S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

U těchto 3 akcií JPMorgan zvyšuje cenové cíle a předpovídá růst

Redakce Bulios
8. 5. 2024
6 min read

Zvýšení cenových cílů pro tři vybrané akcie ze strany JPMorgan vyvolalo vlnu zájmu mezi investory. Proč je JPMorgan tak optimistická ohledně těchto konkrétních společností? Podíváme se na klíčové aspekty, které přispívají k tomuto optimismu – od technologií ve světě streamování, přes inovace v oblasti finančních služeb, až po revoluční přístupy v chemickém průmyslu.

Podíváme se blíže na to, jak tato podnikání překonávají tržní výzvy a nastavují si cestu pro budoucí růst, prosperitu a také na to co tato pozitivní hodnocení znamenají pro nás investory.

Spotify $SPOT+1.6%

Spotify, globálně uznávaná streamingová platforma, nedávno zaznamenala významný nárůst svého cenového cíle, který JPMorgan zvýšila z 320 USD na 365 USD. Toto rozhodnutí bylo motivováno pozoruhodnými výsledky prvního čtvrtletí, během kterého Spotify vykázalo silný růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Důraz byl kladen na hrubou marži, která se zlepšila na 27,2% oproti 25,5% ve stejném období předchozího roku, což bylo důsledkem efektivnějšího managementu nákladů a růstu příjmů z reklamy. Celkové tržby  vzrostly o 20 % na 3,9 miliard dolarů.

SPOT
$302.82 $4.70 +1.58%
Fair Price: $849.78
Yaaahial: 94.83%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

V prvním čtvrtletí roku 2024 se počet aktivních uživatelů zvýšil o 19 % na 615 milionů a počet předplatitelů vzrostl o 14 % na 239 milionů. Tento růst je příkladem úspěšné expanze společnosti a jejího úsilí o zvýšení hodnoty nabízené svým uživatelům. Spotify také plánuje zvýšit měsíční ceny svých audio předplatných na klíčových trzích o 2 dolary, což by mělo přispět k dalšímu zvýšení tržeb.

SPOT
$302.82 $4.70 +1.58%
Target Price
179.69 (-40.66% Downside)

Společnost pokračuje ve vývoji a zlepšování svých algoritmů pro doporučování obsahu, což zvyšuje uživatelskou spokojenost a podporuje delší dobu poslechu. Díky těmto inovacím a zlepšeným reklamním strategiím očekává Spotify v následujícím roce významný růst provozních příjmů a volného peněžního toku. Analytici předpovídají, že tyto kroky umožní společnosti udržet si konkurenční výhodu a posílit svou pozici v oblasti digitálního streamování hudby.

LendingTree $TREE-0.7%

LendingTree, přední online platforma pro porovnávání finančních produktů, ukazuje horší výsledky ve svém finančním výkonu v prvním čtvrtletí roku 2024. Ovšem firma zaznamenala od JPMorgan výrazný nárůst cenového cíle z 38 USD na 53 USD. V prvním čtvrtletí roku dosáhla společnost tržeb 167,8 milionů dolarů, což je sice pokles o 16,3 % meziročně, ale přesto překonaly analytické odhady o 4,7 milionů USD. Zisk na akcii za toto období byl 70 centů, což je o 34 centů více, než se očekávalo, což svědčí o účinném řízení nákladů a silné operativní efektivitě.

Kromě toho firma upravila své celoroční výhledy, čímž odráží optimistický názor na svou budoucí výkonnost. LendingTree očekává, že její tržby za celý rok dosáhnou nového rozsahu 690 milionů až 720 milionů dolarů, což je zvýšení o 5 % oproti předchozím odhadům. Tato revize je podpořena silným nárůstem poptávky po jejich službách, což naznačuje, že LendingTree efektivně reaguje na měnící se potřeby spotřebitelů.

TREE
$45.70 -$0.31 -0.67%

Pro druhé čtvrtletí roku 2024 společnost předpokládá, že její tržby dosáhnou mezi 175 miliony a 190 miliony dolarů, což by také překonalo tržní očekávání stanovená na 166,8 milionu dolarů. Tyto pozitivní prognózy ukazují na silnou tržní pozici a schopnost adaptace LendingTree v rychle se měnícím finančním sektoru. Díky své technologické platformě a široké nabídce finančních produktů si společnost udržuje konkurenceschopnost a přitahuje nové uživatele v době, kdy je online přístup k finančním službám stále důležitější.

Dow Inc. $DOW+0.8%

Dow Inc., jedna z předních světových chemických společností, si v roce 2024 udržuje silnou pozici na trhu i přes kolísání v celkových tržbách, které v prvním čtvrtletí činily 10,7 miliardy dolarů. Tento mírný pokles o 9 % ve srovnání s předchozím rokem lze přičíst hlavně fluktuacím v cenách surovin a globálním dodavatelským řetězcům. Nicméně, společnost vykázala čistý zisk 513 milionů dolarů, což představuje značný růst oproti ztrátě 108 milionů dolarů zaznamenané v předchozím období, což ukazuje na účinné řízení nákladů a zlepšení operační efektivity.

DOW

Dow Inc.

DOW
$59.19 $0.49 +0.83%
Fair Price: $76.38
Fuidxm: 35.06%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

V prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhla společnost Dow Inc. zisku na akcii ve výši 56 centů, což překonalo analytické odhady o 11 centů, což svědčí o ziskovosti firmy i v náročných podmínkách. Pozoruhodné je, že Dow Inc. se soustředí na udržení výnosů pro akcionáře, když v prvním čtvrtletí vyplatila 493 milionů dolarů na dividendách a realizovala odkupy akcií v hodnotě téměř 200 milionů dolarů, což přispívá k celkovému navýšení hodnoty pro investory.

DOW

Dow Inc.

DOW
$59.19 $0.49 +0.83%
Target Price
62.94 (+6.34% Upside)

Výhled společnosti Dow Inc. do budoucna zůstává optimistický, s očekáváním růstu v důsledku stabilizace cen ropy a zlepšování globálních ekonomických podmínek. JPMorgan, která nedávno zvýšila svůj cenový cíl pro akcie společnosti z 55 USD na 61 USD, zdůrazňuje, že Dow je dobře pozicionován k využití příležitostí na rostoucích trzích a k rozšíření svého portfolia produktů.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.