S&P 500 ^GSPC
5,022.21
-0.58%
Nvidia NVDA
$840.35
-3.87%
Meta META
$494.17
-1.12%
Amazon AMZN
$181.28
-1.11%
Tesla TSLA
$155.45
-1.06%
Apple AAPL
$168.00
-0.81%
Microsoft MSFT
$411.84
-0.66%
Alphabet GOOG
$156.88
+0.56%

3 водещи компании в областта на водния сектор с ръст на приходите до 30%

Teodor Aleksandrov
21. 3. 2024
1 min read

Водната индустрия е в челните редици на съвременните технологични постижения и иновации, като компаниите, работещи в тази област, играят ключова роля в създаването на устойчиви и ефективни инфраструктурни решения за водоснабдяване и канализация. Техните усилия не само стимулират икономическия растеж, но и допринасят за опазването на околната среда и подобряват качеството на живот на хората по света. Този сектор придобива все по-голямо значение в контекста на нарастващите екологични предизвикателства и необходимостта от ефективно управление на водните ресурси.

Индустрии като добивната, преработвателната, енергийната и производствената зависят от наличието на чиста вода и адекватни системи за пречистване и обработка на водата. 3 компаниите играят ключова роля в начина, по който тези индустрии получават и използват вода, а техните иновации имат значително въздействие върху цялостната ефективност и устойчивост на промишлените процеси.

Xylem Inc. $XYL-1.4%

Xylem Inc. доминира на световния пазар на инженерни продукти за водоснабдяване и отпадъци с повече от 150 локации по целия свят. С повече от 3 000 иновативни продукта и услуги, Xylem е ключов играч в областта на водната инфраструктура. От 2016 г. до сега Xylem е намалила въглеродния си отпечатък с 41 %, с което демонстрира своя ангажимент към устойчивостта и опазването на околната среда. За 2023 г. Xylem постигна рекорден ръст на приходите o 32 % в сравнение с предходната година, като по този начин затвърди своите позиции.

XYL
$126.22 -$1.78 -1.39%
Target Price
126.67 (+0.36% Upside)

Неотдавнашният тригодишен договор на стойност50 млн.доларас Publiacqua в Тоскана, Италия , е само един от многото примери за това как Xylem активно допринася за подобряване на ефективността на водната инфраструктура. Договорът има за цел да даде възможност за по-бърз и по-ефективен отговор на променящите се нужди от вода в региона чрез използването на съвременни технологии, като например анализ на данните от измервателните уреди в реално време и откриване на течове. Благодарение на тези технологични иновации Xylem помогна да се намалят загубите на вода в Тоскана с 20% само за 12 месеца.

XYL
$126.22 -$1.78 -1.39%
1 Day
-0.01%
5 Days
-0.27%
1 Month
+2.43%
6 Months
+32.03%
YTD
+11.16%
1 Year
+23.67%
5 Years
+67.75%
Max.
+421.03%

През последното десетилетие Xylem непрекъснато увеличава изследователската и развойната си дейност по отношение на нови продукти, което се отразява в подобряване на качеството на услугите и ефективността на тяхното прилагане. С ръст на продажбите и нетната печалба с повече от 70 % за 2023 г., Xylem потвърждава способността си да генерира стабилна и бърза нарастващи приходи. Компанията също така активно допринася за иновациите в областта на устойчивото управление на водите, което може да я направи привлекателна инвестиционна възможност за инвеститори, търсещи дългосрочен растеж и стабилност.

Primo Water Corporation $PRMW+1.5%

Primo Water Corporation е ключов играч в областта на бутилирана вода и диспенсъри за вода за домове и предприятия. С портфолиото си от различни видове бутилирана вода под различни марки, включително изворна, минерална, газирана и ароматизирана вода, Primo предлага на своите клиенти широк спектър от възможности. През изминалия период компанията е постигнала впечатляваща резултати, като през 2023 г. 10% увеличение на продажбите в сравнение с предходната година. Този успех подчертава нарастващото търсене на качествена бутилирана вода и диспенсъри за вода.

PRMW
$17.81 $0.26 +1.48%
Capital Structure
Market Cap
2.8B
Enterpr. Val.
3.8B
Valuation
P/E
44.5
P/S
1.3
Dividends
Yield
1.9%
Payout
70.1%

Скорошна стратегическа продажба на международни операции Primo Water Corporation е ясен сигнал за фокуса на компанията върху растежа и развитието на нейното основно подразделение вСеверна Америка. Този ход позволи на Primo да насочи по-добре своите ресурси и инвестиции към ключови пазари и области с по-големи възможности. В комбинация със силните резултати през 2023 г., когато компанията отбеляза значително увеличение на оперативната печалба и нетната печалба, Primo изглежда има ясна стратегия и потенциал за бъдещ растеж.

PRMW
$17.81 $0.26 +1.48%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.37%
1 Month
+10.8%
6 Months
+8.07%
YTD
+5.53%
1 Year
+6.71%
5 Years
+9.16%
Max.
+250.11%

Анализаторите изразяват положителна перспектива по отношение на акциите на Primo Water Corporation, като подчертават оценката като "силна покупка" с висока целева цена. Този оптимизъм се подкрепя от успешните финансови резултати на компанията и способността на Primo да реагира на променящите се пазарни нужди. С тази комбинация от добри резултати и стратегически избор Primo Water Corporation изглежда привлекателна инвестиционна възможност за тези, които търсят растеж и стабилност.

Pentair PLC $PNR-1.1%

Pentair PLC е ключов играч във водната индустрия с глобално присъствие и широко портфолио продукти и услуги. Компанията се фокусира върху предлагането на решения за водата чрез трите си бизнес сегмента Pool, Water Solutions и Industrial & Flow Technologies. С повече от 170 локации по света и широка гама от продукти за пречистване на водата, пречистване на отпадъчни води и други приложения за работа с течности.

PNR
$79.18 -$0.87 -1.09%
Capital Structure
Market Cap
13.1B
Enterpr. Val.
14.9B
Valuation
P/E
21.1
P/S
3.2
Dividends
Yield
1.1%
Payout
23.3%

Въпреки лекия спад на приходите през 2023 г., Pentair PLC отчита значителен ръст на оперативните приходи, което е доказателство за устойчивостта и ефективността на бизнес операциите му. Анализаторите присъждат на акциите Pentair PLC рейтинг "силно купува" с висока прогнозна целева цена. През същия период компанията постигна значителен напредък в областта на устойчивото развитие, като намали въглеродния си отпечатък с 30% спрямо предходната година.

PNR
$79.18 -$0.87 -1.09%
1 Day
-0.01%
5 Days
+1.55%
1 Month
+6.84%
6 Months
+14.59%
YTD
+11.63%
1 Year
+42.7%
5 Years
+89.63%
Max.
+7,512.5%

Стратегиите за развитие на Pentair включват органичен растеж, придобивания и стратегически партньорства. Чрез тези инициативи компанията разширява портфолиото си от продукти и услуги и навлиза на нови пазари и региони. Pentair също така се фокусира върху иновациите и разработването на нови технологии, за да отговори по-добре на нуждите на пазара и да укрепи своята конкурентоспособност. С положителна перспектива и нарастващ акцент върху устойчивостта и ефективността на водата Pentair PLC е добре позиционирана за продължаване на растежа и успеха.

Отказ от отговорност: В Bulios може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи изцяло от вас, затова винаги извършвайте собствен задълбочен анализ.

Източник.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.