S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Realty Income Corp in njeni rezultati.

Kristijan Kopitar
4. 5. 2023
4 min read

Prepričan sem, da vsi poznamo tega kralja mesečnih izplačil dividend, a za nove bralce. Realty Income Corporation je nepremičninsko podjetje s sedežem v San Diegu v Kaliforniji, ZDA. Podjetje je specializirano za nakup, lastništvo in najem nepremičnin ter je eden največjih lastnikov naložbenih nepremičnin v ZDA in manjši delež v Združenem kraljestvu. Njen portfelj sestavlja več kot 6.500 nepremičnin v 49 zveznih državah ZDA in Portoriku. Storitve opravlja predvsem na področju najema poslovnih nepremičnin, kot so veleblagovnice, supermarketi in bančne poslovalnice. Družba se osredotoča na stabilne in dolgoročne najeme z visokimi stopnjami donosa in rednimi dividendami za svoje delničarje.

O
$52.24 $0.13 +0.25%
Capital Structure
Market Cap
43.9B
Enterpr. Val.
63.9B
Valuation
P/E
40.1
P/S
11.3
Dividends
Yield
5.8%
Payout
230.0%
  • Družba Realty Income Corp (O) je v prvem četrtletju leta 2023 poročala o čistem dobičku v višini 76,2 milijona dolarjev, kar je manj od čistega dobička v višini 109,3 milijona dolarjev v enakem obdobju leta 2022.
  • Družba je za prvo četrtletje leta 2023 poročala o prihodkih iz poslovanja v višini 474,9 milijona USD, kar je več kot v enakem obdobju leta 2022, ko so ti znašali 458,6 milijona USD.
  • Poročala je tudi o sredstvih iz poslovanja (FFO) v višini 0,79 USD na delnico za prvo četrtletje leta 2023. To pomeni zmanjšanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022, ko je FFO znašal 0,83 USD na delnico. Ta rezultat FFO je nižji od pričakovanj analitikov, ki so predvidevali FFO v višini 0,81 USD na delnico.
  • Družba je dodala še novico, da je v prvem četrtletju leta 2023 sklenila 91 novih najemnih pogodb s skupno letno zadolžitvijo v višini 410 milijonov USD.

Capital Structure

Market Cap
43.92B
Enterpr. Val.
63.93B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.46%

Valuation / Dividends

P/E
40.11
EPS
1.32
P/S
11.26
P/B
1.18
Div. Yield
5.81%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ko torej povzamemo njihovo poročilo z rezultati za prvo četrtletje leta 2023, so pokazali, da je podjetje zabeležilo nižji dobiček od pričakovanega. V skladu s poročilom je podjetje doseglo sredstva iz poslovanja (FFO), ključni kazalnik uspešnosti nepremičninskih podjetij, v višini 79 centov na delnico. Ta rezultat pomeni nižjo uspešnost od 82 centov na delnico, ki so jih napovedovali analitiki. Nazadnje so napovedali tudi načrte za vstop na evropski trg z nakupom britanskega nepremičninskega podjetja. Ta prevzem bi podjetju omogočil razširitev nepremičninskega portfelja v tujini in vstop na nove trge.

Generalni direktor družbe Sumit Roy je rezultate komentiral z naslednjimi besedami: "Zadovoljni smo s tem, kako smo začeli leto 2023 s solidno rastjo skupnih prihodkov in dividend. Ostajamo trdno zavezani svoji strategiji dolgoročne rasti in ohranjanju mesečnega izplačevanja dividend našim delničarjem."

Moje mnenje. Podjetje imam v svojem portfelju, vendar ne večinoma, saj ga ne vidim kot rastoče podjetje, niti ni pričakovati, da bi bilo. Vendar pa menim, da je stabilno s še bolj stabilnim izplačilom dividend. Mesečna dividenda je lepa, seveda pa je treba upoštevati, da je za to, da bi bila dividenda kaj več vredna, treba imeti več kapitala za naložbe. Všeč mi je njihov prevzem, ki bo seveda požrl sredstva, vendar bo v prihodnosti odprl nove tržne možnosti. Na splošno lahko podjetja te vrste REIT štejemo za stabilna in predvidljiva. Vendar je tudi tu treba upoštevati določena tveganja, ki jih bom izpostavil na koncu, vendar so tveganja v vsem in odvisno je od tega, kako jih vsakdo oceni zase.

Gospodarski cikli: Če pride na primer do recesije ali gospodarske krize, se to lahko odrazi v manjšem povpraševanju po najemnih nepremičninah in nižjih najemninah. To lahko povzroči zmanjšanje prihodkov podjetja.

Tveganje kreditnih izgub : podjetja se pri financiranju svojih naložb zanašajo tudi na posojila. Če naložba propade in podjetje ne more odplačati svojih dolgov, lahko pride do kreditnih izgub.

Spremembe zakonodaje: spremembe davčnih in regulativnih predpisov lahko vplivajo na družbe REIT. Na primer, zaradi zmanjšanja davčnih ugodnosti za REIT lahko ta vrsta naložb postane manj privlačna za vlagatelje.

Konkurenca: Če postane trg prenasičen ali če druga podjetja ponujajo boljše pogoje najema, lahko to vpliva na donose podjetja.

OPOZORILO: Nisem finančni svetovalec in to gradivo ne služi kot finančno ali naložbeno priporočilo. Vsebina tega gradiva je zgolj informativnega značaja.
Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.