S&P 500 ^GSPC
5,051.41
-0.21%
Tesla TSLA
$157.11
-2.71%
Apple AAPL
$169.38
-1.92%
Nvidia NVDA
$874.15
+1.64%
Microsoft MSFT
$414.58
+0.23%
Alphabet GOOG
$156.00
-0.21%
Amazon AMZN
$183.32
-0.16%
Meta META
$499.76
-0.09%

4 akcje spółek z sektora energii odnawialnej, których należy unikać

Dominik Kumięga
28. 3. 2024
3 min read

Inwestowanie w spółki zajmujące się energią odnawialną staje się coraz bardziej atrakcyjne. Rosnąca świadomość zmian klimatycznych i ciągła presja na redukcję emisji gazów cieplarnianych napędzają rozwój tego dynamicznego sektora. Firmy działające w tej sferze odgrywają kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważone formy produkcji energii, szczególnie poprzez skupienie się na energii wiatrowej, słonecznej i innych odnawialnych źródłach energii, ale wraz z tym wzrostem pojawiają się nowe wyzwania.

Pomimo swoich ambicji i szeroko zakrojonej działalności, niektóre firmy borykają się ze złożonymi kwestiami, które mogą mieć znaczący wpływ na ich wyniki finansowe i długoterminową stabilność. Wyzwania te obejmują przeszkody administracyjne, malejące zyski, rosnącą konkurencję w sektorze energii odnawialnej oraz wyzwania technologiczne związane z rozwojem nowych technologii energetycznych.

NextEra EnergyPartners $NEP-0.3%

NextEra Energy Partners jest jednym z wiodących graczy w branżyenergii wiatrowej i słonecznej. Firma ma ambitne plany i szeroko zakrojone działania, które obejmują eksploatację i budowę elektrowni wiatrowych i słonecznych. Jednak brak stabilności wyników finansowych stanowi wyzwanie dla inwestorów. W ostatnich latach nastąpiłspadek zysków, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach akcji. Na przykład w 2023 r. spółka odnotowała spadek dochodu netto o 136% w porównaniu zrokiem poprzednim. Ponadto NextEra Energy Partners stoi w obliczu różnych wyzwań administracyjnych, w tym procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń, które mogą mieć wpływ na jej przyszłe wyniki i wzrost.

NEP
$27.00 -$0.07 -0.26%
Capital Structure
Market Cap
2.5B
Enterpr. Val.
8.6B
Valuation
P/E
79.4
P/S
2.0
Dividends
Yield
12.7%
Payout
719.4%

ClearwayEnergy $CWEN-3.2%

Clearway Energy to firma zajmująca sięczystą energią , posiadająca zróżnicowane portfolio obejmujące elektrownie wiatrowe, słoneczne i gazowe. Jednak pomimo swojej rozległej działalności Clearway Energy ma trudności z utrzymaniem stabilnych przychodów. W 2023 r. firma odnotowała 5% spadek przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosnąca konkurencja w sektorze energii odnawialnej i wyzwania technologiczne związane z rozwojem nowych technologii energetycznych mogą utrudnić Clearway Energy utrzymanie konkurencyjności wdłuższej perspektywie.

CWEN
$21.77 -$0.72 -3.20%
Capital Structure
Market Cap
4.3B
Enterpr. Val.
12.5B
Valuation
P/E
32.5
P/S
3.3
Dividends
Yield
7.2%
Payout
797.4%

AES Corporation $AES-1.6%

AES Corporation to globalna firma energetyczna koncentrująca się na energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej, słonecznej i wodnej. Spółka ma ambitne plany rozwoju i ekspansji, ale brak stabilności jej wyników finansowych stanowi ryzyko dla inwestorów. W ostatnich latach przychody AES nie rosły, budząc obawy o jej zdolność do utrzymania rentowności i konkurencyjności. Trudne warunki, w tym zmienne ceny energii, mogą jeszcze bardziej osłabić wyniki akcji spółki.

AES
$15.90 -$0.26 -1.61%
Capital Structure
Market Cap
11.3B
Enterpr. Val.
36.6B
Valuation
P/E
46.8
P/S
0.9
Dividends
Yield
4.2%
Payout
183.5%

SunnovaEnergy $NOVA-5.6%

Sunnova Energy to firma z rozległą siecią klientów, która specjalizuje się w energii słonecznej i powiązanych usługach. Choć spółka posiadasilną bazę klientów, boryka się z rosnącymi stratami, co wskazuje na potencjalne problemy z utrzymaniem rentowności w dłuższej perspektywie. Na 2023 r. Sunnova Energy odnotowała stratę w wysokości 15 mln USD, co stanowi20% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Straty te mogą wynikać z presji konkurencyjnej, kosztów rozwoju nowych technologii lub nieefektywnych modeli biznesowych. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i dokładnie rozważyć ryzyko związane z inwestowaniem w tę spółkę, zwłaszcza w odniesieniu do jej zdolności do osiągania trwałych i stabilnych zysków w przyszłości.

NOVA
$3.87 -$0.23 -5.61%
Capital Structure
Market Cap
474.0M
Enterpr. Val.
7.8B
Valuation
P/E
-1.1
P/S
0.7
Dividends
Yield
-
Payout
-0.1%

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy wyłącznie od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.