S
4.9
Dividends
Yield
0.4%
Payout
11.7%

Bilance Fortive ukazuje stabilní finanční pozici. Celková aktiva klesla za poslední 3 roky o 9% na 15,9 miliard USD, což je způsobeno především nižšími pohledávkami a zásobami. Vlastní kapitál však rostl za poslední 3 roky o 31% na 9,7 miliard USD.

Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům se zvýšil z 47% na 61%, což znamená vyšší finanční stabilitu. Celkové závazky klesly o 19% na 6,2 miliardy USD především díky nižším úvěrům a závazkům. Úročený dluh klesl o 38% na 2,5 miliardy USD. Poměr dluhu k EBITDA se snížil z 2,97 na 1,79. To znamená velmi nízkou zadluženost Fortive a vysokou schopnost splácet své dluhy.

Čistý pracovní kapitál se mírně snížil na -250 milionů USD, ale stále zůstává na zdravé úrovni.

Cah Flow

Fortive generuje silné a rostoucí provozní cash flow, které je hlavním zdrojem financování růstu společnosti. Provozní cash flow za poslední 4 roky vzrostlo o 30% na 1,3 miliardy USD. Růst cash flow svědčí o zvyšující se efektivitě Fortive při generování hotovosti z provozu.

Provozní marže peněžních toků se zvýšila z 17% na 22%, zatímco investiční cash flow je záporné, což odpovídá investicím do hmotného majetku, softwaru a akvizic. Kapitálové výdaje jsou relativně stabilní okolo 100 milionů USD ročně.

Finanční cash flow bylo v posledních letech také záporné v důsledku splácení dluhů. Nicméně Fortive pravidelně upisuje dluhopisy s delší splatností za účelem refinancování stávajících dluhů.

Volné cash flow, které zůstává po investicích a splátkách, rostlo v posledních 4 letech o 49% na 1,2 miliardy USD. Růst volného cash flow dává Fortive prostor pro další investice, akvizice, navyšování dividend a odkupy akcií. Celkově lze říci, že Fortive generuje silné a stále rostoucí cash flow, které převyšuje jejich investiční a finanční potřeby. Stabilní cash flow poskytuje finanční flexibilitu a umožňuje realizovat ambiciózní růstové plány.

Capital Structure

Market Cap
26.72B
Enterpr. Val.
30.07B
Revenue
5.49B
Shares Out.
352.03M
Debt/Capital
0.27
FCF Yield
4.98%

Valuation / Dividends

P/E
30.12
EPS
2.52
P/S
4.85
P/B
2.54
Div. Yield
0.40%
Div. Payout
11.72%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.93%
ROE
8.81%
ROA
5.13%
Gross
54.87%
Operating
20.62%
Net Profit
16.38%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  • P/E: Aktuální P/E je 29,6, což je nad průměrem trhu i odvětví. Vysoké P/E odráží rychlý růst zisků a potenciál dalšího růstu, ale také značí vyšší riziko a očekávání investorů. 5-letní průměr P/E je 23,5.
  • P/S: Poměr cena/tržby je 3,8, což je také vyšší než u většiny konkurentů. Opět indikuje vysoká očekávání dalšího růstu tržeb a ziskovosti. 5-letní průměr je 3,2.
  • P/B: Poměr cena/účetní hodnota je 2,26, což naznačuje, že investoři oceňují společnost výrazně výše než odpovídá jejím aktivům. Průměr odvětví je kolem 3.
  • Beta: Beta akcie je 1,14, což značí o něco vyšší volatilitu než má trh. Akcie bude mírně citlivější na výkyvy trhu.
  • ROI: Návratnost investic je 6,7%, což je podprůměrné oproti odvětví i trhu. Ukazuje na potenciál zlepšení efektivnosti společnosti.
  • Dluh/Eq: Poměr dluhu a vlastního kapitálu je 0,31, což je podprůměrné zadlužení. Společnost má stabilní finanční pozici a prostor pro případné dluhové financování akvizic či růstu.
  • Dividenda: Společnost má dividendový výnos 0,44% a nízký poměr dividendy k zisku na úrovni 13%. Dividenda má potenciál výrazného zvyšování v příštích letech společně se zvyšováním zisku.

Očekávání analytiků

16 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Fortive Corp má střední cíl 75,00, s vysokým odhadem 91,00 a nízkým odhadem 63,00. Medián odhadu představuje nárůst o +18,92 % z poslední ceny 63,07.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.