S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

3 akcje z potencjałem wzrostu przy niskich stopach procentowych

Dominik Kumięga
29. 2. 2024
4 min read

Spadające stopy procentowe są jednym z czynników wpływających na rynek i przynoszących nowe scenariusze inwestycyjne, które mogą być interesujące dla osób poszukujących wzrostu. Trzy firmy opracowały strategie, które pozwalają im wykorzystać obecne warunki rynkowe i osiągnąć wzrost. W jaki sposób firmy te wykorzystują spadające stopy procentowe na swoją korzyść?

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem z dużym portfelem, czy dopiero zaczynasz inwestować, w okresie spadających stóp procentowych firmy te mogą stanowić atrakcyjne możliwości dywersyfikacji portfela i osiągnięcia potencjalnych zysków.

GreenBrick $GRBK+1.5%

Green Brick jest liderem w branżybudownictwa mieszkaniowego ze względu na swoje innowacyjne podejście i strategiczne skupienie się na optymalizacji rentowności. Jej działalność obejmuje budowę i sprzedaż domów w różnych lokalizacjach, które są starannie dobierane pod kątem ich atrakcyjności i wartości . Green Brick charakteryzuje się ciągłą poprawą marż brutto i skutecznym zarządzaniem kosztami, co czyni jąkonkurencyjną i atrakcyjną dla inwestorów.

W ostatnim kwartale 2023 r. firma Green Brick osiągnęła rekordowe marże brutto w wysokości 33,3 % pomimo faktu, że stopy procentowe w USA pozostają wysokie. Sukces ten jest wynikiem strategicznego skupienia się na wysoce zyskownych projektach i efektywnego zarządzania kosztami produkcji. W rezultacie Green Brick utrzymuje pozycję jednej z wiodących firm w swoim sektorze.

GRBK
$55.04 $0.82 +1.51%

Innym kluczowym czynnikiem sukcesu Green Brick jest jej zdolność do reagowania na zmieniające się potrzeby. zmieniające się potrzeby rynku i preferencji klientów. To dynamiczne podejście pozwala jej utrzymać silny popyt na swoje domy i generowanie stabilnych przychodów.

SixthStreet $TSLX+1.6%

Sixth Street działa w branżyusług finansowych, kładąc nacisk na efektywną alokację kapitału i wysokie stopy zwrotu. Jej portfel obejmuje szeroki zakres inwestycji, w tym alternatywne inwestycje kredytowe i kapitałowe w przedsiębiorstwa z różnych branż. Dzięki strategicznej alokacji kapitału i starannemu doborowi inwestycji firma osiąga wysokie stopy zwrotu. Sixth Street stały wzrost.

W czwartym kwartale 2023 r. Sixth Street osiągnęła znakomite wyniki finansowe, z zyskiem na akcję w wysokości $0.58 a dochód netto wyniósł 51 mln USDco stanowi wzrost o 10 % w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Wyniki te świadczą o sukcesie strategii inwestycyjnej i zdolności do generowania wartości dla akcjonariuszy.

TSLX
$21.69 $0.35 +1.64%

Strategiczne decyzje dotyczące alokacji portfela do różnych typów aktywów pozwalają Spółce na optymalizację "profil ryzyko-zwrot" portfela i maksymalizację całkowitych zwrotów. Strategia ta przyczynia się zatem do długoterminowej stabilności i konkurencyjności firmy.

Oaktree Specialty Lending$OCSL+1.2%

Oaktree Specialty Lending to firma specjalizująca się w świadczeniu usług finansowych i pożyczekgłównie w formie "uprzywilejowanych zabezpieczonych pożyczek" dla firm o solidnej ekonomii. Ich głównym celem jest zapewnienie wsparcia finansowego i kapitału dla średnich i dużych przedsiębiorstw. dużych przedsiębiorstw w różnych operacjach finansowych, takich jak przejęcia, refinansowanie i projekty rozwojowe.

W ostatnim kwartale 2023 r. spółka odnotowała zysk na akcję w wysokości0,57 USD, co jest solidnym wynikiem, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe. Zdolność firmy do Oaktree Specialty Lending do utrzymania solidnych zysków pomimo wahań stóp procentowych i zmienności rynku jest również widoczna we wzroście nowych zobowiązań inwestycyjnych. W pierwszym kwartale 2024 r. nowezobowiązania inwestycyjne osiągnęły poziom370 mln USD.

OCSL
$19.18 $0.23 +1.21%

W okresie od 30 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Spółka dostosowała swoją strategię inwestycyjną. Ustalono, że inwestowanie w zastaw (rodzaj zabezpieczonego roszczenia majątkowego, takiego jak nieruchomość) jest dla niej bardzo korzystne, więc zwiększyła odsetek środków pieniężnych zainwestowanych w ten obszar do 78 %. Natomiast inwestycje w drugi rodzaj zastawu zostały do 8%.. Zmiana ta została zatem dokonana w celu maksymalizacji zysków i zminimalizowania ryzyka związanego z inwestycjami, demonstrując elastyczność firmy w alokacji portfela.

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.