S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

3 přední společnosti ze zábavního průmyslu

Redakce Bulios
27. 3. 2024
6 min read

Ve stínu dnešního konkurenčního trhu zábavy se tři přední hráči snaží posílit svou pozici a dosáhnout historických úspěchů. Tato trojice společností se soustředí na strategie, které mají zvýšit jejich konkurenceschopnost a přinést další úspěchy do zábavního průmyslu. Jaký je potenciál těchto společností ovlivnit budoucnost zábavního průmyslu?

Zatímco jedna společnost se zaměřuje na efektivitu obsahu a maximalizaci výkonnosti, další se vyznačují jako průkopníci v oblasti expanze do přímého oslovování spotřebitelů a investic do obsahu. Mezi těmito strategickými kroky a úspěchy, které tyto společnosti dosahují, se očekává, že budou mít značný vliv na zábavní průmysl a přinesou významné změny.

Disney $DIS+0.2%

Společnost Disney se v poslední době zaměřila na strategie, které mají zvýšit její provozní příjmy a posílit její konkurenceschopnost v oblasti zábavy. Například v prvním čtvrtletí roku 2024 zaznamenala společnost Disney růst provozního zisku v zábavním průmyslu o více než dvojnásobek, přičemž provozní výnosy ze sportovního segmentu vzrostly díky síle značky ESPN. Tento růst byl podpořen i silnými výsledky z jejich zábavných Disney parků, které za první čtvrtletí dosáhl meziročního nárůstu provozních výnosů o 10 %.

DIS

Disney

DIS
$113.92 $0.21 +0.18%
Fair Price: $929.92
Kwxfhl: 4.84%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Kromě toho společnost Disney aktivně snižuje své náklady a dosahuje významných úspor. V roce 2024 očekává společnost Disney dosažení volného peněžního toku ve výši přibližně 8 miliard USD, což by bylo důsledkem úspěšného řízení nákladů a efektivního provozního plánování. Celkové náklady společnosti Disney v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 4 %, což ukazuje, že snahy o úspory nákladů jsou úspěšné a přispívají k ziskovosti a finanční stabilitě společnosti.

DIS

Disney

DIS
$113.92 $0.21 +0.18%
Target Price
149.47 (+31.21% Upside)

Dalším důležitým faktorem pro společnost Disney je jeho schopnost přilákat a udržet zájem zákazníků. I přes určité poklesy tržeb z některých oblastí domácí zábavy, společnost pokračuje ve svém úsilí o zlepšení základního výkonu a zvyšování atraktivity svých produktů. Společnost Disney je na cestě k tomu, aby do konce roku 2024 splnila nebo překonala svůj cíl roční úspory nákladů ve výši 7,5 miliard USD.

Paramount $PARA-0.5%

Paramount se zaměřuje na efektivitu obsahu a maximalizaci výkonnosti, což se projevuje v jejich úspěšných číslech. Jejich streamovací platforma zaznamenala v roce 2023 téměř o 40 % více hodin zapojení publika než v předchozím roce, což naznačuje rostoucí popularitu jejich obsahu. Rovněž došlo k 37% růstu tržeb v oblasti "přímého prodeje spotřebitelům" v roce 2023, což ukazuje na zlepšení výkonnosti a efektivity jejich obchodních operací.

PARA
$12.68 -$0.06 -0.47%
Fair Price: $91.30
Qduvpp: 11.11%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Paramount také úspěšně snižuje produkční náklady a maximalizuje návratnost investic. Produkční náklady jsou sníženy natáčením obsahu v zahraničí, jak je vidět u hlavních představitelů. Tento přístup vedl k vyvážení vysokorozpočtových titulů s tituly s nižšími náklady a ke zlepšení návratnosti investic. Růst zaznamenal také segment "plánovaný program televizní stanice", což podtrhuje rostoucí zájem publika o obsah Paramountu.

PARA
$12.68 -$0.06 -0.47%
Target Price
20.45 (+61.28% Upside)

Celkově lze říci, že zaměření na efektivitu obsahu a provozní efektivitu je vidět ve zvýšené sledovanosti a výnosech, i přes snížení nákladů. Tato čísla a data ukazují, že Paramount úspěšně udržuje svou ziskovost a zlepšuje svou konkurenceschopnost prostřednictvím strategických rozhodnutí a efektivních operačních postupů. Se zlepšením návratnosti investic je Paramount připraven na historické zvýšení cen a posílení své pozice v zábavním průmyslu.

Warner Bros Discovery $WBD-0.7%

Warner Bros Discovery stoupá v čele trendu expanze do oblasti přímého oslovování spotřebitelů a investic do obsahu, což se odráží v jeho impozantních výkonech. V posledním čtvrtletí dosáhl segment "přímého prodeje" téměř 98 milionů předplatitelů, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Tyto údaje podtrhují silnou poptávku po streamovacích službách Warner Bros Discovery. Kromě toho tržby z distribuce vzrostly o 4 %, přičemž mezinárodní trhy vedly k značnému růstu. Výrazný nárůst příjmů z reklamy, které ve srovnání s předchozím čtvrtletím zrychlily na více než 50 % poukazuje nejen na pozitivní obchodní výsledky, ale také efektivní strategii zpeněžení obsahu.

WBD
$8.38 -$0.06 -0.71%
Fair Price: $2.39
Phlhveon: 84.51%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Významné investice do obsahu se ukazují jako klíčový faktor pro růst Warner Bros Discovery. Společnost strategicky investuje do ikonických franšíz a vysoce kvalitních produkcí, aby upevnila svou konkurenční pozici a přitáhla široké spektrum publika. Například zaměření na nové filmy přináší nové impulzy do jejich obsahového portfolia. Úsilí o obnovení hlavních filmů, jako jsou Superman a Harry Potter, podtrhuje snahu využít významné hodnoty značek. Tyto investice mají za cíl nejen rozšířit nabídku obsahu, ale také prohloubit angažovanost předplatitelů a vytvořit nové příležitosti pro prodej zboží, zábavní parky a licenční smlouvy.

WBD
$8.38 -$0.06 -0.71%
Target Price
22.67 (+170.53% Upside)

Zaměření na diverzifikaci příjmů a udržitelný růst jsou klíčovými cíli společnosti Warner Bros Discovery. Růst předplatitelů a zvyšující se příjmy z reklamy naznačují silnou tržní poptávku po jejich streamovacích službách. Tento růst přispívá k opakujícím se tokům příjmů a prodloužené ziskovosti. Investice do obsahu, zejména do ikonických filmů a seriálů, a zaměření na nové filmy posilují obsahové portfolio společnosti a přinášejí nové příležitosti pro rozvoj.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.