S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

Zdravíčko buliosáci.. dnes se podíváme na další z ukazatelů - EBITDA

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization EBITDA (čte se "ee-bit-dah"), což znamená earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, je metrika používaná k hodnocení ziskovosti a finančního zdraví společnosti. Z českého překladu vyplývá, že se jedná o zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Co EBITDA zahrnuje? -Zisk: Čistý zisk společnosti, který představuje výnosy minus náklady. -Odpisy: Náklady rozložené do doby životnosti dlouhodobého majetku. -Amortizace: Náklady rozložené do doby používání nehmotného majetku. Co EBITDA nezahrnuje? -Úroky: Náklady na dluhy společnosti. -Daně: Daně z příjmu, které společnost musí odvést státu. Proč se EBITDA používá? EBITDA se používá k porovnání ziskovosti společností v odvětví, protože:

-Odstraňuje vliv kapitálové struktury a daňového zatížení: Různé společnosti mohou mít různou úroveň zadlužení a daňové sazby. EBITDA tyto rozdíly odstraňuje, což umožňuje spravedlivější porovnání ziskovosti. -Zohledňuje provozní výkonnost: EBITDA se zaměřuje na provozní výkonnost společnosti, protože nezahrnuje finanční rozhodnutí (úroky) a daňové povinnosti. Je důležité si uvědomit, že: - EBITDA není dokonalým měřítkem ziskovosti společnosti a neměl by být používán jako jediný ukazatel. - EBITDA nezohledňuje finanční zdraví společnosti a její schopnost splácet své dluhy. - Při posuzování společnosti je důležité zohlednit i jiné faktory, jako je růst tržeb, rentabilita a cash flow.

Kdyby jste chtěli rozebrat další z ukazatelů napište mi do komentářů.👍 Hezký večer všem


Super vysvětlení, takovéto příspěvky by mohli jít do toho slovníku, který bude Bulios vytvářet.

Lukáši děkuji.🙏🙏

Není vůbec zač, já si vždy rád přečtu takovéto rychlé a užitečné info/shrnutí.