S&P 500 ^GSPC 5,061.68 -0.17%
Tesla TSLA $161.49 +11.62%
Amazon AMZN $177.19 -1.31%
Meta META $490.95 -1.04%
Apple AAPL $168.01 +0.67%
Nvidia NVDA $820.46 -0.46%
Microsoft MSFT $408.52 +0.23%
Alphabet GOOG $159.66 -0.16%

Seriál - Investiční nástroje: Autocall certifikát na AI

Brokero
11. 8. 2023
4 min read

V rámci naší prémiové služby za námi chodí klienti s produkty, které jim jsou nabízeny ze strany jejich privátních či prémiových bankéřů. Jedná se o fondy, dluhopisy nebo certifikáty apod. Naší snahou je ukázat jim, jaké výhody, ale i úskalí zvažovaná investice přináší.

Prvním ze série příkladů, které bychom chtěli představit, je certifikát jedné české privátní banky. Nákupem instrumentu má investor participovat na vývoji společností zabývající se umělou inteligencí a analýzou velkých dat, tedy aktuálně velmi populárními tématy. Certifikát se splatností za sedm let (v roce 2030), může být předčasně splacen nejdříve za 3 roky, a to v momentě, kdy by bude hodnota podkladového indexu ve dnech ocenění vyšší nebo rovna té počáteční. Za těchto okolností by investorovi byl vyplacen kupon 34,5 %. Pokud by k tomu došlo až v následujících letech, to je ve čtvrtém, pátém nebo šestém roce, tak vyplacený kupon dosáhne úrovně 46 %, 57,5 %, resp. 69 %. Poslední rok investor již plně participuje na výkonu podkladového aktiva, a to za předpokladu, že je jeho hodnota vyšší než 100 %. Pokud je ke dni splatnosti nižší než 100 %, ale zároveň vyšší než 60 %, tak získává svůj vklad. Nejhorší možný scénář, pokles indexu na úroveň nižší než 60 %, znamená akceptaci plné ztráty.

Podkladem certifikátu je index od společnosti Solactive, konkrétně Solactive AI & Big Data EUR Index 5 % AR. Jedná se o koš 30 společností převážně z USA, když největší váhu mají tituly Nvidia (10,1 %), Upstart (8,08 %), Alphabet (7,22 %), Amazon (6,79 %), C3AI (6,15 %), Intel (6,13 %), Arista Networks (5,93 %), Microsoft (5,40 %), Meta Platforms (5,26 %) nebo AMD (4,21 %). Vyplacené dividendy jsou reinvestovány a celý index je koncipován tak, že každý rok automaticky přijde o fixních 5 % své hodnoty.

Jaké výhody může investorovi certifikát přinést? Jedná se o investici, jejíž podkladovým aktivem je index složený ze 30 titulů, co má zajistit určitou míru diverzifikace. Dále je zde bariéra, která může v určitých případech investici ochránit před ztrátami a po sedmi letech vrátit vložené prostředky.

Investice do tohoto certifikátu přináší ale i celou škálu nevýhod. V první řadě se jedná o sázku na tituly, které mají za sebou poměrně značný růst (v některých případech se dá hovořit o AI bublině) a není zárukou, že stejný trend bude pokračovat i nadále. Úskalí přináší i samotná koncepce celého indexu (5% roční “decreasement”). Za předpokladu, že by se hodnota akcií z podkladového aktiva pohybovala do strany, index každý rok klesne o 5 %. Hypoteticky by tak po sedmi letech propadl o více než 30 %, což je číslo velmi blízko bariéry na úrovni 60 %. Při volatilitě daných akcií nám polštář ve výši necelých 10 % nepřipadne jako dostatečná ochrana před potenciální ztrátou. Když se blíže podíváme na samotné výše kupónů a budeme kalkulovat s předčasným splacením po šesti letech, výsledkem by měl být úrok ve výši 69 %. To znamená roční zhodnocení o 9,14 % p.a., což je výsledek, který by uvedené tituly za normálních okolností měly výrazně překonávat. Za nevýhodu pak můžeme počítat i fakt, že nedochází k výplatě žádné dividendy a případný prodej před splatností bude znamenat výrazný diskont vůči aktuální ceně, navíc při likviditě poskytované pouze emitentem (široký spread).

Doporučení, zda danou investici zrealizovat či nikoliv, bylo v tomto případě negativní. Na jedné straně poměrně ambiciózně neceněné tituly a na druhé možné zhodnocení, které nekoresponduje s potenciálem ani mírou rizika, jež by investor podstupoval. Navíc samotná konstrukce podkladového indexu s automatickým snižováním jeho hodnoty v nás žádné nadšení nevyvolává.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.