S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

Halil Toprak
4. 5. 2023
8 min read

CPI - Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici Fiyat Endeksi, bir tüketici sepetindeki mal ve hizmetlerin fiyatının belirli bir süre içinde ne kadar değiştiğini veya ne kadar az değiştiğini ölçer.

Bu TÜFE, yatırım uygulamalarında çoğunlukla ABD doları ile ilişkili olarak takip edilir, ancak değerleri bireysel devlet ekonomilerinde enflasyon oranlarını hesaplamak için kullanılan bir gösterge olarak kullanılır.

TÜFE'yi takip etmek neden önemlidir?

Önemi, tüketici fiyatlarının genel ENFLASYONUN çoğunluğunu oluşturması ve para birimi değerlemesi için önemli olanın enflasyon olmasından kaynaklanmaktadır. TÜFE'deki küçük bir değişiklik bile (%0,2 kadar az) döviz kurlarında nispeten büyük dalgalanmalara neden olabilir.

2) ÜFE - Üretici Fiyat Endeksi

ÜFE veya Üretici Fiyat Endeksi bize yerli üreticiler tarafından iç piyasa için üretilen malların fiyatının nasıl değiştiğini gösterir.

Endeks, mal üretiminin tüm aşamalarını, imalat ve tarımın tüm alanlarını, yurt içinde üretilen hammaddelerin, ithal hammaddelerin, mamul ve yarı mamul malların fiyatını içerir. Bu nedenle sadece ülke içinde satılması amaçlanan malları kapsar, ihracat için değildir.

Gösterge aynı zamanda gıda fiyatlarını veya madencilik ve imalat sanayi fiyatlarını da içermektedir. ÜFE, inşaat fiyat endeksi, tarımsal üretici fiyat endeksi veya sanayi üretici fiyat endeksi gibi farklı sektörler ve endüstriler için izlenir. Genellikle ÜFE'nin gelişiminin TÜFE'de meydana gelecek değişiklikleri öngördüğü kabul edilir. ÜFE, ülkenin istatistik ofisi tarafından ayda bir kez (ayın 16'sı civarında) TÜFE ile birlikte açıklanır.

TÜFE ve ÜFE arasındaki temel fark, ÜFE'nin TÜFE'den farklı olarak hizmet fiyatlarını içermemesi ve yalnızca birincil toptan satış düzeyinde fiyat değişikliği hakkında veri sağlaması, TÜFE'nin ise yalnızca nihai tüketiciye odaklanmasıdır.

ÜFE endeksi şeklinde temel haberlerin yayınlanması da yatırım aracının oynaklığı üzerinde yüksek bir etkiye sahiptir. Bazen aşırı fiyat hareketleri, bir önceki döneme ait ÜFE'de revizyon yapıldığının duyurulmasından kaynaklanabilmektedir. Bu olaya piyasanın verdiği tepki yukarıdaki şekilde gösterilmektedir.

3) PMI - Satın Alma Müdürleri Endeksi

PMI, 19 sektördeki tedarik zinciri yöneticileriyle yapılan aylık bir ankete dayanmaktadır.

Bir ülkenin ekonomik sağlığına ilişkin öncü birgöstergedir. PMI aynı zamanda bir sektörün ekonomisinin sağlığı hakkında bilgi vermek için faydalı bir göstergedir ve GSYH'nin aksine aylık olarak yayınlanır (GSYH üç ayda bir yayınlanır).

Yüksek rekabet düzeyi nedeniyle, işletmeler değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde tepki vermek zorunda kalmakta ve satın alma müdürlerine şirket ekonomisine ilişkin en güncel ve ilgili görüşü vermektedir. Bu endeksin kullanımı, şirketler tarafından ürünlerine yönelik gelecekteki talebi tahmin etmek için kullanılır ve bu da yatırımcıların yatırımlarının geri dönüş oranını (ROI) belirlemeleri için bir temel oluşturur.

ROI (yatırım getirisi), bir iş faaliyetinin etkinliğini belirlemek için kullanılan önemli ekonomik değişkenlerden biridir. Göstergenin değeri, katlanılan maliyetler ile belirli bir faaliyetten kaynaklanması gereken kâr arasındaki oranı belirler.

4) NFP - Tarım Dışı İstihdam Değişikliği

NFP, imalat, inşaat ve emtia şirketleri tarafından kaç kişinin istihdam edildiğini gösteren aylık bir istatistiktir.

NFP veya Tarım Dışı İstihdam Değişimi, tarım sektörü hariç olmak üzere, istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre nasıl değiştiğini bildirir (NFP - Tarım Dışı Bordrolar olarak da adlandırılabilir). NFP raporu tarım, özel hane halkları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki istihdam değişimini hesaba katmaz.

Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı raporları genellikle NFP raporu ile birlikte yayınlanır. Bu raporların üçü de aynı anda yayınlandığından, ortaya çıkan piyasa tepkisi her üç rapordan gelen bilgileri içerir. Bu nedenle, hangi temel raporun piyasayı hareketlendirdiğini veya döviz çiftinin fiyatlandırması üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu açıkça tanımlamak mümkün değildir.

Ortalama Saatlik Kazançlar

Ortalama Saatlik Kazançlar, yine tarım hariç olmak üzere, işletmelerin işgücü için ödediği fiyatın nasıl değiştiğine dair bilgi sağlar. Tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesidir. İşletmeler işgücü için daha fazla ödeme yaptığında, bu durum ürün veya hizmetin maliyetini artırır ve bu da genellikle nihai tüketiciye yansıyan fiyatı şekillendirir. Endeks ayda bir kez, ayın ilk Cuma günü yayınlanmaktadır.

İşsizlik Oranı

İşsizlik Oranı, işsizlik oranı, işsiz olan ve aktif olarak iş arayan toplam işgücünün yüzdesinin bir göstergesidir. İşsiz sayısı ekonominin genel sağlığı açısından önemli bir göstergedir çünkü tüketici harcamaları işgücü piyasası koşullarıyla yakından ilişkilidir. Gösterge ayda bir kez, ayın 8. gününde açıklanmaktadır. Veriler her zaman bir önceki aya göre geriye doğru raporlanır.

İstihdam Değişimi

İstihdam Değişimi, bir önceki ay boyunca istihdam edilen kişi sayısındaki değişimin bir göstergesidir. Bir önceki ay istihdam edilen kişi sayısı ile işini kaybeden kişi sayısı arasındaki orandır. Bu göstergenin sonuç değeri negatif olabilir, yani bir önceki ayda kazanılandan daha fazla iş kaybedilmiş veya pozitif olabilir, yani kaybedilenden daha fazla iş yaratılmıştır.

İstihdam oranı tüketici harcamalarıyla doğrudan ilişkilidir. İnsanlar doğal olarak istihdam edildiklerinde harcama yapmaya daha istekli olurken, istihdam edilmediklerinde harcama yapmaya daha az istekli olurlar. İstihdamdaki değişimin göstergesi genellikle ay sonundan sonraki sekizinci günde açıklanır

5) PCE - Kişisel Tüketim Harcamaları

PCE veya kişisel tüketim harcamaları, tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen bir fiyat endeksidir.

Kişisel Gelir ve Harcamalar Raporunda aylık olarak yayınlanır veya GSYH raporuna üç ayda bir ve yıllık olarak dahil edilir.

PCE değeri PCEPI'yi (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) hesaplamak için kullanılır. PCEPI veya kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (genellikle PCE deflatörü olarak anılır), bir referans döneminden diğerine meydana gelen fiyat enflasyonunu (artış) veya deflasyonunu (düşüş) gösterir. Yani, kişisel tüketim harcamalarının fiyatının bir dönemden diğerine ne kadar değiştiğini gösterir.

Perakende Satışlar

Perakende Satışlar göstergesi, Perakende Satışlar, perakende düzeyindeki satışların toplam değerindeki değişiklikleri sunar. Perakende Satışlar, tüketiciler ve işletmeler tarafından yapılan tüm mamul mal ve hizmet alımlarını takip eden verilerdir. Genel bir kural olarak, perakende satışlar artıyorsa ekonomi iyiye gidiyordur ve bunun tersi de geçerlidir.

Sonuç olarak, tüketiciler gereksiz ürün ve hizmetlere daha fazla para harcar, bu da talep doğrultusunda üretim seviyesini artırır ve dolayısıyla GSYH'yi artırır. Tüm bunlar, bu fazla ürün üretme sürecine dahil olan şirketlerin hisse fiyatını artırma etkisine de sahip olabilir. Biz bu hisse senetlerine konjonktürel hisse senetleri diyoruz.

Perakende satışlar, toplam ekonomik faaliyetin çoğunluğunu oluşturan tüketici harcamalarının birincil ölçüsüdür. Perakende Satışlar ile birlikte diğer göstergeleri de takip etmek her zaman önemlidir çünkü Perakende Satışlar tek başına hükümet harcamalarının doğru bir resmini sunmayabilir. Örneğin, insanlar daha fazla harcama yapmak için daha fazla kredi alabilirler. Bu durum yüksek perakende satışların devam ettiğini gösterirken, borç seviyesi yaklaşan bir durgunluğa işaret edecektir. Perakende Satışlar göstergesi aylık olarak, ayın yaklaşık 16. gününde açıklanır.

En önemli ekonomik göstergeler esas olarak NFP raporu ve ardından TÜFE, ÜFE ve PMI endeksidir. Bunlar aylık olarak yayınlanan ve finansal piyasa üzerinde yüksek etkisi olan ekonomik göstergelerdir (kırmızı temel rapor). Bu göstergeler, yatırımcılar tarafından esas olarak, bu ekonomik göstergelere tepkisi diğer döviz çiftlerinin döviz kuru gelişimi için belirleyici olan ABD doları ile ilgili olarak izlenir.

Makroekonomik göstergeler sadece para birimlerinin döviz kuru gelişimini şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda değerleri hisse senedi ve emtia fiyatlarını da etkiler. Bu, bir yandan ekonomik sonuçların ekonomik göstergelerin belirlenmesinde girdi değişkenleri olduğu, ancak aynı zamanda bu göstergelerin bu hisse senedi şirketlerinin hizmet ve ürünlerinin maliyetlerini ve nihai fiyatını etkilediği kapalı bir döngüdür.

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.