S&P 500 ^GSPC
5,088.8
+0.03%
Tesla TSLA
$191.97
-2.76%
Apple AAPL
$182.52
-1.00%
Meta META
$484.03
-0.43%
Nvidia NVDA
$788.17
+0.36%
Microsoft MSFT
$410.34
-0.32%
Amazon AMZN
$174.99
+0.23%
Alphabet GOOG
$145.29
-0.02%

ALAPVETŐ GAZDASÁGI MUTATÓK

Bandi Császár
4. 5. 2023
9 min read

CPI - fogyasztói árindex

A fogyasztói árindex azt méri, hogy a fogyasztói kosárban szereplő áruk és szolgáltatások ára mennyit vagy mennyire keveset változott egy adott időszak alatt.

Ezt a CPI-t a befektetési gyakorlatban leggyakrabban az amerikai dollárhoz viszonyítva követik nyomon, azonban értékeit az egyes államok gazdaságaiban az inflációs ráták kiszámításához használt mutatószámként használják.

Miért fontos a CPI követése?

Fontossága abban rejlik, hogy a fogyasztói árak teszik ki a teljes INFLÁCIÓ nagy részét, és az infláció az, ami fontos a devizák értékelése szempontjából. A CPI-ben bekövetkező csekély változás (akár 0,2%) is viszonylag nagy árfolyam-ingadozást okozhat.

2) PPI - termelői árindex

A PPI vagy termelői árindex azt mutatja meg, hogyan változott a hazai termelők által a hazai piacra termelt áruk ára.

Az index az árutermelés minden szakaszát, a feldolgozóipar és a mezőgazdaság minden területét, a belföldön előállított nyersanyagok, az importált nyersanyagok, a késztermékek és a félkész termékek árát tartalmazza. Ezért csak az országon belüli értékesítésre szánt árukat tartalmazza, az exportra szántakat nem.

A mutató tartalmazza az élelmiszerárakat vagy a bányászat és a feldolgozóipar árait is. A PPI-t különböző ágazatok és iparágak esetében figyelik, mint például az építőipari árindex, a mezőgazdasági termelői árindex vagy az ipari termelői árindex. Általában úgy tartják, hogy a PPI alakulása előre jelzi a fogyasztói árindex közelgő változásait. A PPI-t az ország statisztikai hivatala havonta egyszer (a hónap 16. napja körül) a fogyasztói árindexszel együtt teszi közzé.

A fő különbség a CPI és a PPI között az, hogy a PPI a CPI-vel ellentétben nem tartalmazza a szolgáltatások árait, és kizárólag az elsődleges nagykereskedelmi szintű árváltozásokról szolgáltat adatokat, míg a CPI csak a végső fogyasztókra összpontosít.

A PPI-index formájában megjelenő fundamentális hírek közzététele szintén nagy hatással van a befektetési eszköz volatilitására. Néha szélsőséges ármozgásokat okozhat az előző időszakra vonatkozó PPI felülvizsgálatának bejelentése. Az erre az eseményre adott piaci reakciót a fenti ábra mutatja.

3) PMI - beszerzési menedzser index

A PMI 19 iparág ellátási láncának vezetői körében végzett havi felmérésen alapul.

Ezegy ország gazdasági egészségének vezető mutatója. A PMI hasznos mutató egy ágazat gazdaságának egészségi állapotáról való tájékoztatásra is, és a GDP-vel ellentétben havonta teszik közzé (a GDP-t negyedévente teszik közzé).

A nagyfokú verseny miatt a vállalkozások kénytelenek gyorsan reagálni a változó piaci körülményekre, így beszerzési vezetőik a legfrissebb és leglényegesebb képet kapják a vállalat gazdaságáról. Az index használatát a vállalatok arra használják, hogy megbecsüljék a termékeik iránti jövőbeli keresletet, ami viszont a befektetők számára alapul szolgál a befektetéseik megtérülési rátájának (ROI) meghatározásához.

AROI (megtérülési ráta) az egyik fontos gazdasági változó, amelyet egy üzleti tevékenység hatékonyságának meghatározására használnak. A mutató értéke meghatározza a felmerült költségek és az adott tevékenységből várhatóan származó nyereség közötti arányt.

4) NFP - Nem mezőgazdasági foglalkoztatottság változása

Az NFP egy havi statisztika, amely megmutatja, hogy hány embert foglalkoztatnak a feldolgozóipari, építőipari és árutermelő vállalatok.

Az NFP, vagyis a Non-Farm Employment Change arról számol be, hogyan változott a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest, de a mezőgazdasági ágazatot nem számítva (NFP - Non Farm Payrolls néven is említhető). Az NFP jelentés nem veszi figyelembe a mezőgazdaságban, a magánháztartásokban és a nonprofit szervezetekben bekövetkezett foglalkoztatási változásokat.

Az átlagos órabér és a munkanélküliségi ráta jelentéseket általában az NFP jelentéssel együtt teszik közzé. Mivel mindhárom jelentés egy időben jelenik meg, az ebből eredő piaci reakció mindhárom jelentésből származó információkat tartalmaz. Így nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy melyik fundamentális jelentés mozgatta meg a piacot, vagy volt nagyobb hatással a devizapár árazására.

Átlagos órabér

Az átlagos órabér, az átlagos órabér arról nyújt információt, hogy hogyan változott a vállalkozások által a munkaerőért fizetett ár, ismét a mezőgazdaság kivételével. Ez a fogyasztói infláció egyik vezető mutatója. Ha a vállalkozások többet fizetnek a munkaerőért, az növeli a termék vagy szolgáltatás költségét, ami általában a végfogyasztónak fizetett árat alakítja. Az indexet havonta egyszer, a hónap első péntekén teszik közzé.

Munkanélküliségi ráta

A munkanélküliségi ráta, a munkanélküliségi ráta a teljes munkaerő munkanélküli és aktívan munkát kereső százalékos arányát mutatja. A munkanélküliek száma fontos mutatója a gazdaság általános egészségi állapotának, mivel a fogyasztói kiadások szorosan összefüggnek a munkaerő-piaci feltételekkel. A mutatót havonta egyszer, a hónap 8-án teszik közzé. Az adatokat mindig az előző hónapra visszamenőleg jelentik.

Foglalkoztatás változása

A Foglalkoztatás változása a foglalkoztatottak számának változását mutatja az előző hónapban. Ez az előző hónapban foglalkoztatottak és az állásukat elvesztők számának aránya. E mutató eredő értéke lehet negatív, azaz az előző hónapban több munkahely szűnt meg, mint amennyi új keletkezett, vagy pozitív, azaz több munkahely jött létre, mint amennyi megszűnt.

A foglalkoztatási ráta közvetlen kapcsolatban áll a fogyasztói kiadásokkal. Az emberek természetszerűleg hajlandóbbak költeni, ha foglalkoztatottak, és fordítva, kevésbé hajlandóak költeni, ha nem. A foglalkoztatottság változásának mutatóját általában a hónap végét követő nyolcadik napon teszik közzé.

5) PCE - Személyes fogyasztási kiadások

A PCE, vagyis a személyes fogyasztási kiadások egy olyan árindex, amely a fogyasztók által vásárolt áruk és szolgáltatások árának változását méri.

Havi rendszerességgel a Személyes jövedelmek és kiadások jelentésben teszik közzé, vagy negyedévente és évente a GDP jelentésben szerepel.

A PCE-értéket a PCEPI (Személyi fogyasztási kiadások árindexe) kiszámításához használják. A PCEPI, vagyis a személyi fogyasztási kiadások árindexe (gyakran PCE-deflátornak is nevezik) az egyik referencia-időszakról a másikra bekövetkező árinflációt (növekedést) vagy deflációt (csökkenést) mutatja. Vagyis azt, hogy a személyi fogyasztási kiadások ára mennyit változik egyik időszakról a másikra.

Kiskereskedelmi forgalom

A kiskereskedelmi forgalom mutatója, a kiskereskedelmi forgalom, a kiskereskedelmi szintű eladások összértékének változását mutatja be. A kiskereskedelmi forgalom olyan adatok, amelyek a késztermékek és szolgáltatások fogyasztók és vállalkozások általi összes vásárlását követik nyomon. Általános szabály, hogy ha a kiskereskedelmi forgalom növekszik, akkor a gazdaság javul, és fordítva.

Ennek eredményeképpen a fogyasztók több pénzt költenek felesleges termékekre és szolgáltatásokra, ami a keresletnek megfelelően növeli a termelés szintjét, és ezáltal növeli a GDP-t. Mindez a többletet előállító vállalatok részvényárfolyamának emelkedését is eredményezheti. Ezeket a részvényeket ciklikus részvényeknek nevezzük.

A kiskereskedelmi forgalom a fogyasztói kiadások elsődleges mérőszáma, amely a teljes gazdasági tevékenység nagy részét teszi ki. Mindig fontos, hogy a kiskereskedelmi forgalom mellett más mutatókat is nyomon kövessünk, mert a kiskereskedelmi forgalom önmagában nem feltétlenül ad pontos képet a kormányzati kiadásokról. Például az emberek több hitelt vehetnek fel, hogy többet költsenek. Ez ugyan továbbra is magas kiskereskedelmi eladásokat jelezne, de az adósság mértéke közelgő recesszióra utalna. A kiskereskedelmi forgalom mutatóját havonta, körülbelül a hónap 16. napján teszik közzé.

Alegfontosabb gazdasági mutatók elsősorban az NFP-jelentés, majd a CPI, a PPI és a PMI-index. Ezek a havonta megjelenő gazdasági mutatók nagy hatással vannak a pénzügyi piacra (piros fundamentális jelentés). Ezeket a mutatókat a befektetők elsősorban az amerikai dollárral kapcsolatban figyelik, amelynek reakciója ezekre a gazdasági mutatókra meghatározó a többi devizapár árfolyamának alakulása szempontjából.

A makrogazdasági mutatók nem csak a devizák árfolyamának alakulását alakítják, hanem értékeik a részvények és áruk árazását is befolyásolják. Ez egy zárt kör, amelyben egyrészt a gazdasági eredmények bemeneti változók a gazdasági mutatók meghatározásában, ugyanakkor ezek a mutatók befolyásolják e részvénytársaságok szolgáltatásainak és termékeinek költségeit és végső árát.

Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.