S&P 500 ^GSPC
5,123.41
-1.46%
Nvidia NVDA
$881.95
-2.67%
Meta META
$511.90
-2.15%
Tesla TSLA
$171.05
-2.03%
Amazon AMZN
$186.13
-1.54%
Microsoft MSFT
$421.90
-1.41%
Alphabet GOOG
$159.19
-1.00%
Apple AAPL
$176.55
+0.86%

Seriál - Investiční nástroje: Fondy peněžního trhu

Brokero
18. 8. 2023
4 min read

V rámci naší prémiové služby za námi chodí klienti s produkty, které jim jsou nabízeny ze strany jejich privátních či prémiových bankéřů. Jedná se o fondy, dluhopisy nebo certifikáty apod. Naší snahou je ukázat jim, jaké výhody, ale i úskalí zvažovaná investice přináší.

Dalšími nástroji, se kterými se naši uživatelé Brokero Premium často setkávají, jsou fondy peněžního trhu. Referenční dvoutýdenní repo sazba, kterou předešlé vedení ČNB dostalo až na úroveň 7 %, vydláždila cestu pro renesanci investičního nástroje s minimální mírou rizika. Tento typ krátkodobých investičních produktů nabízí majorita velkých českých bank, jedná se o klasické podílové fondy s minimální nákladovostí (aspoň by to tak tedy mělo být, jelikož je s tímto instrumentem spojena minimální pracnost) a jejich roční výnosnost by se měla pohybovat pouze těsně pod úrokovou sazbou stanovenou naší centrální bankou (cca -1 %).

Popis produktu

Klasicky tyto instrumenty drží okolo 80 % svěřených prostředků v krátkodobých depozitech a zbytek v dluhopisech. Podle nás jsou nejvíce atraktivní ty, kde zmíněnou depozitní složku tvoří primárně vklady u ČNB (jinak se jedná o kombinaci termínovaných vkladů a úložky u ČNB). Samotné dluhopisy by svou splatností neměly převyšovat období 1 roku.

Výhody

Mezi hlavní výhody těchto instrumentů podle nás patří minimální kolísavost hodnoty podílového listu. To je dáno hlavně tím, že je majorita kapitálu alokována v produktu, který nepodléhá tržním vlivům, přičemž volatilita dluhopisové složky také nebude představovat nic závratného, jelikož jsou zde bondy pouze krátkodobé. Z tohoto důvodu může působit jako potenciální alternativa pro spořící produkty, které sebou někdy mohou nést vlastnosti jako maximální sumu úročenou proklamovanou sazbou apod. Málo zmiňovaným kladem tohoto instrumentu je eliminace rizika krachu finanční instituce. Prostředky nejsou uloženy v dané bance, tudíž se zde nemusí kalkulovat se státem jištěnou sumou ekv. 100.000 EUR. Navíc pokud budeme brát potenciální riziko selhání ČNB nebo ČR, tak se bavíme pravděpodobnosti limitně se blížící nule. Dostupnost prostředků by měla být nejčastěji do 3 dnů od zadání pokynu k odkupu podílů (vypořádání u fondů bývá v rozmezí T+2 až T+5, přičemž délka roste s rizikovostí a likvidností podkladového aktiva). Tato skutečnost nástroj staví do lepšího světla než např. termínované vklady, které mohou mít delší výpovědní lhůtu.

Nevýhody

Největší nevýhodou fondů peněžního trhu je beze sporu skutečnost, že jsou závislé na úrokových sazbách centrálních bank. Od Velké finanční krize je globální trend tlačit je k nule. V očích našich klientů je největším nedostatkem nízký výnos ve srovnání s inflací. Zde obvykle jako první zmiňujeme nutnost při výběru investice neřešit, jaká je roční míra zdražování (hlavně nyní by cíle generovat dvouciferné výnosy často způsobily více škody než užitku) a za druhé, že se nejedná o vehikl k pobití CPI, ale o úložku volných peněz (např. rezervy). Investor by i zde měl vnímat riziko změny úrokových sazeb. Pohyb úroků směrem dolů neovlivní jistinu, pouze její úročení. V případě dluhopisové složky bude jejich hodnotu zvedat, i když ne závratně (krátká splatnost). Opačně by tomu bylo v pří pohybu sazeb výše.

Verdikt

Popsaný investiční nástroj se nám líbí a myslíme si, že má v portfoliích klientů své místo jako bezriziková složka (např. finanční rezerva, volné prostředky odložené na vyšší plánovaný výdaj apod.). Výše by samozřejmě měla odpovídat potřebám, cílům, finanční a životní situaci investora.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.