S&P 500 ^GSPC
5,079.06
+0.18%
Nvidia NVDA
$789.62
+1.67%
Tesla TSLA
$199.93
-1.04%
Apple AAPL
$179.72
-0.94%
Amazon AMZN
$174.64
+0.85%
Meta META
$486.87
+0.59%
Alphabet GOOG
$138.07
+0.47%
Microsoft MSFT
$408.70
+0.24%

2 zajímavé akcie s obří dividendou nad 10 %

Dominik Petrnoušek
18. 6. 2023
6 min read

Vysoká dividenda je pochopitelně lákavá. Je důležité si ale dát pozor na některé pasti a rizika, která u takových akcií můžeme najít. Najdete nějakého kostlivce ve skříni u těchto dvou společností?

Ultra vysoké dividendy vám mohou přinést hodně peněz... nebo ne?

Pochopitelně největším rizikem, na které si u vysoké dividendy dát pozor, je dividendová past.

Dividendová past nastává, když společnost poskytuje vysoké dividendy, které ovšem nejsou udržitelné jejím skutečným podnikatelským výkonem. Dividendy převyšují provozní zisky nebo hotovostní toky a k jejich vyplácení je využíván dluh nebo prodej majetku. Investoři jsou lákáni vysokým dividendovým výnosem, ale nízký podnikatelský růst signalizuje, že dividendy nemusí být udržitelné v delším horizontu. Je tedy možné, že budou sníženy či zcela zastaveny, i když zpočátku nabízejí vysoký příjem. Dividendová past znamená, že dividendy neodrážejí skutečnou silu podnikání, tržeb a toku hotovosti společnosti. Investor by měl proto vyhodnotit fundamentální faktory firmy, nikoli se spoléhat jen na dividendový výnos, aby se vyhnul pasti, která může vést ke ztrátě příjmů z dividend a také propadu ceny akcií.

Arbor Realty Trust $ABR+1.5%

Arbor Realty Trust $ABR+1.5%  je realitní investiční trust, který se specializuje na poskytování hypoték a řešení financí pro nemovitostní trh. Zaměřují se na několik hlavních činností.

ABR
$13.36 $0.20 +1.49%
1 Day
+0.01%
5 Days
-4.89%
1 Month
-7.69%
6 Months
-16.3%
YTD
-14.57%
1 Year
-16.41%
5 Years
-1.68%
Max.
-37.37%

Poskytování hypoték - Poskytuje hypotéky developerským, nestandardním a jednotlivým zájemcům o bydlení. Hypotéky zahrnují řadu typů včetně hypoték pro výstavbu, rekonstrukci, akvizice a refinancování.

Správa aktiv - Správa rozsáhlého portfolia nemovitostních investic včetně hypotečních pohledávek, nemovitostí ve vlastnictví a investičních nemovitostí s dlouhodobým pronájmem.

Řízení pohledávek - Řízení pohledávek klientů včetně vymáhání pohledávek a odkupů hypoték.

Mezi její konkurenty patří Realty Income $O+0.3%, Ladder Capital a Starwood Property Trust $STWD+2.6%.

Prostřednictvím svého strukturovaného podnikání poskytuje Arbor různé typy úvěrů, především přechodné úvěry (97 %), dluhopisy (3 %). Většina jejich úvěrů směřuje na bytové domy pro více rodin (91 %), následována jednorodinnými nemovitostmi (7 %) a komerčními nemovitostmi (1-1 %). Průměrná velikost jejich úvěru je 19,1 milionu dolarů.

V důsledku poklesu ceny a zvýšení dividendy se dividendový výnos společnosti ABR zvýšil až na přibližně 13 %, což je velmi atraktivní. Nyní zůstává stále na hezkých 11,6 %. Navzdory problémům, s nimiž se v posledních několika čtvrtletích potýkalo mnoho REITs kvůli zvýšeným úrokovým sazbám, dokázala ABR zlepšit své finanční výsledky.

Poslední zvýšení bylo větší. Do teď ale rostl rozumně.

Fed zvýšil úrokové sazby v boji proti inflaci, která se zdá být pod kontrolou. Ale pro dosažení 2% inflačního cíle musí sazby zůstat vysoké a není pravděpodobné, že by Fed brzy snižoval. Vysoké sazby ale mohou způsobit nestabilitu na trzích. Ta může vést ke krizi a snížení hodnoty nemovitostí. To omezuje ABR v poskytování hypoték a zvyšuje riziko úvěrových ztrát.

Trh s bydlením v USA má i v roce 2023 problémy s prodeji domů, což omezuje růst ABR. Potenciál jejího zisku se snižuje, což může vést k snížení dividend. Vysoké sazby a inflace také zhoršují kvalitu úvěrů ABR. Rezervy na ztráty narostou a více úvěrů bude v selhání. To povede k dalším nákladům.

Apollo Commercial Real Estate Finance $ARI+2.5% 

Jedná se o realitní investiční trust, který se zaměřuje na poskytování hypotečních úvěrů na komerční nemovitosti.

ARI
$11.16 $0.28 +2.53%
1 Day
+0.03%
5 Days
-0.46%
1 Month
-7.51%
6 Months
+4.64%
YTD
-6.96%
1 Year
-8.3%
5 Years
-40.13%
Max.
-41.46%

ARI poskytuje hlavně mezaninové a podřízené úvěry na různé komerční nemovitosti jako jsou kancelářské budovy, obchodní centra, hotely, bytové domy, sklady, průmyslové areály aj.

Mezaninový úvěr je forma dluhového financování. Jedná se o úvěr se zajištěním mezi prioritním úvěrem a dluhopisy. Mezaninové úvěry tak mají nižší prioritu splacení než prioritní úvěry, ale vyšší než dluhopisy.

Společnost působí na celostátní bázi ve Spojených státech. Poskytuje financování v rozsahu 10 milionů až 100 milionů dolarů na jednotlivé projekty. Dividendová sazba je stabilní, ARI ji pravidelně vyplácí bez přerušení od roku 2011. Management plánuje udržovat dividendu na současné úrovni či ji navyšovat v závislosti na růstu podnikání.

Společnosti se daří, v roce 2022 dokázala splatit většinu svého dluhu a vygenerovat dostatečný provozní tok hotovosti pro vyplácení dividend. Analytici hodnotí vyhlídky firmy pozitivně.

Splacení dluhu je vždy hezká věc.

Společnost Apollo Commercial měla ve 1. čtvrtletí čistý zisk 51 centů na akcii, zatímco dividenda činila 35 centů. Dividendy tak pokrývají 68 % zisku, proto snížení dividend není pravděpodobné. Tedy nebylo. S růstem sazeb Fed narostou výnosy z portfolia s pohyblivou sazbou, což může podpořit současnou úroveň dividend. Trh nevěří vyhlídkám růstu dividendy firmy - akcie se totiž stále obchodují s diskontem i přes vysoký dividendový výnos 12,4%.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.