S&P 500 ^GSPC
5,096.27
+0.52%
Amazon AMZN
$176.76
+2.08%
Nvidia NVDA
$791.12
+1.87%
Alphabet GOOG
$139.78
+1.71%
Microsoft MSFT
$413.64
+1.45%
Meta META
$490.13
+1.26%
Apple AAPL
$180.75
-0.37%
Tesla TSLA
$201.88
-0.08%

Ahoj komunito

Měl bych jeden návrhu na vylepšení. Co třeba "Rejstřík pojmů (zkratek)"? Přece jenom jich je v oblasti investování poměrně značné množství a já si je všechny nepamatuji a musím hledat na internetu.

Malý příklad:

Forward P/E (Forward Price-to-Earnings ratio)

Forward P/E (Forward Price-to-Earnings ratio) je finanční ukazatel, který se používá k posouzení hodnoty akcií společnosti z hlediska poměru mezi předpokládanou nebo očekávanou cenou akcie a předpokládaným ziskem na akcii (Earnings per Share, EPS) pro budoucí období. Oproti Trailing P/E, který se zakládá na historických ziskových údajích, Forward P/E používá odhady budoucích zisků.

Výpočet Forward P/E je poměr mezi předpokládanou cenou akcie a očekávaným ziskem na akcii pro budoucí období:

Forward P/E = Předpokládaná cena akcie / Očekávaný zisk na akcii

Předpokládaná cena akcie se odvozuje z tržních prognóz a očekávání investorů ohledně budoucího vývoje akcií. Očekávaný zisk na akcii se vypočítá na základě odhadovaných budoucích zisků společnosti.

Forward P/E poskytuje investoři pohled na hodnotu akcií na základě očekávání budoucí ziskovosti společnosti. Vyšší hodnota Forward P/E obvykle naznačuje, že trh připisuje vyšší hodnotu očekávaným budoucím ziskům ve srovnání s cenou akcie. To může odrážet vyšší očekávání růstu a výnosnosti společnosti.

Forward P/E je často používaný ukazatel v investiční analýze, který umožňuje investorům porovnávat hodnotu akcií mezi různými společnostmi nebo s průměrem odvětví na základě očekávaných budoucích výsledků. Je důležité si uvědomit, že Forward P/E je založen na odhadech a prognózách, které jsou spojené s určitým stupněm nejistoty. Proto je vhodné provádět další analýzy a zvažovat i další finanční ukazatele před investičním rozhodnutím.

Představme si příklad společnosti XYZ Corp, která očekává budoucí zisk na akcii (Forward Earnings per Share, Forward EPS) ve výši 8 Kč a tržní cenu akcie ve výši 80 Kč.

Pro výpočet Forward Price-to-Earnings ratio (Forward P/E ratio) použijeme vzorec:

Forward P/E ratio = Tržní cena akcie / Očekávaný zisk na akcii

Forward P/E ratio = 80 Kč / 8 Kč = 10

To znamená, že společnost XYZ Corp má Forward P/E ratio 10. Toto číslo říká, že investoři očekávají, že zaplatí 10krát očekávaný zisk na akcii společnosti.

Forward P/E ratio je užitečný ukazatel pro hodnocení valuace akcií a pomáhá investorům porovnávat hodnotu akcií mezi různými společnostmi nebo s průměrem odvětví. Nižší hodnota Forward P/E ratio obecně naznačuje, že akcie může být relativně levnější vzhledem k očekávanému zisku na akcii. Vyšší hodnota Forward P/E ratio může naznačovat, že akcie je relativně dražší ve srovnání s očekávaným ziskem na akcii.

Je třeba si uvědomit, že hodnota Forward P/E ratio by měla být posuzována v kontextu dalších faktorů, jako je růst společnosti, stabilita zisku, konkurence a další. Očekávaný zisk na akcii je odhadem a může se lišit od skutečných výsledků. Forward P/E ratio je jedním z nástrojů pro hodnocení akcií a mělo by být používáno spolu s dalšími finančními ukazateli a prováděno v rámci komplexnější analýzy.


Dobrý rejstřík pojmů je v Ranních komentářích u J. Brychty.  Posluchač David si dal tu práci a vytvořil ho ▓

A je to úplně potřeba když existuje Investopedia? :)

Partner

Já bych tipoval že znáš naší vizi :))

skvělý nápad

dobrý podnět

Partner

Díky moc za návrh a naprosto souhlasím, slovník pojmů máme letos taktéž v plánu 👍