S&P 500 ^GSPC
5,088.8
+0.03%
Tesla TSLA
$191.97
-2.76%
Apple AAPL
$182.52
-1.00%
Meta META
$484.03
-0.43%
Nvidia NVDA
$788.17
+0.36%
Microsoft MSFT
$410.34
-0.32%
Amazon AMZN
$174.99
+0.23%
Alphabet GOOG
$145.29
-0.02%

Akumulační vs distribuční ETF. Neudělejte chybu v tomto klíčovém rozhodnutí!

Dominik Petrnoušek
31. 5. 2023
6 min read

Investování do ETF je extrémně populární zejména u retailových investorů. Jenomže už to tak bývá - všechno má své ale. A tento případ není výjimkou. Zejména je důležité zaměřit se na jeden bod, který může zásadně ovlivnit vaše výsledky.

Opakování je matka moudrosti a proto se pojďme nejprve podívat, co vůbec to ETF je.

ETF (Exchange Traded Fund) je investiční fond, který je obchodován jako akcie na burze. Jedná se o kolektivní investici, do níž se investor zapojí pomocí nákupu akcií fondu. ETF umožňuje investorům dostat se k širokému spektru aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a další. ETF je navržen tak, aby odrážel vývoj určitého trhu nebo sektoru. To znamená, že když investujete do ETF, investujete v podstatě do celého trhu nebo sektoru, nikoliv pouze do jedné společnosti. Například, pokud investujete do S&P 500 ETF, investujete do 500 největších amerických společností.

ETF se liší od běžných investičních fondů tím, že se obchoduje na burze podobně jako akcie. To znamená, že můžete ETF nakupovat a prodávat kdykoliv během obchodního dne. Na rozdíl odběžných fondů, které mají pouze jednu cenu na den, se cena ETF mění v průběhu dne v závislosti na poptávce a nabídce na trhu.

ETF mají obvykle nižší vstupní náklady a poplatky než běžné fondy. To je dáno tím, že ETF nevyžadují takovou správu aktiv jako běžné fondy, protože se obchodují na burze. Navíc, protože se ETF obchoduje na burze, může být snadněji obchodován a může být k dispozici pro investory s menším kapitálem.

ETF mohou být pasivní nebo aktivní. Pasivní ETF sledují index trhu a snaží se replikovat jeho výkon. Aktivní ETF na druhé straně používají aktivní správu aktiv a snaží se dosáhnout nadprůměrného výkonu.

Další výhodou ETF je, že jsou velmi likvidní. To znamená, že mohou být snadno nakupovány a prodávány, protože mají vysokou obchodovanost na burze. Likvidita ETF je dána tím, že existuje velké množství kupujících a prodávajících, kteří chtějí obchodovat s těmito akciemi.

ETF jsou obvykle široce diverzifikované, což znamená, že investují do velkého počtu různých společností a aktiv. To pomáhá snížit riziko investice a zlepšit portfolio diverzifikací.

ETF jsou také transparentní, protože mají povinnost poskytovat informace o svých aktivitách a investicích. To umožňuje investorům sledovat vývoj své investice a mít přehled o tom, do čeho investují.

V současné době existuje velké množství ETF, které se liší svým zaměřením a investičním stylem. Mezi největší poskytovatele ETF patří společnosti jako BlackRock, Vanguard a State Street Global Advisors.

https://www.youtube.com/watch?v=OwpFBi-jZVg

A pak to nejdůležitější - samotná ETF mohou být akumulační nebo distribuční. A každé z nich má obrovská specifika, výhody a nevýhody. Pojďme se na ně podívat!

Akumulační ETF je fond, který reinvestuje veškeré přijaté dividendy a výnosy z investic zpět do fondu. To znamená, že hodnota akcie se zvyšuje, ale žádné peníze nejsou vypláceny investorům v podobě dividend. Investoři obdrží svůj podíl zisku až při prodeji svých akcií.

Distribuční ETF na druhé straně vyplácí svým investorům pravidelné dividendy, které jsou vypočteny na základě výnosů z investic fondu. Tyto dividendy mohou být vypláceny měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy ETF spočívá v tom, jakým způsobem jsou výnosy z investic fondu řízeny. Zatímco akumulační ETF reinvestuje veškeré zisky a výnosy zpět do fondu, distribuční ETF vyplácí pravidelné dividendy investorům. To má vliv na výslednou výši investice a její zdanění. Akumulační ETF je vhodné pro investory, kteří preferují růst hodnoty své investice, zatímco distribuční ETF je vhodný pro investory, kteří preferují pravidelné výplaty dividend. Vše záleží na vaší situaci a strategii!

Může být obtížné porovnávat výnosy distribučního ETF s výnosy akumulačního ETF. Distribuční ETF vyplácí veškeré dividendy nebo úroky, zatímco akumulační ETF reinvestuje tyto výnosy zpět do fondu - investor tak automaticky těží ze složeného úročení.

Na první pohled je tedy jasné, že akumulační ETF roste rychleji než distribuční ETF, které výnosy znovu neinvestuje. Jenomže je těžké je mezi sebou takto porovnat.
 
Nejběžnější metodou, jak zajistit spravedlivé srovnání mezi distribuujícími a akumulujícími ETF, je předpokládat, že všechny distribuce jsou reinvestovány zpět do ETF.

Při výběru mezi oběma typy ETF může hrát roli také zdanění dividendových výnosů. Pokud investor obdrží dividendu, musí ji uvést ve svém daňovém přiznání a potenciálně z ní zaplatit 15% daň. Proto mohou být akumulační ETF pro investory výhodnější, protože nevyplácejí dividendy a snižují tak potenciální daňové povinnosti.

Nemluvě o další administrativě a krocích, které je nutné při reinvestici dividend ručně vykonat.  Pokud tedy víte, že pro vás není nejdůležitější dostávat peníze přímo a třeba tak budovat pasivní příjem, pak je výhodnější a rozhodně pohodlnější zvolit rovnou akumulační variantu. 

Pokud je vaším cílem vybudovat si další zdroj příjmu a nechcete maximálně "krmit" svou sněhovou kouli, tak zvolte distribuční. 

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.