S&P 500 ^GSPC
5,022.21
-0.58%
Nvidia NVDA
$840.35
-3.87%
Meta META
$494.17
-1.12%
Amazon AMZN
$181.28
-1.11%
Tesla TSLA
$155.45
-1.06%
Apple AAPL
$168.00
-0.81%
Microsoft MSFT
$411.84
-0.66%
Alphabet GOOG
$156.88
+0.56%

4 акции за възобновяема енергия, които трябва да избягвате

Игор Иванов
28. 3. 2024
1 min read

Инвестирането в компании за възобновяема енергия става все по-привлекателно. Нарастващата осведоменост за изменението на климата и непрекъснатият натиск за намаляване на емисиите на парникови газове подхранват растежа на този динамичен сектор. Компаниите, работещи в тази сфера, играят ключова роля в прехода към по-устойчиви форми на производство на енергия, особено като се фокусират върху вятърната, слънчевата и други възобновяеми енергийни източници, но с този растеж идват и нови предизвикателства.

При цялата си амбициозност и мащабна дейност някои дружества се сблъскват със сложни проблеми, които могат да окажат значително въздействие върху финансовите им резултати и дългосрочната им устойчивост. Тези предизвикателства включват административни пречки, намаляващи печалби, нарастваща конкуренция в сектора на възобновяемата енергия и технологични предизвикателства, свързани с разработването на нови енергийни технологии.

NextEra Energy Partners $NEP+1.4%

NextEra Energy Partners е един от водещите играчи в областта на вятърната и слънчевата енергия. Компанията има амбициозни планове и обширна дейност, която включва експлоатация и изграждане на вятърни и слънчеви електроцентрали. Липсата на стабилност въвфинансовите резултати на компанията обаче представлява предизвикателство за инвеститорите. През последните години се наблюдаваспад в приходите, което се отразява на представянето на акциите. Например за 2023 г. компанията отчита 136% спад на нетните приходи в сравнение спредходната година. Освен това NextEra Energy Partners е изправена пред различни административни предизвикателства, включително регулаторни и разрешителни процеси, които могат да повлияят на бъдещите ѝ резултати и растеж.

NEP
$27.38 $0.38 +1.41%
Capital Structure
Market Cap
2.6B
Enterpr. Val.
8.6B
Valuation
P/E
80.5
P/S
2.1
Dividends
Yield
12.5%
Payout
719.4%

Clearway Energy $CWEN+2.2%

Clearway Energy е компания за чиста енергия с разнообразно портфолио, включващо вятърни, слънчеви и газовигенератори. Въпреки обширната си дейност обаче, тя има Clearway Energy се бори да поддържа стабилни приходи. За 2023 г. компанията отчита 5% спад на приходите в сравнение с предходната година. Нарастващата конкуренция в сектора на възобновяемите енергийни източници и технологичните предизвикателства, свързани с разработването на нови енергийни технологии, могат да затруднят Clearway Energy да запази конкурентоспособността си в дългосрочен план.

CWEN
$22.25 $0.48 +2.20%
Capital Structure
Market Cap
4.4B
Enterpr. Val.
12.6B
Valuation
P/E
33.2
P/S
3.4
Dividends
Yield
7.0%
Payout
797.4%

AES Corporation $AES+1.4%

AES Corporation е глобална енергийна компания, фокусирана върху възобновяемата енергия, включително вятърна, слънчева и водна енергия. Компанията има амбициозни планове за растеж и разширяване, но липсата на стабилност във финансовите ѝ резултати представлява риск за инвеститорите. През последните години приходите AES не са нараствали, което поражда опасения относно способността й да остане печеливша и конкурентоспособна. Трудните условия, включително нестабилните цени на енергията, могат допълнително да подкопаят резултатите на акциите на компанията.

AES
$16.14 $0.23 +1.45%
Capital Structure
Market Cap
11.5B
Enterpr. Val.
36.8B
Valuation
P/E
47.5
P/S
0.9
Dividends
Yield
4.1%
Payout
183.5%

Sunnova Energy $NOVA+1.3%

Sunnova Energy е компания с широка мрежа от клиенти, която е специализирана в областта на слънчевата енергия и свързаните с нея услуги. Въпреки че компанията има силна клиентска база, тя се бори с нарастващи загуби, което показва потенциални проблеми при поддържането на рентабилността в дългосрочен план. За 2023 г. Sunnova Energy регистрира загуба в размер на 15 млн. щатски долара, което представлява 20% увеличение спрямо предходната година. Тези загуби може да се дължат на конкурентен натиск, разходи за разработване на нови технологии или неефективни бизнес модели. Инвеститорите следва да проявяват предпазливост и внимателно да обмислят рисковете, свързани с инвестирането в това дружество, особено по отношение на способността му да постигне устойчиви и стабилни печалби в бъдеще.

NOVA
$3.92 $0.05 +1.29%
Capital Structure
Market Cap
480.1M
Enterpr. Val.
7.8B
Valuation
P/E
-1.1
P/S
0.7
Dividends
Yield
-
Payout
-0.1%

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи изцяло от вас, така че винаги извършвайте собствен задълбочен анализ.

Източник.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.