S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

S touto spoločnosťou, ktorá vypláca viac ako 20% dividendu môžete ľahko poraziť infláciu

Kristian Šooš
8. 10. 2022
4 min read

Áno, táto spoločnosť vypláca naozaj 20% dividendový výnos, aj keď je to ťažko uveriteľné. Okrem toho dosahuje podstatne lepšie výsledky ako konkurencia. Pokiaľ by ste reinvestovali všetky dividendy, tak môžete ľahko zdvojnásobiť vašu investíciu za 4 roky.

Spoločnosť vyplácajúca 20% dividendu.

Pokiaľ máte voľné financie a hľadáte realitnú spoločnosť s naozaj vysokou dividendou, tak toto môže byť zaujímavá alternatíva. Áno, udržateľnosť tejto dividendy môže byť otázna. Samozrejme takéto percentá sa časom znižujú.

Krátka definícia spoločnosti $NLY+0.8%

Annaly Capital Management, Inc., manažér diverzifikovaného kapitálu, sa zaoberá hypotekárnym financovaním a podnikovými úvermi na strednom trhu. Spoločnosť investuje do agentúrnych cenných papierov krytých hypotékou, práv na hypotekárny servis, komerčných cenných papierov krytých hypotékou agentúry, neagentúrnych hypotekárnych aktív na bývanie, hypotekárnych úverov na bývanie, cenných papierov na prevod úverového rizika, podnikových dlhov a iných komerčných investícií do nehnuteľností. Rozhodla sa, že bude zdanená ako realitný investičný fond (REIT). Ako REIT nepodlieha federálnej dani z príjmu v rozsahu, v akom rozdeľuje svoj zdaniteľný príjem svojim akcionárom.

Zdroj: Yahoo.Finance

Ako môžeme vidieť, finančné výsledky za rok 2021 sú oproti predošlým rokom podstatne lepšie a dosiahli zárobok takmer 2,5 miliardy dolárov.

Zdroj: Yahoo.Finance

Čo sa týka mediánovej ceny založenej na predikcii 9 analytikov z Wall Street, tí určili priemer na úrovni 24 dolárov, čo je takmer o 50% vyššie oproti aktuálnej cene.

Annaly Capital Management ponúka naozaj vysoký viac ako 20% výnos, avšak je dôležité poznamenať- udržateľnosť. Ako už bolo spomenuté, Annaly Capital Management je realitný investičný fond (REIT), ktorý nakupuje cenné papiere kryté hypotékami a nie fyzický majetok. Namiesto inkasovania splátok nájomného, ​​hypotekárne REIT zarábajú zisk na rozpätí medzi úrokovým výnosom, ktorý poskytujú ich dlhodobé portfóliá MBS, a ich krátkodobými nákladmi na financovanie. Trh sa obáva, že náklady na pôžičky spoločnosti Annaly prekročia úrokový príjem skôr, ako bude mať spoločnosť možnosť aktualizovať svoje portfólio MBS.

Investori sa môžu cítiť pomerne dobre, nakoľko spoločnosť sa zameriava na cenné papiere kryté agentúrou, ktoré majú peňažné toky garantované vládou USA. Zatiaľ čo prichádzajúce peňažné toky spoločnosti Annaly sú predvídateľné, náklady na jej financovanie tento rok prudko vzrástli. Vysoká strana rozpätia cieľových sadzieb Fedu explodovala z 0,5 % v marci na 3,25 % po poslednom zasadnutí v septembri.

Federálny rezervný systém má mandát pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, kým neskrotí infláciu, a nikto nevie, kedy bude môcť prestať. To znamená, že vysoká sadzba vyplácania nemusí byť taká spoľahlivá. Samozrejme aj naďalej sa očakáva, že Fed bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb a dúfajme, že v roku 2023 dôjde k zlepšení situácie. Pokiaľ by Annaly "prežila" toto obdobie a vy aktuálne dokážete kúpiť akcie v peknom DIPE, tak z dlhodobého hľadiska môžete spraviť dobrý nákup. Avšak, ak bude Fed pokračovať aj v roku 2023 so zvyšovaním, tak môže dôjsť k prudkému prepadu akcií týchto spoločností, preto to treba brať v úvahu a pozerať sa na túto spoločnosť ako vysoko rizikovú. Ak je to riziko, ktoré ste ochotní podstúpiť, urobte z tejto akcie malú časť dobre diverzifikovaného portfólia.

DISCLAYMER: Toto nie je investičná rada, iba zhrnutie od retail investora.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.