S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

3 акции, които изкуственият интелект на Google би включил в портфолиото си

Teodor Aleksandrov
3. 5. 2024
1 min read

Днес ще ви покажем как изкуственият интелект трансформира традиционните методи за финансов анализ и предлага на инвеститорите уникален поглед върху бъдещето на фондовия пазар. Ще разгледаме три конкретни акции, които според последните прогнози имат голям потенциал за растеж. Тези "препоръчани" от ИИ акции могат да представляват интересни възможности. Ще започнем с водеща платформа за електронна търговия, която бързо придоби световно признание и чиито продажби нараснаха главоломно благодарение на нарастващите нужди от онлайн продажби на малкия и средния бизнес.

След това ще разгледаме един от най-големите производители на домакински уреди, който разшири границите си благодарение на повишеното търсене. Накрая ще разгледаме технологична компания, специализирана в областта на интернет сигурността, чиито иновации променят начина, по който защитаваме нашата цифрова среда.

Shopify $SHOP-1.2%

Shopify, канадска компания, основана през 2006 г., бързо се превърна в един от водещите доставчици на платформи за платформи за електронна търговия. През последните няколко години компанията бързо разшири глобалното си присъствие, което доведе до значително увеличение на нейния оборот. През 2023 г. Shopify отчете годишни приходи в размер на 7,1 млрд. долара, което представлява приблизително 33% ръст в сравнение с предходната година. Този ръст е бил и вероятно ще продължи да бъде стимулиран от повишения интерес на малките предприятия към онлайн продажбите поради пандемията COVID-19.

SHOP

Shopify

SHOP
$56.97 -$0.67 -1.16%
Fair Price: $11.88
Kkhvyrow: 3.32%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

През последното тримесечие на 2023 г. Shopify отчита приходи в размер на 2,2 млрд. долара, което е с 26% повече в сравнение с предходното тримесечие. Този ръст се дължи главно на разширяването на услугите им и интеграцията с популярни социални медии, което позволява на търговците на дребно лесно да свързват продуктите си с голяма онлайн аудитория. Shopify също така продължава да усъвършенства своите технологични решения, които включват усъвършенствани инструменти за анализ и изкуствен интелект, които помагат на потребителите да оптимизират стратегиите си за продажби и да подобрят работата с клиентите.

SHOP

Shopify

SHOP
$56.97 -$0.67 -1.16%
Target Price
81.6 (+43.23% Upside)

Като се има предвид постоянното нарастване на онлайн пазаруването, анализаторите прогнозират, че Shopify ще продължи да се разраства и дори може да достигне приходи от до 10 милиарда Компанията планира да продължи да инвестира в развитието на своите услуги, включително да разшири предложенията си за международните пазари и да подобри интеграцията с офлайн каналите за продажби. Тази стратегия би трябвало да позволи на Shopify да запази конкурентното си предимство.

Whirlpool Corporation $WHR+0.1%

Whirlpool Corporation, водещ световен производител на водещ производител на домакински уреди, поддържа стабилна позиция с дълга история на иновации и рентабилност. През 2023 г. компанията постигна продажби в размер на 19,4 млрд. което представлява спад 1,3% в сравнение с предходната година. Въпреки това през 2023 г. Whirlpool отчита надминаване на очакванията на анализаторите с нетна печалба от 481 млн. долара, което е значителен скок спрямо 1,5 млрд. долара през същия период на предходната година.

Въпреки че глобалните вериги за доставки са предизвикали някои усложнения, компанията успешно се е справила с тези предизвикателства чрез широката си дистрибуторска мрежа и ефективното управление на разходите. Тези резултати са доказателство за силната позиция на компанията.

WHR
$86.52 $0.06 +0.07%
Target Price
129.33 (+49.48% Upside)

Предвид очакваните намаляване на лихвените проценти Whirlpool може да се сблъска с по-нататъшен растеж през следващите години. По-ниските лихвени проценти обикновено насърчават инвестициите в недвижими имоти и ремонти на жилища, което би могло да доведе до по-голямо търсене за уреди. Компанията също така планира да разшири дейността си и да инвестира в нови технологии, което би трябвало допълнително да увеличи пазарния ѝ дял и да подобри конкурентоспособността ѝ. Анализаторите смятат, че ако икономическите условия са благоприятни, Whirlpool може да постигне по-нататъшен ръст на продажбите до o 5 % през следващите две години.

Cloudflare $NET+0.8%

Cloudflare, основана през 2009 г., е американска технологична компания, специализирана в предоставянето на услуги за интернет сигурност, разпространение на съдържание и облачна инфраструктура. Мрежата им обхваща повече от 200 града в повече от 100 държавии дава възможност на клиентите да подобрят производителността на уеб приложенията и услугите. През 2023 г. Cloudflare постига приходи от 1,3 млрд. долара, което представлява увеличение с 32% спрямо предходната година.

NET
$74.19 $0.57 +0.77%
Fair Price: $42.45
Bcftkhck: 77.38%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

През последното тримесечие на 2023 г. Cloudflare продължи впечатляващия си растеж, като приходите достигнаха 362 млн. долара, което представлява увеличение от 31% в сравнение със същия период на миналата година. Този ръст се дължи основно на разширяването на услугите за сигурност, които са от съществено значение в днешния цифрово свързан свят. Компанията също така обяви, че нейните услуги вече се използват от повече от 4 милиона клиентиот които 119 000 са плащащи клиенти, включително големи корпорации, което е доказателство за тяхната надеждност и ефективност.

NET
$74.19 $0.57 +0.77%
Target Price
100.19 (+35.05% Upside)

С нарастващия брой киберзаплахи и повишеното внимание към онлайн сигурността се очаква Cloudflare да продължи да разширява и да въвежда иновации в областта на ИТ сигурността и инфраструктурата. Компанията отдавна се е насочила към Разширяване на своите технологични предложения и да затвърди позицията си на ключов играч в областта на сигурността и производителността на уеб приложения и услуги.

Отказ от отговорност: В Bulios може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, затова винаги правете задълбочен собствен анализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.