Může vysoký dluh ovlivnit budoucnost společnosti ČEZ ?

Warren Buffett slavně řekl: "Volatilita zdaleka není synonymem rizika." Takže je zřejmé, že musíte zvážit dluh, když přemýšlíte o tom, jak riskantní je daná akcie. Stejně jako mnoho jiných společností ČEZ, a. s. $ČEZ využívá dluh. Měli by se však akcionáři obávat, že dluh využije?

 

O společnosti

Společnost $ČEZ , která vyrábí elektřinu, se zabývá výrobou, distribucí, obchodem a prodejem elektřiny a tepla v západní, střední a jihovýchodní Evropě. Společnost působí v šesti segmentech: Generačně-tradiční energie, Generačně-nová energie, Distribuce, Prodej, Těžba a Podpůrné služby. V České republice provozuje dvě jaderné elektrárny, šestnáct vodních elektráren, jednu plynovou turbínu s kombinovaným cyklem a osm elektráren na fosilní paliva.

Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje v České republice také různé elektrárny na fosilní paliva, vodní, větrné, solární, bioplynové a biomasové elektrárny; jedenáct větrných elektráren v Německu; dvě elektrárny na fosilní paliva a dvě vodní elektrárny v Polsku; jedna solární elektrárna v Bulharsku; a větrná farma a komplex vodních elektráren v Rumunsku. Kromě toho se podílí na distribuci elektřiny; obchod se zemním plynem a jeho prodej; těžba uhlí; těžba a zpracování stavebního kameniva a vysokoprocentních vápenců; a obchodování s komoditami. Dále se společnost zabývá plánováním, výstavbou a údržbou energetických zařízení. Společnost ČEZ, a. s. byla založena v roce 1992 a sídlí v Praze.

Proč zařadit ČEZ  do portfolia 

Společnost ČEZ vykázala nárůst ceny akcie za poslední 2 roky ( 1.1. 2020 - 1.1. 2022) o téměř 66%. Hodnota akcie nám vzrostla z 515 Kč na aktuálních 852 Kč. Další atraktivní věc mimo slušné zhodnocení je to , že nám nabízí poměrně ''tučnou'' dividendu ve výši 52 Kč za kus akcie , která se má v průběhu dalších let zvyšovat.

Jako další pozitivum vidím to , že ČEZ as. není vlastněna hedgeovými fondy. Při pohledu na naše data vidíme, že největším akcionářem je Česká republika se 70 % akcií v oběhu. To v podstatě znamená, že mají rozsáhlý vliv, ne-li přímou kontrolu, nad budoucností korporace. Pro srovnání, druhý a třetí největší akcionář drží asi 1,2% a 1,0% akcií.

Analytici odhadují bez ohledu na zvyšování cen elektřiny a plynu , že společnost ČEZ nadále poroste v tempu mezi 14-28% , což nám nabízí poměrně zajímavé roční zhodnocení.

Pro podrobnější analýzu společnosti budeme muset počkat do 15. března 2022 , kdy se dozvíme více o finančních tocích (přehled zisků a ztrát) a nejnovějších predikcích do budoucna.

Pohled na závazky ČEZ a. s.

Z posledních rozvahových údajů vyplývá, že ČEZ as. měl závazky ve výši 795,4 mld. Kč splatné do jednoho roku a závazky ve výši 250,3 mld. Kč splatné poté. K tomu měla 11,5 miliardy korun v hotovosti a 84,5 miliardy korun v pohledávkách, které byly splatné do 12 měsíců. Její závazky tak převažují nad součtem hotovosti a (krátkodobých) pohledávek o 949,7 miliardy Kč.

Měli bychom také poznamenat, že společnosti v odvětví elektrických služeb, jako je ČEZ a., běžně používají dluh bez problémů. Podíváme-li se na širší obrázek, zdá se nám jasné, že využívání dluhu společností ČEZ a. vytváří pro společnost rizika. Pokud vše půjde dobře, mělo by to zvýšit výnosy, ale na druhou stranu je riziko trvalé kapitálové ztráty zvýšeno dluhem. Při analýze úrovně zadlužení je rozvaha zřejmým místem, kde začít. Ne všechna investiční rizika však spočívají v rozvaze - daleko od ní. 

Zajímavost

Firma Belviport Trading Limited miliardáře Pavla Tykače koupila v únoru jedno procento akcií energetické skupiny ČEZ. Podle aktuální ceny akcií na burze se hodnota balíku odhaduje na 4,38 miliardy korun. Cena transakce ale zveřejněna nebyla.

Otázky pro čtenáře

  • Vlastníte nějaké akcie společnosti ČEZ ?
  • Je vysoká dividenda velký tahák pro investory nebo nás může překvapit společnost i zhodnocením?
  • Obáváte se závazků (dluhů) společnosti ČEZ?

 

Upozorňuji , že se nejedná o finanční radu. Každá investice musí projít řádnou analýzou.

Zdroj:ČEZ /GoogleFinance


Nechápu lidi , kteří tvrdí že je společnost nadhodnocená , ta cena 840-860 je stále dost přijatelná , když vyhlídky jsou až k 1300 cca do budoucna.. :D

Já osobně nakupoval akcie ČEZU na hodnotě 512 Kč takže profituji už dlouho , trend rostoucí dividendy je taky velmi uspokojivý. Navíc zdražování cen plynu a elektřiny vyhnalo cenu k aktuálním 850 Kč cca takže stále držím.

Timeline Tracker Overview