S&P 500 ^GSPC
5,078.17
+0.17%
Meta META
$487.05
+1.10%
Alphabet GOOG
$140.10
+0.97%
Apple AAPL
$182.63
+0.81%
Amazon AMZN
$173.54
-0.68%
Nvidia NVDA
$787.01
-0.49%
Tesla TSLA
$199.73
+0.17%
Microsoft MSFT
$407.48
-0.01%

РЕЗУЛТАТИ НА APPLE ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Grozdan Grigorov
5. 5. 2023
1 min read

Apple публикува резултати за второто тримесечие, приходите надхвърлят очакванията, но нетната печалба намалява на годишна база

Американската технологична компания Apple публикува резултати за второто тримесечие на фискалната 2023 г. Приходите се дължат на ръста в продажбите на продуктите iPhone.

Приходи (млрд. USD)94,84 92,6 97,28
Нетна печалба (млрд. USD) 24,160-- 25,01
Печалба на акция (EPS, USD/акция) 1,521,43 1,52

Резултати за второто тримесечие

Приходите за второто тримесечие намаляват с 2,5% на годишна база до 94,84 млрд. щатски долара.

Apple регистрираприходи от продукти в размер на 73,93 млрд. щатски долара. EUR, което представлява спад от 4,6% на годишна база. Анализаторите прогнозираха 71,91 млрд. щатски долара.

Приходите от обслужване на клиенти нарастват с 5,5% на годишна база до 20,91 млрд. щ.д. при очаквания за 21,11 млрд. щ.д.

Брутният марж се понижи с 1,4% на годишна база до 41,98 млрд. щатски долара. Прогнозите бяха за 40,98 млрд. щатски долара.

Приходи по продукти

Най-голям принос за приходите имаше iPhone. Приходите от този продукт се увеличиха с 1,5% на годишна база до 51,33 млрд.

Приходите от Mac са намалели с 31% на годишна база до 7,17 млрд. Анализаторите прогнозираха 7,74 млрд. щатски долара.

Приходите от iPad също са намалели с 13% на годишна база до 6,67 млрд. щатски долара. Очакванията бяха за 6,69 млрд. щатски долара.

Приходите от други аксесоари надминаха очакванията. Приходите от тези продукти възлизат на 8,76 млрд. щатски долара при очаквания за 8,51 млрд. щатски долара.

Приходи по региони

Най-голям принос за приходите имат Северна и Южна Америка. В този регион компанията регистрира приходи в размер на 37,78 млрд. щатски долара. През второто тримесечие на 2022 г. приходите са достигнали 40,88 млрд. щатски долара.

В Европа приходите се увеличиха на годишна база - от 23,287 млрд. долара до 23,945 млрд. долара.

Приходите в Голям Китай намаляха с 2,9% на годишна база до 17,81 млрд. щатски долара. Прогнозите бяха за 17,16 млрд. щатски долара.

В Япония компанията генерира приходи в размер на 7,18 млрд. През второто тримесечие на 2022 г. компанията регистрира приходи в размер на 7,72 млрд. щатски долара.

В останалата част от Азиатско-тихоокеанския регион приходите достигнаха 8,12 млрд. щатски долара.

Коментар на анализатора от D.A. Davidson

"Резултатите на Apple надхвърлиха очакванията, въпреки трудната макроикономическа среда, която се отрази негативно на приходите от обслужване на клиенти. Също така продължаваме да очакваме компанията да следва същата стратегия в Индия, каквато имаше в Китай."

Акции на Apple

Акциите на компанията се повишиха с 2,21% до 169,46 долара в предборсовата търговия. акциите на Apple се търгуват и на RM-SYSTEM (BAAAAPL) на ₹3,604.50 за акция.

AAPL

Apple

AAPL
$182.63 $1.47 +0.81%
Capital Structure
Market Cap
2.8T
Enterpr. Val.
2.9T
Valuation
P/E
28.4
P/S
7.4
Dividends
Yield
0.5%
Payout
14.9%Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.