Analýza The Kraft Heinz Company: Dividendová akcie proslavená legendou čelí velkým výzvám

Společnost Kraft Heinz vznikla spojením dvou velkých amerických potravinářských společností. Oba podniky byly založeny před více než sto lety ve Spojených státech. Společnost Heinz byla založena Henrym Johnem Heinzem v roce 1876. Jeho ikonický Heinz rajčatový kečup byl jedním z jeho prvních výrobků.

James L. Kraft zahájil svůj podnik s prodejem sýrů v roce 1909. Obě společnosti během 20. století rychle rostly a prosperovaly. Akvizice jako Starkist Tuna a Ore-Ida, výrazně rozšířily nabídku výrobků Heinz. Kraft udělal totéž akvizicemi skupiny Danone a Cadbury.

Produkty Kraft Heinz

V roce 2013 převzala společnost Berkshire Hathaway hlavní podíl ve společnosti Heinz a započala proces sloučení mezi Heinz a Kraft Foods. Berkshire Hathaway, legendární holdingová společnost vedená Warrenem Buffetem, drží velký podíl ve společnosti Kraft Heinz, což představuje 26,65 % a má více než 325 milionů akcií.

V březnu 2015 společnost udělala zásadní krok, když se spojila s firmami 3G a Berkshire Hathaway, aby zakoupila společnost Kraft Foods a spojila ji s H.J. Heinz, čímž vznikla třetí největší potravinářská společnost v Severní Americe za přibližně 49 miliard dolarů. Toto spojení bylo primárně zaměřeno na redukci nákladů, což vedlo k obavám, že společnost mohla upustit od investic do vývoje produktů, které by oslovily spotřebitele. V porovnání s konkurencí, jako jsou Kellogg a Unilever, věnovala společnost Kraft Heinz relativně malé finanční prostředky na výzkum a vývoj a nedostatečně reagovala na změny spotřebitelských preferencí, zejména na rostoucí poptávku po zdravějších a organických produktech.

Únor 2019 představoval temné období pro společnost, kdy její akcie klesly o více než 60 % a současně bylo oznámeno, že výroční zisky výrazně zaostávají za očekáváním. V reakci na tuto situaci snížila společnost 3G dividendové výplaty společnosti Kraft Heinz a provedla výrazné snížení hodnoty svých hlavních značek, jako jsou Kraft a Oscar Mayer, což představovalo celkem 15,4 miliardy dolarů.

I přes zvýšení prodejů během pandemie se společnost Kraft Heinz potýká s nedostatečnými inovacemi způsobenými lety snižování nákladů. Zatímco se snaží do roku 2027 generovat dalších 2 miliardy dolarů prodejů prostřednictvím inovací, stále existuje určitá nejistota ohledně výsledků těchto snah. Společnost také prochází změnami ve svém vedení. Carlos Abrams-Rivera převzal vedení od Miguela Patricia dne 1. ledna 2023, který vedl společnost Kraft Heinz od roku 2019.

Kraft Heinz, globální gigant v potravinářském a nápojovém průmyslu, má v portfoliu řadu ikonických značek, včetně Kraft, Heinz, Oscar Mayer, Planters, Philadelphia a Maxwell House. Její hlavní strategie spočívá ve výrobě a distribuci širokého sortimentu spotřebního zboží, které je dostupné prostřednictvím různých maloobchodních kanálů, včetně supermarketů, obchodů s potravinami a online platforem.

Jak Kraft Heinz vydělává peníze

Vše není jen růžové

Kraft Heinz Company se řadí mezi světové špičky ve spotřebním zboží a je známou investiční společností samotného Warrena Buffetta. I přes své ikonické značky, které jsou dobře známé a oblíbené, čelí těžkým výzvám. Tyto výzvy zahrnují pokles prodeje v důsledku zvýšené konkurence, nárůst cen a změny spotřebitelských preferencí.

Společnost také bojuje s finančními obtížemi od doby významné ztráty hodnoty svého podnikání a důvěry investorů v roce 2019. Zatím však nebylo pozorováno zřetelné zlepšení v jejím finančním výkonu ani v ceně jejích akcií. V průběhu tohoto roku akcie ztratily 21,46 % a během poslední dekády investoři utrpěli na hodnotě významnou ztrátu ve výši 40,22 %.

Společnosti působící v oblasti spotřebního zboží často lákají investory jako defenzivní investice, protože vykazují konzistentní výkonnost bez ohledu na stav trhu. Nicméně, je důležité poznamenat, že historicky akcie této společnosti a její dividendové výplaty nepřinesly očekávané výsledky. Z tohoto důvodu nelze příliš lákavě považovat předpokládaný poměr ceny k zisku 12,69 %.

Finance a ocenění

Společnost prokázala relativně stabilní trajektorii svých tržeb během posledních pěti let. Tržby za posledních dvanáct měsíců (TTM) nyní dosahují hodnoty 27 miliard dolarů, což představuje mírný nárůst v porovnání s rokem 2022, a to potenciálně v důsledku aktuálních inflačních trendů.

Roční tržby v mld. USD

Společnost rovněž vykazuje pozitivní známky v oblasti čistého zisku, s konzistentním stoupajícím trendem během posledních tří let. Aktuální čistý zisk za posledních dvanáct měsíců činí impozantních 3,16 miliardy dolarů, což překonává čísla z roku 2022. To svědčí o finanční odolnosti společnosti a o zlepšující se ziskovosti.

Čistý zisk v mld. USD

Pokud se podíváme na bilanci společnosti, lze pozorovat aktivní snižování celkového dluhu každý rok po dobu posledních pěti let. Tento pokles úrovně dluhu je zvláště významný, zejména vzhledem k významným dlužním závazkům spojeným s fúzemi společnosti. V roce 2018 dosahoval celkový dluh společnosti Kraft Heinz výše 30,8 miliardy dolarů, ale tato suma se postupně snížila na 20 miliard dolarů v nejnovějším čtvrtletí. Kromě toho je třeba zdůraznit pozitivní volný cash flow ve výši 2,25 miliardy dolarů za posledních dvanáct měsíců, což je slibným indikátorem. Tato cash flow lze strategicky využít k úhradě dluhů, poskytování návratnosti investorům nebo reinvestování do provozu, což přispívá k celkové finanční stabilitě a flexibilitě společnosti Kraft Heinz.

Roční zadlužení v mld. USD

Draze vyplacená dividenda

Společnost Kraft Heinz v současnosti poskytuje čtvrtletní dividendu s výnosem 4,92 %. Je však důležité poznamenat, že na začátku roku 2019 společnost výrazně snížila výši vyplácených dividend o 36 %. Kromě toho se dividendy za posledních pět let neprojevily konzistentním růstem. Významným aspektem, který je třeba zvážit, je také relativně vysoký poměr vyplácených dividend, protože zhruba 54,24 % zisků společnosti je vyhrazeno k rozdělení akcionářům. To naznačuje, že značná část zisku je vyplácena jako dividendy, což může ovlivnit schopnost společnosti reinvestovat do svého provozu nebo řešit jiné finanční priority.

Vyplacené dividendy od roku 2021

Poslední kvartální výsledky

V posledních čtvrtletních výsledcích společnosti Kraft Heinz za Q2 2023 se objevily pozitivní známky růstu. Tržby dosáhly 6,721 milionů dolarů, což znamená nárůst o 2,6 % ve srovnání s předchozím rokem. Za šest měsíců dosáhly tržby 13,210 milionů dolarů, což představuje nárůst o 4,9 % oproti předchozímu roku. Tento růst byl hlavně podpořen mezinárodním segmentem firmy, zatímco severoamerický segment zaznamenal pomalejší růst.

Bohužel, tento růst byl způsoben především zvýšením cen. Objem tržeb trpěl. Pro celý rok 2023 očekává společnost Kraft Heinz organický růst tržeb mezi 4 až 6 %. Očekává se také zvýšení hrubé ziskové marže a růst upraveného EBITDA, což je díky zvýšeným cenám a efektivitě.

Celkově to naznačuje, že Kraft Heinz má pozitivní vyhlídky, ale stále čelí výzvám ve formě zvyšujících se cen a poklesu objemu prodeje.

Obchodní vývoj a rizika

Akcie společnosti Kraft Heinz jsou momentálně obchodovány pod průměrnou férovou cenou, která činí 41,43 dolarů. Akcie má také atraktivní poměr ceny k zisku (P/E) ve výši 12,69, což je výhodné ve srovnání s jinými společnostmi ve stejném odvětví. Navíc má nízký poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti (P/B) ve výši 0,79, což naznačuje, že investoři nakupují akcie za nižší cenu.

Je však klíčové vzít v úvahu historický výkon akcie. Během poslední dekády měla společnost Kraft Heinz největší ztrátu mezi svými konkurenty $HSY-1.4%, $GIS-0.6% a $CAG-0.7%. Investoři utrpěli významný pokles ve výši 38,80 % na hodnotě akcie. Tento historický výkon by měl být zvažován jako důležitý faktor při jakémkoli investičním rozhodování, i přes atraktivní ukazatele ocenění a ohodnocení.

Srovnání výkonu akcií v %

Dále je třeba poznamenat, že společnost za poslední tři roky vykázala slabší růst tržeb a zisku ve srovnání s konkurencí v odvětví. Tyto trendy ukazují na některé výzvy v oblasti generování tržeb a ziskovosti, které by potenciální investoři měli zohlednit při posuzování akcie.

Srovnání růstů tržeb a zisků v %

Společnost Kraft Heinz má historicky označenou nekonzistenci a klesající směr. Jedním z hlavních problémů je její závislost na pomalu rostoucích kategoriích produktů, což omezuje její potenciál pro významný růst tržeb. Společnost čelí silné konkurenci jak od tradičních hráčů v odvětví, tak od nově vznikajících značek, které se zaměřují na měnící se spotřebitelské preference, zejména na zdravější a organické segmenty. Rozsáhlý dluh ohrožuje finanční flexibilitu a zvyšuje náklady na úroky. Hospodářské recese, inflace a narušení dodavatelského řetězce představují další výzvy. Navíc změny v chování spotřebitelů a regulace by mohly významně ovlivnit její produktovou řadu a ziskovost.

Proč zrovna $KHC+0.1% 

Kraft Heinz začala s dvěma podnikateli a jednoduchou vizí: Přinést skvělé jídlo lidem po celé zemi. Dnes je společnost globální a její expanze na mezinárodní úroveň jen posílila a inspirovala její původní vizi. Ačkoli se společnost Kraft Heinz na první pohled může zdát atraktivní díky své vysoké dividendě a aktuálně nízké ceně na trhu, která výrazně klesla pod průměrnou cílovou cenu, je třeba zachovat opatrnost. Navzdory některým drobným zlepšením za posledních dvanáct měsíců, pravděpodobně ovlivněným inflací, zůstává nejistá schopnost společnosti generovat příznivé návraty jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. To ji staví do pozice rizikovější a méně odměňující investice ve srovnání s konkurenty v odvětví.

KHC
$35.84 $0.02 +0.06%
1 Day
+0.06%
5 Days
-1.4%
1 Month
-6.47%
6 Months
-15.28%
1 Year
-12.29%
YTD
-19.73%
5 Years
-42.15%
Max.
-55.13%

Fantastický profit 1000 % během pouhých 16 hodin?

Staň se součástí největší trading komunity na Buliosu a získej přístup k unikátním strategiím obchodování opcí a dalších nástrojů!

Super analýza! Díky za informace. Cena je nyní dost dole a tak je potenciál vysoký, ale je to spíše pomalejší defenzivní dividendová firma. Na to bych to hrál. Aktuální hodnota ale může být dost zajímavá, protože se cena pohybuje kolem supportu, který cena v posledních letech respektovala. Je to silná zóna. Pokud by ale byla proražena, může cena spadnout až na covidové dno.